Novinky

Zpravodaj MF - 07/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 07/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Makroekonomická predikce - červenec 2016

Makroekonomická predikce - červenec 2016

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - červenec 2016

Provozovatelé hazardních her se zúčastnili první ze série workshopů

Provozovatelé hazardních her se zúčastnili první ze série workshopů

Na Ministerstvu financí se uskutečnil první ze série pěti workshopů, jejichž cílem je seznámit provozovatele hazardních her, výrobce technických zařízení a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti s novými zákony, které budou v oblasti hazardních her platit od 1. ledna 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Provozovatelé hazardních her se zúčastnili první ze série workshopů

Ministerstvo financí představí nový zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her na workshopech pro provozovatele

Ministerstvo financí představí nový zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her na workshopech pro provozovatele

Ministerstvo financí, odbor 34, bude za účelem představení nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pořádat v níže uvedených termínech pracovní workshopy především pro provozovatele hazardních her.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí představí nový zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her na workshopech pro provozovatele

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2016

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2016

Ministerstvo financí nadále pokračuje ve využívání mimořádně dobré situace na finančních trzích.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2016

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona částečně transponuje směrnici 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

PAP – Otázky a odpovědi

PAP – Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy a odpovědi k účetní reformě k Pomocnému analytickému přehledu v rámci účetnictví státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - PAP – Otázky a odpovědi

Metodické pokyny k programovému financování

Metodické pokyny k programovému financování

Metodické pokyny

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické pokyny k programovému financování

Aktualizace stanoviska k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů

Aktualizace stanoviska k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyřizování žádostí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů s odkladem právních účinků vydává tento metodický pokyn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizace stanoviska k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2016

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2016

K 30. červnu 2016 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 69,2 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2016

Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč

Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč

K 30.6.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 655,4 mld. Kč, celkové výdaje 614,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 40,6 mld. Kč (v červnu 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2016

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2016

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2016

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2016

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2016

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 30.6.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2016

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2016

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2016

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 30.6.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2016

Výsledky činnosti cenové kontroly - rok 2015

Výsledky činnosti cenové kontroly - rok 2015

Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky činnosti cenové kontroly - rok 2015

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2014

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2014

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Aktualizace přehledu platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Plán legislativních prací MF na rok 2016

Plán legislativních prací MF na rok 2016

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán legislativních prací MF na rok 2016

Metodický pokyn CHJ č. 3 – Metodika veřejného nakupování

Metodický pokyn CHJ č. 3 – Metodika veřejného nakupování

Dne 7. července 2016 vláda svým usnesením č. 620 schválila Metodický pokyn CHJ č. 3, kterým je Metodika veřejného nakupování: Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 3 – Metodika veřejného nakupování

Metodický postup pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)

Metodický postup pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)

V souvislosti s přechodem na vyšší verzi informačního systému Ministerstvo financí odbor 11- Státní rozpočet stanovuje následující varianty řídicího dokumentu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický postup pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)

Informace ke vstupu v platnost protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Informace ke vstupu v platnost protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Dne 28. června 2016 vstoupil v souladu se svym clankem 15 v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998) a ktery byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke vstupu v platnost protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)

Aktualizace Metodiky certifikace s účinností od 1. srpna 2016 nově upravuje proces závěrečné certifikace a reflektuje postupy pro uzavírání programů, tj. popisuje postupy a činnosti jednotlivých subjektů a stanovuje jejich harmonogram tak, aby byly dodrženy všechny termíny a pravidla definovaná legislativními předpisy, včetně metodických dokumentů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2016

Zákon implementující směrnici MiFID II předložen Poslanecké sněmovně – sněmovní tisk 869

Zákon implementující směrnici MiFID II předložen Poslanecké sněmovně – sněmovní tisk 869

Dne 14. 7. 2016 předložila vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon implementující směrnici MiFID II předložen Poslanecké sněmovně – sněmovní tisk 869

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o distribuci pojištění

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o distribuci pojištění

Veřejná konzultace: 1. července 2016 - 1. srpna 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o distribuci pojištění

Druhá veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Druhá veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Veřejná konzultace: 30. června 2016 – 25. července 2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Druhá veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2015

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2015

Materiál byl předložen pro informaci na jednání vlády dne 7. července 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2015

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Reverse charge

Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků (tisková zpráva)

Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků (tisková zpráva)

Vláda dnes schválila zásadní změny daňových zákonů z dílny Ministerstva financí, které s účinností od 1. ledna 2017 přinášejí některá zjednodušení daňového systému či nová opatření pružně reagující na nové projevy daňových úniků například prostřednictvím tzv. virtuálních měn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků (tisková zpráva)

Stanovisko MF a FS k výzvě Komory daňových poradců ve věci přípravy metodiky EET

Stanovisko MF a FS k výzvě Komory daňových poradců ve věci přípravy metodiky EET

Ministerstvo financí a Finanční správa odmítají postoj Komory daňových poradců ČR, že by spuštění elektronické evidence tržeb bylo jakýmkoliv způsobem ohroženo nepřipraveností Finanční správy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko MF a FS k výzvě Komory daňových poradců ve věci přípravy metodiky EET

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení novou pozici hlavního specialisty Oddělení úvěrových rizik

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení novou pozici hlavního specialisty Oddělení úvěrových rizik

Mezinárodní investiční banka hledá vhodného kandidáta na pozici – hlavní specialista Oddělení úvěrových rizik/ Chief Specialist, Credit Risk Division of Risk Department.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení novou pozici hlavního specialisty Oddělení úvěrových rizik

ECOFIN: Portugalsku a Španělsku hrozí sankce

ECOFIN: Portugalsku a Španělsku hrozí sankce

Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU rozhodla o nedostatečném úsilí k odstranění nadměrného schodku 12. 7. 2016 na základě uceleného posouzení rozpočtové a hospodářské situace obou zemí provedeného Evropskou komisí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ECOFIN: Portugalsku a Španělsku hrozí sankce

Andrej Babiš: Pravidla Paktu stability a růstu se musí dodržovat

Andrej Babiš: Pravidla Paktu stability a růstu se musí dodržovat

První zasedání ministrů financí pod taktovkou slovenského předsednictví Rady EU řešilo otázku provádění Paktu stability a růstu, opatření proti praní špinavých peněz, nové iniciativy v oblasti daní a odstraňování překážek pro investice v EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Andrej Babiš: Pravidla Paktu stability a růstu se musí dodržovat

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 12. července 2016 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 12. července 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 12. července 2016 v Bruselu

ČR a její regiony v rámci EU bohatnou

ČR a její regiony v rámci EU bohatnou

Na konci června předložila Evropská komise technický přepočet přídělu členských států EU z fondů EU na roky 2017 – 2020 podle aktuálních statistických dat.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR a její regiony v rámci EU bohatnou

Strukturální fondy

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti. Metodické a obecné dokumenty. Kontakty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strukturální fondy

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 4. – 16. května 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd.

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd.

Dne 30. června 2016 Ministerstvo financí obdrželo žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd. podanou dle čl. 9 Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd.

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2016)

Aktuální témata: hazard, veřejné finance a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2016)

Multimédia MF (červenec 2016)

Multimédia MF (červenec 2016)

Aktuální témata: Hazardní kobra.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (červenec 2016)

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější