Novinky

Zpravodaj MF - 12/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 12/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 obsahuje základní rámec realizace financování státu a stanovuje výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2017 a pro střednědobý výhled.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

Účetní konsolidace státu – aktualizace Konsolidačního manuálu

Účetní konsolidace státu – aktualizace Konsolidačního manuálu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný Konsolidační manuál ve verzi 3.0 na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – aktualizace Konsolidačního manuálu

Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

Upozorňujeme na blížící se termín předání výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (seznam). Seznam je předáván spravujícími jednotkami, jimiž jsou správci kapitol státního rozpočtu, kraje, všechny obce a dobrovolné svazky obcí. Příspěvkové organizace nejsou spravující jednotkou a nebudou předávat výkaz seznam. Termín pro předání seznamu je nejpozději do 15.1.2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016

Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnost

Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnost

Vybrané vodohospodářské subjekty byly pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádány o předložení následujících údajů - nejpozději v termínu do 31. prosince 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnost

Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám

Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v souvislosti se skutečností, že 1. ledna 2017 nabývá komplexní účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, zveřejňuje následující příručku týkající se informačních povinností obecních úřadů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám

Standard Ministerstva financí k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Standard Ministerstva financí k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Ministerstvo financí vydává Standard minimálních technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, a požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Standard Ministerstva financí k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám

Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám

Finanční analytický útvar vydal dne 7. prosince 2016 metodický pokyn, určený provozovatelům hazardních her, k postupům při provádění identifikace a kontroly klienta podle zákona „proti praní peněz“ č. 253/2008 Sb. ve znění účinném od 1. ledna 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru, vydává nový metodický pokyn společně s formulářem žádosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Seznam webových adres legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her v prostředí internetu

Seznam webových adres legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her v prostředí internetu

Přehled webových adres, na kterých provozovatelé loterií a jiných podobných her, kteří jsou držiteli platného povolení vydaného Ministerstvem financí, mohou legálně nabízet vybrané loterie a jiné podobné hry v prostředí internetu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam webových adres legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her v prostředí internetu

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2016

Státní rozpočet je k 30. listopadu v přebytku 55,5 mld. Kč

Státní rozpočet je k 30. listopadu v přebytku 55,5 mld. Kč

K 30.11.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 148,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 092,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 55,5 mld. Kč (oproti minulému roku je to výsledek o 85,0 mld. Kč lepší - v listopadu 2015 byl vykázán schodek 29,5 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet je k 30. listopadu v přebytku 55,5 mld. Kč

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2016

Ke konci října tohoto roku vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 363,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 310,9 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 52,5 mld. Kč

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2016

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority zadávání ekologických zakázek

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 366/2016 Sb.

Vyhláška č. 366/2016 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 366/2016 Sb.

Zákon č. 112/2016 Sb.

Zákon č. 112/2016 Sb.

o evidenci tržeb

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 112/2016 Sb.

Vyhláška č. 269/2016 Sb.

Vyhláška č. 269/2016 Sb.

o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 269/2016 Sb.

Vyhláška č. 395/2016 Sb.

Vyhláška č. 395/2016 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.1.2017

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 395/2016 Sb.

Vzory výkazů z vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vzory výkazů z vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vzory výkazů z vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti - s účinností od 1.1.2015)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vzory výkazů z vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj číslo 11/2016

Finanční zpravodaj číslo 11/2016

 • POKYN č. MF-8 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí
 • POKYN č. MF-9 kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí
 • POKYN č. MF-10 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daní
 • POKYN č. MF-11 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty
 • POKYN č. MF-12 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů
 • POKYN č. MF-13 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
 • POKYN č. MF-14 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 11/2016

Finanční zpravodaj číslo 10/2016

Finanční zpravodaj číslo 10/2016

 • Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 10/2016

Finanční zpravodaj číslo 9/2016

Finanční zpravodaj číslo 9/2016

 • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 9/2016

Cenový věstník 13/2016

Cenový věstník 13/2016

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 3. Obecně závazná vyhláška č. 16/2016, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 17
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřad městské části Brno-Bystrc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Kraje Vysočina

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2016

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Aktualizace přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost

Dne 21. prosince 2016 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2 a § 13g odst. 5 zákona č. 105/2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2017

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2017 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic

Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic

Vláda České republiky dne 28. listopadu 2016 schválila vzorovou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a jinými státy, kterou vypracovalo Ministerstvo financí. Materiál reflektuje poslední vývoj v mezinárodním investičním právu, aplikační praxi rozhodčích tribunálů a zkušenosti Ministerstva financí s obhajobou mezinárodních investičních sporů a bude sloužit jako výchozí text pro sjednávání nových dohod o ochraně zahraničních investic.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic

Sdělení ohledně platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou

Sdělení ohledně platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou

Ministerstvo financí sděluje českým investorům, kteří uskutečnili nebo připravují investice na území Indické republiky, že v současné době probíhají na základě podnětu indické strany diskuse o budoucí platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdělení ohledně platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou

Pozvánka na seminář EBRD

Pozvánka na seminář EBRD

Ministerstvo financí (MF) upozorňuje na seminář, který se bude konat 2. února 2017 v prostorách MF. Seminář se uskuteční ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a s řadou dalších významných partnerů. Seminář je určen pro firmy se sídlem v České republice, které mají zájem investovat v regionu operací EBRD.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozvánka na seminář EBRD

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2016

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2016

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. Schválený vládou ČR dne 14. prosince 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2016

Ministři podpořili pokračování EFSI

Ministři podpořili pokračování EFSI

V úterý 6. prosince 2016 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Mezi jeho hlavní témata patřily budoucnost Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zlepšení investičního prostředí a koordinace hospodářských politik.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři podpořili pokračování EFSI

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 6. prosince 2016 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 6. prosince 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU pan Martin Povejšil.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 6. prosince 2016 v Bruselu

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2 a § 13g odst. 5 a § 13s odst. 2 zákona č. 105/2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Novela zákona č. 253/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2017

Novela zákona č. 253/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2017

Dne 1. 1. 2017 nabývají účinnosti tři zákony, kterými je novelizován zákon č. 253/2008 Sb. Z nich nejvýznamnější je novela provedená zákonem č. 368/2016 Sb., jejímž hlavním cílem je implementace 4. AMLD do českého právního řádu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona č. 253/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2017

Legislativa AML/CFT

Legislativa AML/CFT

Předpisy AML/CFT

Celý obsah článku Celý obsah článku - Legislativa AML/CFT

Veřejné prohlášení FATF z 21. října 2016 – rizikové jurisdikce

Veřejné prohlášení FATF z 21. října 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 21. října 2016 vydal FATF své nové veřejné prohlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejné prohlášení FATF z 21. října 2016 – rizikové jurisdikce

Nová rezoluce RB OSN – zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

Nová rezoluce RB OSN – zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

Sankce vůči Severní Koreji

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nová rezoluce RB OSN – zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

Ministerstvo financí uspořádalo setkání s představiteli OLAF

Ministerstvo financí uspořádalo setkání s představiteli OLAF

Za úřad OLAF misi vedla zástupkyně generálního ředitele a ředitelka odboru Politiky Margarete Hofmann.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí uspořádalo setkání s představiteli OLAF

Výroční zpráva OLAF za rok 2015

Výroční zpráva OLAF za rok 2015

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva OLAF za rok 2015

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Švýcarsko poskytlo ČR grant ve výši 2,7 mld.

Švýcarsko poskytlo ČR grant ve výši 2,7 mld.

Ministerstvo financí ve středu 30. listopadu uspořádalo v Hotelu NH Prague City Konferenci Fondu Partnerství, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Švýcarsko poskytlo ČR grant ve výši 2,7 mld.

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016)

Aktuální témata: EET a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016)

Finanční a ekonomické informace 11/2016

Finanční a ekonomické informace 11/2016

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 11/2016

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější