Novinky

2015

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016, Fiskální výhled ČR - listopad 2015, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2015, 40. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018), Reverse charge, Účetní konsolidace státu (Konsolidační manuál), Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016, Vyhláška č. 367/2015 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání), Finanční zpravodaj číslo 5-7/2015, Cenový věstník 12/2015, Zprávy MF - číslo 6-7/2015,         a další témata.
 • EU a zahraničí: Dokončení Bankovní unie na jednání ministrů financí, Legislativa AML/CFT a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016, Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2015), Multimédia MF (prosinec 2015), Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Reverse charge, Sdělení MF k novele zákona o účetnictví a novele souvisejících právních předpisů, Účetní konsolidace státu - materiály ze semináře pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje, Účetní konsolidace státu – zveřejnění balíčku XSD schémat č. 29, Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2016, Účetní konsolidace státu – metodická pomůcka k informování o sestavování a předávání Pomocného konsolidačního přehledu, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2015, Finanční zpravodaj již pouze v elektronické podobě, Cenový věstník 11/2015, Zprávy MF - číslo 5/2015, Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016 (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí jednali o Fondu pro řešení problémů bank, Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie dne 10. listopadu 2015 v Bruselu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Odborná konference „Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům“ (Pozvánka), Seminář "Procurement in World Bank Investment Project Financing" (Pozvánka), Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2015), Multimédia MF (listopad 2015) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol, Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace o zahrnutí do konsolidačního celku ČR, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. - 3. čtvrtletí 2015, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2015), Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2015, Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2015 a další témata.
 • EU a zahraničí: Česká republika nabídla Komisi pilotní testování širšího uplatnění reverse charge, Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení na pozici Investor Relations Manager na zastoupení v Bratislavě a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Seminář se zástupci Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC) skupiny Světové banky (Pozvánka), Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2015) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: MF dosáhlo historického úspěchu na trhu státních dluhopisů - státní rozpočet získal v letošním roce z jejich prodeje již 89,2 milionů korun, Seznam webových adres legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her v prostředí internetu, Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.8.2015, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu - 2. čtvrtletí 2015, Cenový věstník 9/2015, Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Zprávy MF - číslo 4/2015, Vyhláška č. 213/2015 Sb. - o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, Návrh zákona MF významně posiluje postavení spotřebitele a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU ve dnech 11. a 12. září 2015 v Lucemburku a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8/2015 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koaliční rada potvrdila prodloužení legisvakanční lhůty Zákona o evidenci tržeb, Ministerstvo financí dosáhlo záporného výnosu za státní dluhopisy, Účetní konsolidace státu – metodická pomůcka určená obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu, Seznam neplatných pokutových bloků, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2015 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2015 včetně Komentáře, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.6.2015, Cenový věstník 8/2015, Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, Zahájení meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Finanční správa bude jednat o zachování služeb se starosty 23 obcí (Tisková zpráva GFŘ), Kontrolní hlášení = nový nástroj v boji s velkými podvody na DPH (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Veřejné prohlášení FATF z 26. června 2015 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda schválila zákony Ministerstva financí, které znamenají průlom v oblasti hazardu, Makroekonomická predikce - červenec 2015, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF, Zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednoduší současný nepřehledný systém, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2015, Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU je za první pololetí 2015 nejlepší od vstupu do unie, Cenový věstník 7/2015, Zastavení vstupu do systému důchodového spoření – tzv. II. pilíře, Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Babiš: Půjčka pro Řecko nemůže jít na úkor rozpočtu EU, Informace k pracovním nabídkám ze strany EIB a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2015),  Finanční a ekonomické informace 6-7/2015 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Strategie financování a řízení státního dluhu ČR 2015 - aktualizace na 2. pololetí, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2015), Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014, Cenový věstník 6/2015, Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her (obecně závazné vyhlášky obcí, návrhy zákonů), Stanovisko MF k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., Vláda schválila Zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb, Problematika Státní pokladny, Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele, Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014, Vláda schválila rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na obiloviny a technické plodiny a další témata.
 • EU a zahraničí: Výroční zpráva OLAF za rok 2014, Evropská komise prodloužila ČR možnost realizace Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi, ČR přivítala dohodu o Evropském plánu pro Evropu a vyjádřila podporu dohodě na nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI), EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady v Arménii a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Oznámení o změně certifikátů webových serverů informačních systémů MF, Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2015) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fiskální výhled ČR - květen 2015, Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF, Konvergenční program České republiky (duben 2015), Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2015 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2015 včetně Komentáře, Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2015, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2015 - 1. čtvrtletí, Cenový věstník 5/2015, Tabulka dohod - Přehled platných dohod ČR o výměně informací v daňových záležitostech, Změny mezibankovních poplatků za platební transakce, Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“, Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví (Informace GFŘ), Kontrolní hlášení DPH s účinností od 1.1.2016 (Informace GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR podporuje rychlé schválení Fondu pro strategické investice a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2015), Finanční a ekonomické informace 4/2015 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje sam. oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: 39. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018), Makroekonomická predikce - duben 2015, Státní rozpočet v kostce - 2015, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2015, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Vzory pokutových bloků, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2014, Cenový věstník 4 a 5/2015, Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015, Informace z oblasti Státní pokladny, Informace z oblasti Finančního vzdělávání, DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) - Informace GFŘ, Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015), Informace z oblasti Zavedení eura v ČR, Informace k finančním mechanismům WHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2015), Finanční a ekonomické informace 3/2015 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje sam. oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Finanční správa spustila web k Elektronické evidenci tržeb, Nabídka MF školení a konzultace v oblasti ochrany zahraničních investic, Vymezení nabyvatele nemovitosti jako poplatníka daně nepovede ke zdražení, Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, Otázky - účetní metody a postupy (ÚRVF), Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu, Finanční zpravodaj číslo 3/2015, Finanční zpravodaj číslo 2/2015, Vyhláška č. 34/2015 Sb. - změna vyhlášky o kauci a příspěvku na volební náklady s účinností od 1.4.2015, Finanční správa ČR nabízí rychlé a snadné cesty k podání daňového přiznání (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii, ČR podpořila zřízení fondu pro strategické investice, Cestovné do Rady EU - pokyny pro refundaci v 1. a 2.čtvrtletí roku 2015 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2015), Finanční a ekonomické informace 2/2015 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje sam. oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Metodický pokyn Ministerstva financí k postupu při změně herního režimu u provozoven, Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD, Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2014, České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 31.3.2015, Účetní konsolidace státu – nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí, Metodika tvorby PAP pro rok 2015 (CSÚIS), Výroční zprávy MF za rok 2014, Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 5/2014 Sb., Cenový věstník 2/2015, Problematika Státní pokladny, Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“, Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání i s tzv. e-tiskopisem (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 17. února 2015 v Bruselu, Ministerstvo financí upozorňuje na nesprávné spojování Norských fondů s případem odebraných českých dětí, Finanční mechanismy EHP-Norska, Program švýcarsko-české spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2015), Finanční a ekonomické informace 1/2015 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje sam. oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2015.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2015, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014, Ministerstvo financí otevírá přístup k fakturám pro veřejnost, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2014, Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky pro rok 2015 – pro účetnictví státu, Právní předpisy - účetní výkaznictví státu, České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, Finanční zpravodaj číslo 1/2015, Cenový věstník 1/2015, Informace Ministerstva financí ke zveřejňování Cenového věstníku, Vyhláška č. 312/2014 Sb. - o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), Informace k problematice Státní pokladny, Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v pondělí 2. února 2015 (Tisková zpráva GFŘ), Platby na zrušené účty FÚ – poplatníkům vznikají nedoplatky a tím i sankce (Tisková zpráva GFŘ), Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015,           a další témata.
 • EU a zahraničí: Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií, Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. února 2015), Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014, Informace k problematice zavedení eura v České republice, Víceletý finanční rámec 2014 – 2020, Systém vlastních zdrojů Evropské unie a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2015) a jiné.