Novinky

Zpravodaj MF - 12/2017

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 12/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Pro rok 2018 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018

V roce 2017 očekává Ministerstvo pokles podílu státního dluhu vůči HDP z loňské úrovně 33,8% na úroveň 32,4 % HDP a dosáhne tak nejnižší úrovně od roku 2009.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018

Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu

Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu

Ministerstvo financí navazuje na loňský rok a nabízí odborné i laické veřejnosti možnost nahlížet na hospodaření státu jako celku, a to prostřednictvím konsolidovaných účetních výkazů státu.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017

Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

Ministerstvo financí zveřejňuje předpokládané dopady zákona č. 260/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. (zákon o rozpočtovém určení daní), do rozpočtů měst a obcí v roce 2018. Propočet vychází z daňové predikce na rok 2018 ze září 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Dne 28. srpna 2017 byla v částce č. 95 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 7. prosince 2017 byla v částce č. 146 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Dne 15. prosince 2017 byla v částce č. 158 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb.; vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. - s účinností od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Otázky a odpovědi - Externí audit

Otázky a odpovědi - Externí audit

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti externího auditu - stanoviska pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech (zástupci Ministerstva financí, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů České republiky).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Externí audit

Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření

Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření

Stanovisko k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC

Stanovisko k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC

Stanovisko Ministerstva financí k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory územních samosprávných celků

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC

Stanovisko odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona

Stanovisko odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu sjednocení postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona k provozování loterií a jiných podobných her, vydává nové stanovisko.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2017

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2017

K 30. 11. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 141,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 153,4 mld. Kč a schodek hospodaření 11,6 mld. Kč (v listopadu 2016 vykázán přebytek 55,5 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2017

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. - 3. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. - 3. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. - 3. čtvrtletí

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2017

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon č. 25/2017 Sb.

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 25/2017 Sb.

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který klientům umožňuje využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Oceňovací předpis 2018

Oceňovací předpis 2018

Zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška - úplné pracovní znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Oceňovací předpis 2018

Vyhláška č. 457/2017 Sb.

Vyhláška č. 457/2017 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 457/2017 Sb.

Vyhláška č. 401/2017 Sb.

Vyhláška č. 401/2017 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 401/2017 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 312/2014 Sb.

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Dne 28. srpna 2017 byla v částce č. 95 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 7. prosince 2017 byla v částce č. 146 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Dne 15. prosince 2017 byla v částce č. 158 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb.; vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. - s účinností od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Finanční zpravodaj číslo 10/2017

Finanční zpravodaj číslo 10/2017

 • Pokyn GFŘ-D-29 čj.: 111096/16/7100-2016-050484 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 čj. 26 878/17/7100-20118-012287 a dodatkem č. 2, čj. 130204/17/7100-20118- 012287
 • Dodatek č. 2 GFŘ č.j.: 130204/17/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
 • Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu.
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018.
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018.
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018.
 • Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Sdělení Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“.
 • Seznam smluvních států, zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 10/2017

Finanční zpravodaj číslo 9/2017

Finanční zpravodaj číslo 9/2017

 • Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017).
 • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty.
 • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa.
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018 (včetně příloh č. 1 až 6).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 9/2017

Cenový věstník 14/2017

Cenový věstník 14/2017

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret.
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny.
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2017 Krajský úřad Kraje Vysočina.
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2017 Krajský úřad Zlínského kraje.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 14/2017

Zprávy MF - číslo 8/2017

Zprávy MF - číslo 8/2017

pro finanční orgány obcí a krajů - ze dne 6. prosince 2017

 1. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 2. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 8/2017

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky

Ministerstvo financí vydává Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu

Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu

Dne 12. prosince 2017 byla vedoucími obou kanceláří podepsána v Praze dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Praha týkající se Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění

Aktualizace přehledu platných smluv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění

Úřední věstník EU – Pokyny pro vykazování nefinančních informací

Úřední věstník EU – Pokyny pro vykazování nefinančních informací

Dne 5. července 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie č. C 215/1 zveřejněno sdělení Evropské komise, týkající se Pokynů pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úřední věstník EU – Pokyny pro vykazování nefinančních informací

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018

Uveřejněná Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018 obsahuje základní rámec realizace financování státu a stanovuje výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2018 a pro střednědobý výhled.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2018

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který klientům umožňuje využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Ministerstvo financí uspořádalo odborný seminář k novému zákonu o platebním styku

Ministerstvo financí uspořádalo odborný seminář k novému zákonu o platebním styku

Ministerstvo financí uspořádalo ve čtvrtek 14. prosince 2017 pro zástupce odborné veřejnosti seminář k novému zákonu o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí uspořádalo odborný seminář k novému zákonu o platebním styku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.

Zdroj: Finanční správa ČR, 13.12.2017

Celý obsah článku Celý obsah článku - Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Ministerstvo financí zhodnotilo roční fungování EET

Ministerstvo financí zhodnotilo roční fungování EET

Přesně před rokem odstartovalo jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí – elektronická evidence tržeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zhodnotilo roční fungování EET

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. Schválený vládou ČR dne 22. prosince 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 5. prosince 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 5. prosince 2017 v Bruselu

Ministr financí Ivan Pilný bude vedoucím delegace na jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu v pondělí 4. prosince 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 5. prosince 2017 v Bruselu

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Alena Schillerová jmenována ministryní financí

Alena Schillerová jmenována ministryní financí

Alena Schillerová byla dne 13.12.2017 jmenována první ministryní financí v historii úřadu. Nahradila končícího ministra Ivana Pilného. Do úřadu ji uvedl premiér Andrej Babiš, který jej sám více než tři roky řídil.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Alena Schillerová jmenována ministryní financí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 12/2017

Finanční a ekonomické informace 12/2017

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 12/2017

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější