Novinky

2017

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2017.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018, Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018, Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura, Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Otázky a odpovědi - Externí audit, Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření, Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu, Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku, Oceňovací předpisy 2018 a další témata.
 • EU a zahraničí: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 401/2017 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, Makroekonomická predikce - listopad 2017, Fiskální výhled ČR - listopad 2017, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020, Stanovisko odboru 34 k označení kasina, Finanční zpravodaj číslo 8/2017, Cenový věstník 11-13/2017, Zprávy MF - číslo 7/2017, Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně a další témata.
 • EU a zahraničí: Rozpočet EU na rok 2018 schválen, ČR zůstává čistým příjemcem, Český ministr poprvé na jednání Euroskupiny a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí uspělo v soutěži Otevřeno x Zavřeno, Státní dluh je nejnižší od roku 2011, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2017, Stanovisko k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách, Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb), Cenový věstník 10/2017 a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, Podrobný přehled o hospodaření měst sdíleně, pro každého a zdarma, PAP – Otázky a odpovědi, Finanční zpravodaj číslo 7/2017, Cenový věstník 09/2017, Metodická doporučení - poplatky, Zprávy MF - číslo 5/2017, Účtenkovka startuje již 1. října a další témata.
 • EU a zahraničí: Norské fondy: na spravedlivější soudnictví a rozvoj vězeňství šlo přes 115 milionů korun, Nové období EHP a Norských fondů startuje, ČR podepsala Memoranda o porozumění a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 276/2017 Sb. - o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním, Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů (Zákon č. 204/2017 Sb.), Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů, Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem    a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Obezřetná fiskální politika a nízká míra zadlužení znamenají potvrzení nadprůměrného ratingového hodnocení, Ekonomika letos podle odhadů poroste o 3,1 % - Makroekonomická predikce - červenec 2017, Příjmy z řízení likvidity a prodeje dluhopisů se opět zvýšily, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2017), Stanovisko odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách, Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění, Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017, Cenový věstník 07/2017, Standard finanční gramotnosti a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla, Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí, Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky, Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Cenová regulace a kontrola, Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Finanční zpravodaj číslo 6/2017, Cenový věstník 06/2017, Státní rozpočet v kostce - 2017, Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července a další témata.
 • EU a zahraničí: Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF,  a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Stanoviska k cenovým předpisům, Materiály ze semináře na téma „Pomocný konsolidační přehled“, Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. čtvrtletí, Cenový věstník 05/2017, Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky a další témata.
 • EU a zahraničí: Daňové otázky na jednání Rady ECOFIN, Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF, Švýcarsko poskytlo v letech 2007 - 2017 ČR celkem 2,6 mld. a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020, Konvergenční program České republiky (duben 2017), 43. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020), Makroekonomická predikce - duben 2017, Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům, Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění, Cenový věstník 04/2017, Finanční zpravodaj číslo 5/2017, Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje,        a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2017 ve Vallettě a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí symbolicky podpořilo osoby s autismem, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: MF vytvořilo pro obce kalkulačku rozpočtové odpovědnosti, Účetní konsolidace státu – metodické pomůcky, Příkazové bloky, Vyhláška č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě (ve znění pozdějších předpisů), Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání základního povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), Metodické příklady MF k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím a další témata.
 • EU a zahraničí: Návrh mechanismu reverse charge jde správným směrem, Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu, Závěrečná konference Programu CZ02 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Multimédia MF (březen), Workshopy pro efektivní řízení obce a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh se loni snížil o téměř 60 miliard korun, Otázky - účetní metody a postupy, Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD, Informace o dani z hazardních her, Cenový věstník 02/2017, Finanční zpravodaj číslo 2/2017, Zprávy MF - číslo 2/2017, Většina podnikatelů je na EET připravena, Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. února 2017 v Bruselu, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2017, Agentura Standard & Poor’s ocenila přebytek hospodaření České republiky, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016, Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2017, Výklad vyhlášky o finančním vypořádání (č. 367/2015 Sb.) pro finanční vypořádání za rok 2016, Finanční zpravodaj číslo 1/2017, Cenový věstník 01/2017, Zprávy MF - číslo 1/2017, Metodický pokyn k plnění povinností (ve věci seznamu nepovolených internetových her), Konference o EET v Praze potvrdila rostoucí zájem obchodníků o druhou vlnu Etržeb, Bilance roku 2016 (Celní správa), Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje, Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministr Babiš: Konečně máme návrh na reverse charge, Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila, Pozvánka na seminář EBRD a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.