Novinky

Zpravodaj MF - 02/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 02/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015, která obsahuje podrobné shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny, vyhodnocení emisní činnosti státu a vývoje na finančních trzích v kontextu financování České republiky, analýzu dynamiky státního dluhu a souvisejících příjmů a výdajů státního rozpočtu na dluhovou službu, detailní vyhodnocení plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik dluhového portfolia a v neposlední řadě též roční hodnocení primárních dealerů státních dluhopisů České republiky.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015

Účetní konsolidace státu – informace o zpracování a vyhodnocení seznamů předaných spravujícími jednotkami ve stavu k 31.12.2015

Účetní konsolidace státu – informace o zpracování a vyhodnocení seznamů předaných spravujícími jednotkami ve stavu k 31.12.2015

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje informace o zpracování a vyhodnocení seznamů předaných spravujícími jednotkami ve stavu k 31. 12. 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – informace o zpracování a vyhodnocení seznamů předaných spravujícími jednotkami ve stavu k 31.12.2015

Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace ve věci odsouhlasení pohledávek a závazků podle vyhlášky č. 312/2014 Sb.

Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace ve věci odsouhlasení pohledávek a závazků podle vyhlášky č. 312/2014 Sb.

Množí se dotazy malých příspěvkových organizací na předávání seznamů dodavatelů a odběratelů do centrálního systému účetních informací státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace ve věci odsouhlasení pohledávek a závazků podle vyhlášky č. 312/2014 Sb.

Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu pro rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu – povinnost informovat konsolidované jednotky státu

Účetní konsolidace státu – povinnost informovat konsolidované jednotky státu

MF zveřejnilo 10. února 2016 výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů. Spravující jednotky mají povinnost informovat konsolidované jednotky státu o jejich zahrnutí do účetní konsolidace státu, a to do 5 pracovních dnů, tedy nejpozději do 17. února 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – povinnost informovat konsolidované jednotky státu

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2016

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2016

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2016

Účetní konsolidace státu – aktualizace Konsolidačního manuálu

Účetní konsolidace státu – aktualizace Konsolidačního manuálu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný Konsolidační manuál ve verzi 2.1.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – aktualizace Konsolidačního manuálu

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Aktualizováno.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Právní rámce - oceňování majetku

Právní rámce - oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce - oceňování majetku

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015

Tabulka - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2015. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD za daný rok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od německé společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od německé společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG

Dne 1. února 2016 Ministerstvo financí obdrželo žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od německé komanditní společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG podanou dle čl. 10 Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od německé společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG

MF je v mezinárodních investičních sporech silným soupeřem. Snaží se o transparentnost a mediálního tlaku se nebojí

MF je v mezinárodních investičních sporech silným soupeřem. Snaží se o transparentnost a mediálního tlaku se nebojí

Náklady řízení před arbitrážními tribunály, mediální tlak a transparentnost. Na tyto tři specifické aspekty mezinárodních investičních sporů se zaměřila Marie Talašová, ředitelka odboru Mezinárodní právní služby, ve svém vystoupení na prestižní konferenci 2016 Annual EFILA Conference – Investment arbitration 2.0?.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF je v mezinárodních investičních sporech silným soupeřem. Snaží se o transparentnost a mediálního tlaku se nebojí

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 46 miliard

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 46 miliard

K 31.1.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 125,9 mld. Kč, celkové výdaje 80,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 45,9 mld. Kč (v lednu 2015 vykázán přebytek 28,6 mld. Kč). Jde o nejlepší lednový výsledek rozpočtu od vzniku České republiky.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přebytek státního rozpočtu za leden činil 46 miliard

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.1.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.1.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.1.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 51170 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.1.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2016

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2015

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2015

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2015 do 31. prosince 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2015

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2015

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2015

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2015

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2015

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2015

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2015

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 02/2016

Cenový věstník 02/2016

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, změny pevných cen a změny textu – 2. Dodatek
 • Oprava Cenového věstníku částka 13/2015 a 1/2016
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad v Praze
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Středočeský kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Městský úřad Bílina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřad MČ Brno - Bystrc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad v Českých Budějovicích
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad v Hradci Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad v Ostravě 16. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad v Plzni
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad v Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad kraje Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 02/2016

Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění

Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.) – úplné pracovní znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění

Finanční zpravodaj číslo 4/2016

Finanční zpravodaj číslo 4/2016

 • Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 4/2016

Finanční zpravodaj číslo 3/2016

Finanční zpravodaj číslo 3/2016

 • VYHLÁŠKA č. 367/2015 Sb. ze dne 16. prosince 2015, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • Výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 3/2016

Finanční zpravodaj číslo 2/2016

Finanční zpravodaj číslo 2/2016

 • VYHLÁŠKA č. 347/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • VYHLÁŠKA č. 5/2014 Sb. ze dne 2. ledna 2014, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 2/2016

Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP

Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP

Ministerstvo financí zveřejňuje Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP a Doprovodný zákon k zákonu o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP

Přehled platných smluv - dvojí zdanění

Přehled platných smluv - dvojí zdanění

Aktualizace přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 5.2.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv - dvojí zdanění

Stanovisko Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu k dotazům k Modulu ročních zpráv

Stanovisko Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu k dotazům k Modulu ročních zpráv

aktualizováno dne 11.01.2006, podle platného Manuálu Modulu ročních zpráv pro rok 2006.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu k dotazům k Modulu ročních zpráv

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Do Sněmovny míří novela zákona posilující postavení spotřebitele na trhu platebních služeb

Do Sněmovny míří novela zákona posilující postavení spotřebitele na trhu platebních služeb

Vláda dne 24.2.2016 schválila Ministerstvem financí předkládanou novelu zákona o platebním styku, která zlepšuje postavení spotřebitele v oblasti platebních účtů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Do Sněmovny míří novela zákona posilující postavení spotřebitele na trhu platebních služeb

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2016

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

Informace MF k II. pilíři penzijního systému.

Celý obsah článku Celý obsah článku - II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

Základní informace k tzv. Důchodové reformě

Základní informace k tzv. Důchodové reformě

Aktualizace základních informací vztahujících se k tzv. Důchodové reformě.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní informace k tzv. Důchodové reformě

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2015 včetně Komentáře

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Režim přenesení daňové povinnosti (Informace GFŘ)

Režim přenesení daňové povinnosti (Informace GFŘ)

Komplexní informace pro plátce daně k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno průběžně

Celý obsah článku Celý obsah článku - Režim přenesení daňové povinnosti (Informace GFŘ)

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku (Tisková zpráva GFŘ)

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.2.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku (Tisková zpráva GFŘ)

Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí (Informace GFŘ)

Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí (Informace GFŘ)

Seznamy vybraných obcí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 11.2.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí (Informace GFŘ)

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Pokyny pro refundaci v 1.pololetí roku 2016

Pokyny pro refundaci v 1.pololetí roku 2016

Cestovné do Rady EU.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokyny pro refundaci v 1.pololetí roku 2016

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2015

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2015

V průběhu celého roku 2015 obdržela České republika z rozpočtu EU rekordní příjmy ve výši celkem 193,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 41,9 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2015

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 12. února 2016 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 12. února 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 12. února 2016 v Bruselu

Sankce vůči Íránu

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sankce vůči Íránu

Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN

Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN

Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Dne 14. prosince 1960 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která vstoupila v platnost 30. září 1961. V současné době má OECD celkem 34 členů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

IMF - Mezinárodní měnový fond

IMF - Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond – IMF - (International Monetary Fund) byl vytvořen na konferenci konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byla také založena Skupina Světové banky - WBG - (World Bank Group). Jako sídlo IMF byl určen Washington D.C.

Celý obsah článku Celý obsah článku - IMF - Mezinárodní měnový fond

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS byla založena vládami členských států RVHP v roce 1963. Činnost MBHS je upravena Dohodou o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce z 22. října 1963 a Stanovy, které jsou nedílnou součástí Dohody. Akcionáři banky je osm států.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Činnost MIB je upravena Dohodou o zřízení Mezinárodní investiční banky z 10. července 1970 a Stanovami, které jsou nedílnou součástí Dohody. Akcionáři je devět států.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MIB - Mezinárodní investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2016)

Aktuální témata: daně, státní dluh a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2016)

Multimédia MF (únor 2016)

Multimédia MF (únor 2016)

Aktuální témata: EET, daňová složenka, navrhované změny v oblasti sazeb DPH.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (únor 2016)

Finanční a ekonomické informace 1/2016

Finanční a ekonomické informace 1/2016

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 1/2016

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější