Novinky

Zpravodaj MF - 09/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 09/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Náměstkem pro veřejné rozpočty Petr Pavelek

Náměstkem pro veřejné rozpočty Petr Pavelek

Ministr financí a první místopředseda vlády Andrej Babiš podepsal dne 26. 9. 2016 se státním tajemníkem v Ministerstvu financí Janem Sixtou dohodu o jmenování náměstka pro řízení sekce Veřejné rozpočty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Náměstkem pro veřejné rozpočty Petr Pavelek

1322 návštěvníků si prohlédlo prostory Ministerstva financí

1322 návštěvníků si prohlédlo prostory Ministerstva financí

Poprvé v historii měli občané možnost si prohlédnout prostory, kde v Letenské ulici na Malé Straně od roku 1921 úřaduje ministr financí, jeho kolegové a podřízení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 1322 návštěvníků si prohlédlo prostory Ministerstva financí

Koncese – Rozpočtový dozor Ministerstva financí

Koncese – Rozpočtový dozor Ministerstva financí

Stanovisko Ministerstva financí k § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koncese – Rozpočtový dozor Ministerstva financí

Stanovisko k možnosti provozování tzv. „LIVE DEALER GAMES“ (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Stanovisko k možnosti provozování tzv. „LIVE DEALER GAMES“ (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi vydává za účelem sdělení svého přístupu k možnosti provozování „tzv. live dealer games“ toto stanovisko.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k možnosti provozování tzv. „LIVE DEALER GAMES“ (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, zveřejňuje otázky a odpovědi k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Formulář - Záruční listina

Formulář - Záruční listina

Záruční listina vydána za účelem splnění podmínek pro vydání: Základní povolení k provozování hazardních her.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formulář - Záruční listina

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.8.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.8.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.8.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 50347 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.8.2016

Právní rámce

Právní rámce

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce

Podprogram 298213 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Podprogram 298213 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 298213. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst - Žádosti je nutné předložit do 31. prosince 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podprogram 298213 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Podprogram 298213

Podprogram 298213

Zveřejněna tabulka - Příjemci dotace z podprogramu 298213.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podprogram 298213

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona částečně transponuje směrnici 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2016)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2016)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 2. čtvrtletí 2016 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2016)

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Tabulka - Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 1996 - 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Přebytek rozpočtu na konci srpna stoupl na rekordních 81,2 mld. Kč

Přebytek rozpočtu na konci srpna stoupl na rekordních 81,2 mld. Kč

K 31. 8. 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 859,3 mld. Kč, celkové výdaje 778,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 81,2 mld. Kč (oproti minulému roku je o 62,2 mld. Kč vyšší - v srpnu 2015 byl vykázán přebytek 19,0 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přebytek rozpočtu na konci srpna stoupl na rekordních 81,2 mld. Kč

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Aktualizace - Adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem a kontakty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada pro veřejný dohled nad auditem

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2016

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon č. 186/2016 Sb.

Zákon č. 186/2016 Sb.

o hazardních hrách

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 186/2016 Sb.

Vyhláška č. 272/2016 Sb.

Vyhláška č. 272/2016 Sb.

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 272/2016 Sb.

Vyhláška č. 248/2016 Sb.

Vyhláška č. 248/2016 Sb.

o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 248/2016 Sb.

Cenový věstník 09/2016

Cenový věstník 09/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 9. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 09/2016

Finanční zpravodaj číslo 8/2016

Finanční zpravodaj číslo 8/2016

  • Pokyn č. MF-7, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 8/2016

Metodický pokyn a výzva k podání žádostí o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Metodický pokyn a výzva k podání žádostí o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při podávání žádostí o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování vydává tento metodický pokyn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn a výzva k podání žádostí o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání základního povolení vydává tento metodický pokyn.

  • Formulář - Žádost o vydání základního povolení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2016

Vyhodnocení veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o distribuci pojištění (IDD)

Vyhodnocení veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o distribuci pojištění (IDD)

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky veřejné konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o distribuci pojištění (IDD)

Ministerstvo financí apeluje na klienty rušeného II. pilíře

Ministerstvo financí apeluje na klienty rušeného II. pilíře

Třetina z 85 000 klientů penzijních společností, kteří se v minulosti rozhodli vstoupit do letos rušeného systému důchodového spoření (II. pilíře) stále ještě neinformovala svou penzijní společnost, jak má s jejich uspořenými penězi ze zrušených fondů naložit. Ministerstvo financí proto důrazně apeluje na klienty, kteří tak dosud neučinili, aby s tímto krokem neotáleli a nenechávali jej na poslední chvíli. Lhůta, do kdy je možné penzijní společnost vyrozumět, vyprší 30. září 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí apeluje na klienty rušeného II. pilíře

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě (Tisková zpráva Finanční správy)

O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě (Tisková zpráva Finanční správy)

Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě (Tisková zpráva Finanční správy)

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU

Ve dnech 9. – 10. září 2016 se v Bratislavě konalo za účasti guvernérů centrálních bank neformální zasedání ministrů financí a hospodářství zemí EU. Českou republiku na jednání zastupovala náměstkyně ministra financí pro mezinárodní vztahy paní Lenka Jurošková. Za Českou národní banku se zúčastnil pan guvernér Jiří Rusnok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 9. a 10. září v Bratislavě

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 9. a 10. září v Bratislavě

Českou delegaci povede náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, za Českou národní banku se zúčastní guvernér Jiří Rusnok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 9. a 10. září v Bratislavě

Pokyny pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016

Pokyny pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016

Cestovné do Rady EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokyny pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016

Česká republika obhajovala reverse charge před europoslanci

Česká republika obhajovala reverse charge před europoslanci

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček dnes vysvětloval výboru ECON Evropského parlamentu možnost využití přenesení daňové povinnosti při řešení celoevropského problému s podvody na DPH.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika obhajovala reverse charge před europoslanci

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Pozvánka na konferenci EET v Praze

Pozvánka na konferenci EET v Praze

Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pořádají v úterý 25. 10. 2016 v Kongresovém centru Praha doposud nejvýznamnější akci k tématu elektronické evidence tržeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozvánka na konferenci EET v Praze

Metodické školení zástupců samosprávy o nových pravidlech pro hazard

Metodické školení zástupců samosprávy o nových pravidlech pro hazard

Na Ministerstvu financí proběhlo první školení pro zástupce místní samosprávy o změnách, které pro ně znamená nová komplexní úprava hazardu účinná od 1. ledna 2017. Konkrétně se jedná o zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH), zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her a zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (změnový zákon).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické školení zástupců samosprávy o nových pravidlech pro hazard

V Brně proběhla doposud největší konference k EET

V Brně proběhla doposud největší konference k EET

Ve dnech 16. - 17. 9. se v Brně za účasti ministra financí Andreje Babiše, náměstkyně ministra financí pro daně a cla Aleny Schillerové a generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka uskutečnila doposud největší konference a vůbec první veletrh pokladních řešení k elektronické evidenci tržeb u nás.

Celý obsah článku Celý obsah článku - V Brně proběhla doposud největší konference k EET

Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2016)

Aktuální témata: hospodářská politika a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2016)

Finanční a ekonomické informace 8/2016

Finanční a ekonomické informace 8/2016

Srpnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 8/2016

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější