Novinky

Zpravodaj MF - 05/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 05/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

Vzhledem k množícím se dotazům k povolovacímu procesu dle současného loterního zákona po vyhlášení nového zákona o hazardních hrách ve Sbírce zákonů, bychom Vás chtěli informovat o stanovisku Ministerstva financí v dané věci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

Senát Parlamentu České republiky dne 26.5.2016 schválil zákon o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

Konvergenční program České republiky (květen 2016)

Konvergenční program České republiky (květen 2016)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konvergenční program České republiky (květen 2016)

Statistika ústřední vlády - 2016

Statistika ústřední vlády - 2016

V dubnu 2016 přijala oficiálně Česká republika rozšířený standard statistického výkaznictví Mezinárodního měnového fondu SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus). V této souvislosti došlo ke změně struktury vykazovaných dat statistiky ústřední vlády podle požadavků SDDS Plus 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Statistika ústřední vlády - 2016

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Přehled právních rámců pro oblast loterií a sázkových her.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oceňování majetku

Právní rámce pro oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oceňování majetku

Czech Republic: Voluntary disclosure initiatives

Czech Republic: Voluntary disclosure initiatives

  • Srovnávací studie se zaměřením na Českou republiku o ochotě platit daně.
  • Autor: Tereza Krček

Celý obsah článku Celý obsah článku - Czech Republic: Voluntary disclosure initiatives

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2016 včetně Komentáře

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.4.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 50188 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2016

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. čtvrtletí

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016 projednal na své 41. schůzi dne 11. května 2016 a přijal usnesení č. 455. Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016 projednala dne 27. dubna 2016 a přijala usnesení č. 357.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. čtvrtletí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2016

Ke konci 1. čtvrtletí 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 116,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 86,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 30,0 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2016

Státní rozpočet na konci dubna zůstává v rekordním přebytku

Státní rozpočet na konci dubna zůstává v rekordním přebytku

K 30.4.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 427,7 mld. Kč, celkové výdaje 397,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 30,5 mld. Kč (v dubnu 2015 vykázán schodek 0,4 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet na konci dubna zůstává v rekordním přebytku

Legislativa MF

Legislativa MF
Finanční zpravodaj číslo 6/2016

Finanční zpravodaj číslo 6/2016

  • Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
  • Pokyn č. GFŘ-D-26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
  • Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
  • Sdělení k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 6/2016

Cenový věstník 05/2016

Cenový věstník 05/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2016, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 5. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 05/2016

Zákon č. 148/2016 Sb.

Zákon č. 148/2016 Sb.

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 148/2016 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

Vzhledem k množícím se dotazům k povolovacímu procesu dle současného loterního zákona po vyhlášení nového zákona o hazardních hrách ve Sbírce zákonů, bychom Vás chtěli informovat o stanovisku Ministerstva financí v dané věci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

Přechodné období novely rozpočtových pravidel

Přechodné období novely rozpočtových pravidel

Ministerstvo financí uveřejňuje podrobnější metodické informace k plnění povinností vybraných majitelů účtů v přechodném období, které vyplývají s účinností od 10. května 2016 ze zákona č. 128/2016 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přechodné období novely rozpočtových pravidel

Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění

Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění

Zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška - pracovní úplné znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění

Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

Dne 18. dubna 2016 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 17/2016 vyhlášena Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 31. července 2014 v Monaku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti: Multilaterální Úmluva o vzájemné správní pomoci a přehled bilaterálních Dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Úprava struktury, aktualizace obsahu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Státní pokladna

Státní pokladna
Účetní konsolidace státu – Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o registraci zodpovědné osoby v CSÚIS

Účetní konsolidace státu – Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o registraci zodpovědné osoby v CSÚIS

MF vyzývá konsolidované jednotky státu, které nemají dosud registrovanou zodpovědnou osobu nebo náhradní zodpovědnou osobu pro předávání účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu, k registraci těchto osob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o registraci zodpovědné osoby v CSÚIS

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Sněmovní tisk 571 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk 571 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Prezident republiky dne 4. května 2016 návrh zákona podepsal a následně pak také premiér. Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 17. května 2016 pod číslem 148/2016 Sb. a vstoupí v účinnost dne 1. června 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sněmovní tisk 571 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2016

Distribuce na finančním trhu

Distribuce na finančním trhu

Distribuce finančních produktů zahrnuje vztahy, které vznikají mezi poskytovatelem, nebo zprostředkovatelem finančních produktů na straně jedné a zákazníkem (klientem) na straně druhé.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Distribuce na finančním trhu

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Aktualizace seznamu členů pracovního týmu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Finanční správa rozesílá obálky s „daňovými složenkami“ k zaplacení daně z nemovitých věcí bez poštovného (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa rozesílá obálky s „daňovými složenkami“ k zaplacení daně z nemovitých věcí bez poštovného (Tisková zpráva GFŘ)

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) končí 31. května. Fyzické osoby obdrží letos poprvé „daňovou“ složenku, kterou je možné uhradit daň bez poštovního poplatku. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Pokud nemají zpřístupněnou datovou schránku, dostanou poštou běžnou poštovní poukázku.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, vydáno 6.5.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa rozesílá obálky s „daňovými složenkami“ k zaplacení daně z nemovitých věcí bez poštovného (Tisková zpráva GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i nadále primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Je-li poplatníkem převodce, je nabyvatel ručitelem. V ostatních případech úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci je poplatníkem vždy nabyvatel, institut ručení se neuplatňuje.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, vydáno 6.5.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 25. května 2016 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 25. května 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 25. května 2016 v Bruselu

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument " Czech Republic: Concluding Statement of the 2016 Article IV Mission". Dokument je zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Aktualizace zastoupení ČR v řídících orgánech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Strukturální fondy

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti. Metodické a obecné dokumenty. Kontakty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strukturální fondy

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2016)

Aktuální témata: e-tržby, hazard, krize v OKD a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2016)

Multimédia MF (květen 2016)

Multimédia MF (květen 2016)

Aktuální témata: EET, OKD, mise MMF.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (květen 2016)

Finanční a ekonomické informace 4/2016

Finanční a ekonomické informace 4/2016

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 4/2016

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější