Novinky

Zpravodaj MF - 10/2017

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 10/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministerstvo financí uspělo v soutěži Otevřeno x Zavřeno

Ministerstvo financí uspělo v soutěži Otevřeno x Zavřeno

Ministerstvo financí obdrželo za dlouhodobou propagaci konceptu otevřených dat a aplikaci Supervizor ocenění veřejnosti v soutěži Otevřeno x Zavřeno.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí uspělo v soutěži Otevřeno x Zavřeno

Státní dluh klesl ve třetím čtvrtletí na 32,6 % HDP

Státní dluh klesl ve třetím čtvrtletí na 32,6 % HDP

Státní dluh za první tři čtvrtletí letošního roku poklesl o 3,3 mld. Kč a dosáhl tak výše 1 610,1 mld. Kč, což představuje nejnižší výši dluhu od roku 2011.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluh klesl ve třetím čtvrtletí na 32,6 % HDP

Stanovisko k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách

Stanovisko k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu sjednocení postupu v rámci procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách, vydává toto stanovisko.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Formuláře pro vodohospodářské subjekty

Formuláře pro vodohospodářské subjekty

Formulář k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 15.12.2017 - Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i neregulovanou činnost pro roky 2010 – 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formuláře pro vodohospodářské subjekty

Plnění ohlašovací povinnosti

Plnění ohlašovací povinnosti

Je možné ze strany správce poplatku tolerovat nesplnění ohlašovací povinnosti poplatníka v případech, kdy potřebné údaje může správce poplatku zjistit z dostupných evidencí, které má k dispozici nebo z informačního systému základních registrů?

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění ohlašovací povinnosti

Porada odboru 39 – Správní činnost Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů a Ministerstva vnitra

Porada odboru 39 – Správní činnost Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů a Ministerstva vnitra

Na poradě dne 21. 9. 2017 byla projednávána následující témata: novela zákona o místních poplatcích, sdílená ekonomika, kontrola výkonu přenesené působnosti a vymáhání bagatelních nedoplatků. Zápis z porady včetně jeho příloh (prezentace – v souhrnné formě) jsou níže vyvěšeny k dispozici.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Porada odboru 39 – Správní činnost Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů a Ministerstva vnitra

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí - stav k 30.9.2017

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí - stav k 30.9.2017

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí - stav k 30.9.2017

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - srpen 2017

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - srpen 2017

Ke konci srpna 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 311,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 267,7 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 43,7 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - srpen 2017

Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 17,4 mld. Kč

Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 17,4 mld. Kč

K 30. 9. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 940,1 mld. Kč, celkové výdaje 922,7 mld. Kč a přebytek hospodaření 17,4 mld. Kč (v září 2016 vykázán přebytek 82,3 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 17,4 mld. Kč

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2016

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2016

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2017

Státní dluh je nejnižší od roku 2011

Státní dluh je nejnižší od roku 2011

Státní dluh poklesl za první tři čtvrtletí letošního roku o 3,3 mld. Kč na úroveň 1 610,1 mld. Kč. Dosahuje tak nejnižší hodnoty od roku 2011.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluh je nejnižší od roku 2011

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016

Ministerstvo financí podává Informaci o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2016, která byla vykonána v období od 1. července 2016 do 30. června 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 10/2017

Cenový věstník 10/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 10. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2017
  • Obecně závazná vyhláška č. 14/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 10/2017

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 předložený do Poslanecké sněmovny PČR ke schválení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mnohostranná dohoda (CbCR)

Bilaterální dohody (CAA CbCR)

Bilaterální dohody (CAA CbCR)

Bilaterální dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CAA CbCR).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Bilaterální dohody (CAA CbCR)

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2017)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2017)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 3. čtvrtletí 2017 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2017)

Státní dluh je nejnižší od roku 2011

Státní dluh je nejnižší od roku 2011

Státní dluh poklesl za první tři čtvrtletí letošního roku o 3,3 mld. Kč na úroveň 1 610,1 mld. Kč. Dosahuje tak nejnižší hodnoty od roku 2011.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluh je nejnižší od roku 2011

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2017

Regulace mezibankovních poplatků umožnila snížení nákladů obcí na přijímání platebních karet

Regulace mezibankovních poplatků umožnila snížení nákladů obcí na přijímání platebních karet

Ministerstvo financí ve své studii zkoumalo, jak je pro obce nákladné nabízet občanům platby kartou.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Regulace mezibankovních poplatků umožnila snížení nákladů obcí na přijímání platebních karet

Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR. Publikovanou zprávu připravila Světová banka (přidružená organizace OSN) na žádost Ministerstva financí ČR. Vaše případné připomínky ke zprávě nám prosím zašlete do 31. října 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem, jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.

Zdroj: Finanční správa ČR, 11.10.2017

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Senát schválil doplnění kontrolního hlášení

Senát schválil doplnění kontrolního hlášení

Senátoři dnes odhlasovali pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí reagující na nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Senát schválil doplnění kontrolního hlášení

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku

Českou delegaci povede paní Milena Hrdinková, pověřená řízením sekce mezinárodní vztahy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 10/2017

Finanční a ekonomické informace 10/2017

Říjnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 10/2017

Finanční a ekonomické informace 9/2017

Finanční a ekonomické informace 9/2017

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 9/2017

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější