Novinky

Zpravodaj MF - 03/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 03/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministerstvo financí posiluje transparentnost makroekonomických prognóz

Ministerstvo financí posiluje transparentnost makroekonomických prognóz

Ministerstvo financí má zájem na nestranných a objektivních makroekonomických prognózách, proto bude do okamžiku zřízení Výboru pro rozpočtové prognózy nechávat externě hodnotit své makroekonomické prognózy odborníky nezávislými na vládních institucích.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí posiluje transparentnost makroekonomických prognóz

Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol

Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol

Ministerstvo financí obdrželo v rámci třetí výzvy k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol rekordní počet žádostí od obcí, které žádají o 70% dotaci na navýšení kapacit základních škol na svém území.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol

Účetní konsolidace státu – Konsolidační příručka pro externí uživatele

Účetní konsolidace státu – Konsolidační příručka pro externí uživatele

Ministerstvo financí zveřejňuje Konsolidační příručku pro externí uživatele. Dokument slouží jako uživatelská příručka pro subjekty zapojené do procesu účetní konsolidace státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – Konsolidační příručka pro externí uživatele

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke stažení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Aktualizace obsahu právních rámců - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.3.2016

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.3.2016

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo věcné loterie, tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.3.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.3.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 29.2.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 29.2.2016

Aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 29.2.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 50900 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 29.2.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2016

Plnění státního rozpočtu za leden až únor 2016

Plnění státního rozpočtu za leden až únor 2016

K 29.2.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 216,9 mld. Kč, celkové výdaje 189,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 27,7 mld. Kč (v únoru 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu za leden až únor 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2015

Ke konci roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 446,0 mld. Kč, což proti předchozímu roku bylo o 23,8 mld. Kč více.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2015

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2015

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2015

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2015 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2015

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2015)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2015)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 4. čtvrtletí 2015 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2015)

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2015

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2015

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2015.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2015

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2015

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015

Poslanecká sněmovna tento materiál projednala dne dne 10.3.2016 a přijala usnesení č. 1130. Rozpočtový výbor tento materiál projednal dne 11.11.2015 a přijal usnesení č.359. Vláda tento materiál projednala dne 26.10.2015 a přijala usnesení č. 857.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015

Státní závěrečný účet ČR za rok 2014

Státní závěrečný účet ČR za rok 2014

Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 10.3.2016 a přijala usnesení č. 1129. Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 22.4.2014 a přijala usnesení č. 283. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 25.6.2015 a přijal usnesení č. 282.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet ČR za rok 2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 03/2016

Cenový věstník 03/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 3. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 statutárního města Mostu, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 7
  • Přehled o provedených cenových kontrolách - Magistrát města Zlína
  • Přehled o provedených cenových kontrolách - Krajský úřad Ústeckého kraje

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 03/2016

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Zprávy MF - číslo 1/2016

Zprávy MF - číslo 1/2016

Ze dne: 23. března 2016

  1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016
  2. Metodika financování krajů pro rok 2016
  3. Schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 1/2016

Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky

Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, kterým se ke dni 18.3.2016 zrušují vybrané metodické pokyny a další metodické dokumenty Centrální harmonizační jednotky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky

Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

Komentář k věcným břemenům od účinnosti nového občanského zákoníku včetně návodu na oceňování.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb..

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Informace k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

Informace k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR informuje, že dne 18. března 2016 byla v Ašchabádu podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TURKMENISTÁNEM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Konzultační materiál k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – Veřejná konzultace (21. března 2016 – 24. dubna 2016)

Konzultační materiál k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – Veřejná konzultace (21. března 2016 – 24. dubna 2016)

Veřejná konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konzultační materiál k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – Veřejná konzultace (21. března 2016 – 24. dubna 2016)

Zákon implementující směrnici MiFID II podruhé předložen vládě

Zákon implementující směrnici MiFID II podruhé předložen vládě

Ministerstvo financí dne 16. března 2016 podruhé předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon implementující směrnici MiFID II podruhé předložen vládě

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2016

Informativní elektronické brožury k nové právní úpravě obhospodařování a administrace investičních fondů

Informativní elektronické brožury k nové právní úpravě obhospodařování a administrace investičních fondů

Informativní materiály ve formě elektronických brožur, které stručně a přehledně shrnují podmínky pro fondové podnikání v České republice. Aktualizováno.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní elektronické brožury k nové právní úpravě obhospodařování a administrace investičních fondů

Veřejná konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

Veřejná konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

v termínu od 25. ledna 2016 do 26. února 2016.

S využitím příspěvků a podnětů získaných od odborné veřejnosti zaslalo Ministerstvo financí odpověď Evropské komisi dne 18.3.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Informace k aktuálně podávaným daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob (Informace GFŘ)

Informace k aktuálně podávaným daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob (Informace GFŘ)

Souhrn informací potřebných pro podání přiznání k daní z příjmů fyzických osob.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.3.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k aktuálně podávaným daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob (Informace GFŘ)

Možností, jak zaplatit daně, je víc. Zajímavou novinkou je daňová složenka (Tisková zpráva GFŘ)

Možností, jak zaplatit daně, je víc. Zajímavou novinkou je daňová složenka (Tisková zpráva GFŘ)

Pro bezproblémové placení daní v roce 2016 zavedla Finanční správa několik novinek, které daňovým poplatníkům ušetří čas a starosti. Nejnovější možností, jak zaplatit v těchto dnech aktuální daň z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím daňové složenky, která umožnuje uhradit daňové povinnosti na pobočkách České pošty bez poštovného.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 24.3.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Možností, jak zaplatit daně, je víc. Zajímavou novinkou je daňová složenka (Tisková zpráva GFŘ)

Osvobozené příjmy nad 5 milionů se musí oznámit na finanční úřad (Tisková zpráva GFŘ)

Osvobozené příjmy nad 5 milionů se musí oznámit na finanční úřad (Tisková zpráva GFŘ)

Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají počínaje 1. lednem 2015 povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého takového jednotlivého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat se nemusí jen příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 15.3.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Osvobozené příjmy nad 5 milionů se musí oznámit na finanční úřad (Tisková zpráva GFŘ)

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (Tisková zpráva GFŘ)

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (Tisková zpráva GFŘ)

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání za rok 2015 nejpozději do 1. dubna 2016. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na finančním úřadě nebo poslat poštou.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 11.3.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (Tisková zpráva GFŘ)

Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

Komentář k věcným břemenům od účinnosti nového občanského zákoníku včetně návodu na oceňování.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 8. března 2016 v Bruselu. Mezi hlavní body jednání patřila povinná automatická výměna informací v oblasti daní, bankovní unie a koordinace hospodářských politik.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. března 2016 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. března 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. března 2016 v Bruselu

TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA

TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA („Dohoda TTIP“) si klade za cíl zajištění plné liberalizace vzájemného obchodu a investic mezi oběma partnery, čímž by mělo být dosaženo odstranění přetrvávajících obchodních bariér.

Celý obsah článku Celý obsah článku - TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 28. března 2016 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu spojenou s Al-Qaida, vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

V souvislosti se svým pokynem č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar MF informuje povinné osoby, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) dne 29. února 2016 zařadil na sankční seznam OSN následující osoby, entity a další skupiny spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Qaida.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Sankce OSN vůči Středoafrické republice

Sankce OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Výbor OSN pro sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) dne 7. března 2016 zařadil další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 rezoluce 2262 (2016) – opatření vůči Středoafrické republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sankce OSN vůči Středoafrické republice

Sankce OSN vůči KLDR

Sankce OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Rada bezpečnosti OSN dne 2. března 2016 rezolucí 2270 (2016) zařadila další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 písm. d) rezoluce 1718 (2006) – opatření vůči KLDR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sankce OSN vůči KLDR

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2016)

Aktuální témata: EET, daně, veřejné finance a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2016)

Multimédia MF (březen 2016)

Multimédia MF (březen 2016)

Aktuální témata:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (březen 2016)

Finanční a ekonomické informace 2/2016

Finanční a ekonomické informace 2/2016

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 2/2016

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější