Novinky

Zpravodaj MF - 10/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 10/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Informace o termínu publikace Makroekonomické predikce a Fiskálního výhledu ČR

Informace o termínu publikace Makroekonomické predikce a Fiskálního výhledu ČR

Fiskální výhled České republiky a podzimní Makroekonomická predikce budou publikovány v jednotný termín, a to 14. listopadu 2016 ve 12 hodin.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o termínu publikace Makroekonomické predikce a Fiskálního výhledu ČR

Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst

Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst

„Uživatelsky přátelské prostředí pro placení daní a celkové zjednodušení daňového systému jsou naší jednoznačnou prioritou pro nadcházející období. Usilovně na nich již pracujeme například v rámci projektu MOJE daně,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016 uveřejněné dne 18. prosince 2015 a ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016 – aktualizace na 2. pololetí uveřejněné dne 24. června 2016, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2015 do třetího čtvrtletí roku 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016

Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR

Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR

Mezinárodní ratingové agentury Moody´s a Fitch Ratings ve svých nejnovějších hodnoceních potvrdily výbornou kondici veřejných financí České republiky a shodují se na perspektivě dalšího poklesu jejího deficitu a zadlužení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR

Státní dluh od počátku roku poklesl o 13 mld. Kč

Státní dluh od počátku roku poklesl o 13 mld. Kč

Státní dluh v průběhu třetího čtvrtletí poklesl o 31,2 mld. Kč a dosáhl tak výše 1 660,1 mld. Kč, což představuje od počátku letošního roku pokles o 12,9 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluh od počátku roku poklesl o 13 mld. Kč

Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány

Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány

Finanční správa na dnešní tiskové konferenci představila své výsledky a plány. Od roku 2014 se začaly projevovat příznivé dopady desítek zaváděných opatření do efektivity výběru daní, který v letech 2014, 2015 a za první tři čtvrtletí roku 2016 vzrostl oproti roku 2013 o více než 321 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Aktualizovaný seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Výzva k podávání žádostí o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby pro ověřování totožnosti a věku sázejících

Výzva k podávání žádostí o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby pro ověřování totožnosti a věku sázejících

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi vyzývá všechny potenciální žadatele o vydání základního povolení k provozování hazardních her, jež mají zájem se zapojit do testování nové služby, která bude na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zajišťovat dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, aby zasílali své žádosti o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby na uvedený kontakt.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výzva k podávání žádostí o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby pro ověřování totožnosti a věku sázejících

Stanovisko k otázce souběhu povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Stanovisko k otázce souběhu povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyřizování žádostí o vydání povolení k umístění herního prostoru a v zájmu informovanosti o postupu při posuzování žádostí o vydání základního povolení k provozování hazardní hry, včetně zajištění plynulého přechodu na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, vydalo toto stanovisko.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k otázce souběhu povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2016

Přebytek rozpočtu dosáhl na konci září rekordních 82,3 mld. Kč

Přebytek rozpočtu dosáhl na konci září rekordních 82,3 mld. Kč

K 30.9.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 965,2 mld. Kč, celkové výdaje 882,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 82,3 mld. Kč (oproti minulému roku je to výsledek o 85,0 mld. Kč lepší - v září 2015 byl vykázán schodek 2,8 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přebytek rozpočtu dosáhl na konci září rekordních 82,3 mld. Kč

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2016

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2016

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.9.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 50039 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2016

Ke konci srpna 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 295,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 243,2 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 52,2 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2016

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015

  1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2015 - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti, územní rozpočty
  2. Monitoring hospodaření obcí za rok 2015

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2015

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2015

Závěrečný účet kapitoly 312 – MF projednal rozpočtový výbor PSP ČR dne 8.6.2016. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2015

Smluvní garance – Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2016

Smluvní garance – Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2016

  • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
  • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku Celý obsah článku - Smluvní garance – Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2016

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 10/2016

Cenový věstník 10/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 10. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 10/2016

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Aktualizace přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2016

Platební karty České národní banky

Platební karty České národní banky

Informace k platebním kartám k účtům vedeným u České národní banky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Platební karty České národní banky

Stanovení peněžního plnění nahrazujícího úrok

Stanovení peněžního plnění nahrazujícího úrok

Stanovení peněžního plnění nahrazujícího úrok pro majitele účtů dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovení peněžního plnění nahrazujícího úrok

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel (Tisková zpráva Finanční správy)

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel (Tisková zpráva Finanční správy)

Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru.

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 31.10.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel (Tisková zpráva Finanční správy)

Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů

Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů

Ministerstvo financí předkládá první souhrn věcných řešení k novému zákonu o příjmových daních k veřejné konzultaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů

Konferenci o Etržbách a veletrh pokladních řešení navštívilo 1200 podnikatelů

Konferenci o Etržbách a veletrh pokladních řešení navštívilo 1200 podnikatelů

Konferenci Evidence tržeb v praxi a doprovodný veletrh pokladních zařízení, která se uskutečnila v úterý 25. října v pražském kongresovém centru, navštívilo rekordních 1200 podnikatelů a živnostníků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konferenci o Etržbách a veletrh pokladních řešení navštívilo 1200 podnikatelů

Etržby se blíží: Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje (Tisková zpráva Finanční správy)

Etržby se blíží: Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje (Tisková zpráva Finanční správy)

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 18.10.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby se blíží: Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje (Tisková zpráva Finanční správy)

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Ve Sbírce zákonů byl dne 3. října 2016 vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, s účinností od 1. prosince 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Nově jen dvě stránky přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva Fiínanční správy)

Nově jen dvě stránky přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva Fiínanční správy)

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, přichází Finanční správa s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Doposud jej každý rok zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat na tiskopise čtyřstránkovém. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 miliónu podaných daňových přiznání za loňský rok.

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 6.10.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nově jen dvě stránky přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva Fiínanční správy)

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
OECD vypisuje výběrová řízení na pozice vrchních ekonomů

OECD vypisuje výběrová řízení na pozice vrchních ekonomů

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se sídlem v Paříži vypisuje výběrová řízení na pozice vrchních ekonomů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - OECD vypisuje výběrová řízení na pozice vrchních ekonomů

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Podprogram 29821300

Podprogram 29821300

Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 29821300. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst - Žádosti je nutné předložit do 31. prosince 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podprogram 29821300

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Formuláře a Pokyny pro Programy 29821, 29822 - Programové financování a správa programů kapitoly VPS a OSFA.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokyny a formuláře pro programy VPS

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2016)

Aktuální témata: EET, hospodářská politika a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2016)

Multimédia MF (říjen 2016)

Multimédia MF (říjen 2016)

Aktuální témata: Výsledky a plány Finanční správy

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (říjen 2016)

Andrej Babiš získal ocenění pro ministra financí roku 2016

Andrej Babiš získal ocenění pro ministra financí roku 2016

Ministr financí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku Andrej Babiš získal ocenění prestižního časopisu Emerging Markets pro nejlepšího ministra financí zemí Střední a Východní Evropy za rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Andrej Babiš získal ocenění pro ministra financí roku 2016

Pozvánka na konferenci a veletrh v Ostravě

Pozvánka na konferenci a veletrh v Ostravě

Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pořádají v pátek 4. listopadu 2016 v Trojhalí Karolina v Ostravě další významnou akci k tématu elektronické evidence tržeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozvánka na konferenci a veletrh v Ostravě

V Bruntále odhalili pamětní desku hrdiny protinacistického odboje Alfonse Kavalce

V Bruntále odhalili pamětní desku hrdiny protinacistického odboje Alfonse Kavalce

Ve čtvrtek 20. října byla na průčelí Finančního úřadu v Bruntále slavnostně odhalena pamětní deska účastníka protinacistického odboje Alfonse Kavalce. Finanční úředník Alfons Kavalec během nacistické okupace spolupracoval s odbojovou organizací Obrana národa a za svou činnost byl v roce 1942 popraven.

Celý obsah článku Celý obsah článku - V Bruntále odhalili pamětní desku hrdiny protinacistického odboje Alfonse Kavalce

Finanční a ekonomické informace 9/2016

Finanční a ekonomické informace 9/2016

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 9/2016

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější