Novinky

2016

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2016.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017, Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016, Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnosti, Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám, Vyhláška č. 366/2016 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic, Pozvánka na seminář EBRD a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb, 42. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2016–2019), Fiskální výhled ČR - listopad 2016, Makroekonomická predikce - listopad 2016, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. - 3. čtvrtletí, Vyhláška č. 366/2016 Sb. (zahraniční stravné 2017), Cenový věstník 11/2016, MF upozorňuje plátce pojistného: zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2016, Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2016 a další témata.
 • EU a zahraničí: MF uspořádalo prestižní setkání s experty z MMF, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. ledna 2017) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst, Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016, Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel, Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány, Výzva k podávání žádostí o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby pro ověřování totožnosti a věku sázejících, Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů, Etržby se blíží: Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje, Podprogram 29821300 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Andrej Babiš získal ocenění pro ministra financí roku 2016, Pozvánka na konferenci a veletrh v Ostravě, Finanční a ekonomické informace 9/2016 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 09/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Podprogram 298213 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace, Podprogram 298213 - tabulka Příjemci dotace z podprogramu 298213, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2016), Hospodaření systému důchodového pojištění, Cenový věstník 09/2016, Finanční zpravodaj číslo 8/2016, Metodický pokyn a výzva k podání žádostí o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)  a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU, Pokyny pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016 (Cestovné do Rady EU) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2016), V Brně proběhla doposud největší konference k EET a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 08/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Evidence tržeb se blíží: Od září mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, Ministerstvo financí představilo dlouhodobou koncepci Celní správy, Ministerstvo financí zakončilo sérií workshopů vztahujících se k novému zákonu o hazardu (prezentace z workshopů), Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2016 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2016 včetně Komentáře, Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka, s účinností od 1. prosince 2016 (EET), Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. listopadu 2016 - Od 1. 11. platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující, Finanční zpravodaj 07/2016, Cenový věstník 08/2016 a 07/2016, Pokyn GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,       a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Pozvánka na konferenci a veletrh „EVIDENCE TRŽEB V PRAXI“, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 07/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Provozovatelé hazardních her se zúčastnili první ze série workshopů, Ministerstvo financí představí nový zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her na workshopech pro provozovatele, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2016, Makroekonomická predikce - červenec 2016, PAP – Otázky a odpovědi, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016), Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016), Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“, Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků a další témata.
 • EU a zahraničí: ECOFIN: Portugalsku a Španělsku hrozí sankce, Andrej Babiš: Pravidla Paktu stability a růstu se musí dodržovat, ČR a její regiony v rámci EU bohatnou a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 06/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí představí nový zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her na workshopech pro provozovatele, Ministerstvo financí představilo projekt MOJE daně, Informace pro konsolidované jednotky státu o předávání pomocných konsolidačních záznamů do CSÚIS, Vyhláška č. 133/2013 Sb., Cenový věstník 06/2016, Poslanci schválili zákon o spotřebitelském úvěru, Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2016, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2016 a další témata.
 • EU a zahraničí: Český úspěch v boji s podvody DPH na jednání ministrů financí v Lucemburku, Finanční analytický útvar informuje o blížících se změnách v oblasti boje proti praní špinavých peněz, Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 05/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Konvergenční program České republiky (květen 2016), Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. čtvrtletí, Finanční zpravodaj číslo 6/2016, Cenový věstník 05/2016, Vyhláška č. 367/2015 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání), Přechodné období novely rozpočtových pravidel, Účetní konsolidace státu – Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o registraci zodpovědné osoby v CSÚIS a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 25. května 2016 v Bruselu, Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2016 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 04/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Poslanecká sněmovna schválila balík zákonů významně regulující hazard, Makroekonomická predikce - duben 2016, 41. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2016–2019), Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016, Metodická pomůcka – Změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704, Účetní konsolidace státu – MF zveřejňuje informaci týkající se vykazování vlastního IČO v rámci PAP, Stanovisko k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů, Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2016, Finanční zpravodaj číslo 5/2016, Cenový věstník 04/2016, Zprávy MF - číslo 2/2016, Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti, Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí vedli neformální diskusi o daňových únicích, Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní, Ministr financí vyzdvihl vysokou úroveň česko-rakouských ekonomických vztahů a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Andrej Babiš bude debatovat o nové regulaci hazardu na VŠE, Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2016), Ministerstvo financí představilo své úspěchy a plány a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 03/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol, Účetní konsolidace státu – Konsolidační příručka pro externí uživatele, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a č. 504/2002 Sb., Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2015), Cenový věstník 03/2016, Vyhláška č. 367/2015 Sb., Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky, Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014, Konzultační materiál k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – Veřejná konzultace (21. března 2016 – 24. dubna 2016) a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA, Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2016), Finanční a ekonomické informace 2/2016 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 02/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015, Účetní konsolidace státu – aktuálně, Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu, Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015, Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění, Finanční zpravodaj číslo 4/2016, 3/2016 a 2/2016, Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP, Do Sněmovny míří novela zákona posilující postavení spotřebitele na trhu platebních služeb a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2015, Sankce vůči Íránu - aktuálně, Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN  a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2016), Multimédia MF (únor 2016) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 01/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2016, Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015, Reverse charge, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2015, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015, Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v roce 2016, České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2016, Finanční zpravodaj číslo 1/2016, Cenový věstník 01/2016, Cestovní náhrady, Upozornění na ukončení prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „P“ k 31. březnu 2016  a další témata.
 • EU a zahraničí: Česko se připojilo k dohodě proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností, Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. ledna 2016 v Bruselu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2016), Finanční a ekonomické informace 12/2015 a jiné.