Novinky

Zpravodaj MF - 01/2016

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 01/2016

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Makroekonomická predikce - leden 2016

Makroekonomická predikce - leden 2016

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - leden 2016

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015

Tabulka - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2015. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD za daný rok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Reverse charge

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2015

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2015

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, hlavního města Prahy a účastníků programu s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2015

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2015 v termínu do 12. února 2016, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v roce 2016

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v roce 2016

Schéma - rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v roce 2016

Dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní do rozpočtů měst a obcí

Dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní do rozpočtů měst a obcí

Ministerstvo financí zveřejňuje dopady senátního pozměňovacího návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), do rozpočtů měst a obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní do rozpočtů měst a obcí

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2016

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2016

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2016

Právní předpisy - Účetní konsolidace státu

Právní předpisy - Účetní konsolidace státu

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) s vyznačením změn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní předpisy - Účetní konsolidace státu

Účetní konsolidace státu - aktualizace Kontrolních vazeb výkazů č. 37 a Metodiky křížových kontrol

Účetní konsolidace státu - aktualizace Kontrolních vazeb výkazů č. 37 a Metodiky křížových kontrol

Ministerstvo financí zveřejnilo na internetových stránkách Státní pokladny dne 21. prosince 2015 aktualizaci Kontrolních vazeb výkazů č. 37 a dne 22. prosince 2015 aktualizaci Metodiky křížových kontrol.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu - aktualizace Kontrolních vazeb výkazů č. 37 a Metodiky křížových kontrol

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konsolidační manuál

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Dne 28. prosince 2015 byla v částce č. 159 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 370/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 371/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 372/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 • vyhláška č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),

s účinností od 1. ledna 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.12.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 52477 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2015

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2015

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2015

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2015

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2015

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2015

K 31. prosinci 2015 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 67,8 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2015

Ke konci listopadu letošního roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 400,9 mld. Kč, což bylo o 21,3 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2015

Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný

Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný

V roce 2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 234,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 297,3 mld. Kč a schodek hospodaření 62,8 mld. Kč. Meziročně je deficit nižší o 15,0 mld. Kč a oproti schválenému rozpočtu dokonce o 37,2 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2015

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2015

Tabulka - Příspěvek na činnost vyplacený politickým stranám a politickým hnutím v roce 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2015

Stav privatizačních projektů k 31.12.2015

Stav privatizačních projektů k 31.12.2015

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2015
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2015

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stav privatizačních projektů k 31.12.2015

Přehled privatizace akcií k 31.12.2015

Přehled privatizace akcií k 31.12.2015

 • Přehled privatizace akcií k 31.12.2015
 • Stav držení akcií k 31.12.2015

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled privatizace akcií k 31.12.2015

Legislativa MF

Legislativa MF
Finanční zpravodaj číslo 1/2016

Finanční zpravodaj číslo 1/2016

 • POKYN č. MF-6, kterým se ruší Pokyn D-349
 • Pokyn č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
 • Pokyn č. GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 1/2016

Cenový věstník 01/2016

Cenový věstník 01/2016

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, změny pevných cen a změny textu
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31.12.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2015 Sb. hl. m. Prahy
 • Oprava Cenového věstníku částka 12/2015

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 01/2016

Cenový věstník 13/2015

Cenový věstník 13/2015

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2015, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 16
 • Oprava Cenového věstníku částka 12/2015

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2015

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 356/2015 Sb.

Vyhláška č. 356/2015 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 356/2015 Sb.

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 312/2014 Sb.

Vyhláška č. 419/2001 Sb.

Vyhláška č. 419/2001 Sb.

o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 419/2001 Sb.

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady

Zahraniční stravné a další cestovní náhrady (aktualizováno pro rok 2016).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cestovní náhrady

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou

Protokol byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 a jeho ustanovení se provádějí ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2016 nebo později.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou

Přehled platných smluv - o zamezení dvojího zdanění

Přehled platných smluv - o zamezení dvojího zdanění

Aktualizace přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 14.1.2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv - o zamezení dvojího zdanění

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Dne 28. prosince 2015 byla v částce č. 159 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 370/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 371/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 372/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 • vyhláška č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),

s účinností od 1. ledna 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2016

Zahájení veřejné konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

Zahájení veřejné konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

Ministerstvo financí nabízí veřejnosti možnost podílet se na zpracování společné pozice České republiky k předložené Zelené knize o retailových finančních službách. Přijímat podněty a odpovědi na konzultační otázky bude Ministerstvo financí do 26. února 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zahájení veřejné konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

Výzva k zaslání komentářů a připomínek ohledně stávajícího znění zákona o platebním styku

Výzva k zaslání komentářů a připomínek ohledně stávajícího znění zákona o platebním styku

Komentáře je možné zaslat do konce ledna 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výzva k zaslání komentářů a připomínek ohledně stávajícího znění zákona o platebním styku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Upozornění na ukončení prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „P“ k 31. březnu 2016

Upozornění na ukončení prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „P“ k 31. březnu 2016

Od 1. ledna 2016 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data proto jsou postupně na trh zaváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „S“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění na ukončení prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „P“ k 31. březnu 2016

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu (Tisková zpráva GFŘ)

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, že na základě zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, dochází k 1. lednu 2016 ke zrušení a změně hranic vojenských újezdů, ke vzniku nových obcí a také ke změně hranic krajů.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 5.1.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu (Tisková zpráva GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i k 1. 1. 2016 primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 5.1.2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Daň z nemovitých věcí v roce 2016 (Informace GFŘ)

Daň z nemovitých věcí v roce 2016 (Informace GFŘ)

Informace o změnách od 1. 1. 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 31.12.2015

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daň z nemovitých věcí v roce 2016 (Informace GFŘ)

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Česko se připojilo k dohodě proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností

Česko se připojilo k dohodě proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností

Ministerstvo financí se 27. ledna 2016 podpisem Mnohostranné dohody o výměně Zpráv podle zemí připojilo mezi 31 zemí, které si budou automaticky vyměňovat informace sestavované nadnárodními společnostmi, jejichž sdílení je klíčové pro hodnocení převodních cen.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česko se připojilo k dohodě proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností

Úspěšní nejen v arbitrážích, ale i ve vymáhání pohledávek

Úspěšní nejen v arbitrážích, ale i ve vymáhání pohledávek

Ministerstvu financí se nejenže daří vyhrávat spory v arbitrážích, ale je úspěšné i ve vymáhání peněžitých pohledávek po zahraničních investorech, kteří neúspěšně žalovali Českou republiku za údajné porušení dohod o podpoře a ochraně zahraničních investic.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úspěšní nejen v arbitrážích, ale i ve vymáhání pohledávek

Česká priorita na jednání ministrů financí v Bruselu

Česká priorita na jednání ministrů financí v Bruselu

ČR se podařilo na jednání prosadit agendu boje proti daňovým únikům v oblasti DPH, která je dlouhodobou českou prioritou.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká priorita na jednání ministrů financí v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. ledna 2016 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. ledna 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. ledna 2016 v Bruselu

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení novou pozici vrchního ředitele sekce „Strategie“

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení novou pozici vrchního ředitele sekce „Strategie“

Jedná se o vysokou manažerskou funkci s odpovědností za plánování strategie rozvoje všech aspektů činnosti banky, a to včetně PR a marketingu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení novou pozici vrchního ředitele sekce „Strategie“

Sankce vůči Íránu

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sankce vůči Íránu

Oznámení podezřelého obchodu

Oznámení podezřelého obchodu

Finanční analytický útvar publikuje upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Oznámení podezřelého obchodu

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) s partnerskými resorty financí v rozvojových a transformujících se zemí (TA-ZRS) - "Transformační finanční a ekonomická spolupráce.“

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních prostředcích. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2016)

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2016)

Aktuální témata: EET, daně, rozpočet a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2016)

Multimédia MF (leden 2016)

Multimédia MF (leden 2016)

Aktuální témata: výsledky rozpočtového roku 2015

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (leden 2016)

Finanční a ekonomické informace 12/2015

Finanční a ekonomické informace 12/2015

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 12/2015

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější