Novinky

Zpravodaj MF - 8/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 8/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministerstvo financí usiluje o větší spolupráci ve finančních službách s Čínou

Ministerstvo financí usiluje o větší spolupráci ve finančních službách s Čínou

Ministerstvo financí na probíhajícím Česko-čínském ekonomickém fóru v Praze usiluje o rozšíření spolupráce obou zemí v sektoru finančních služeb a navázání úzké spolupráce mezi Českou exportní bankou a jejím čínským protějškem Export Import Bank.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí usiluje o větší spolupráci ve finančních službách s Čínou

MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase

MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase

Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepravdivé interpretaci o svém pochybení při přípravě podprogramu na podporu výstavby základních škol.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2014

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2014

Celkové náklady na poradenství za období od 1. ledna do 30. června 2014 představovaly 8,116 tis. Kč., zatímco v předcházejícím pololetí dosáhla tato částka 12,080 tis. Kč. Oproti druhému pololetí 2013 tak došlo k výraznému snížení nákladů na tyto služby, a to o třetinu. V současné době jsou další smlouvy vypovídány.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2014

Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

Ministr financí Andrej Babiš v souladu s koaliční smlouvou a v návaznosti na doporučení Evropské unie zřídil pracovní skupinu pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců a podnikajících fyzických osob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

Účetní výkaznictví státu

Účetní výkaznictví státu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou pracovní verzi Konsolidačního manuálu. Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou tabulku - Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku ČR. Základní teze účetní konsolidace státu - aktualizováno.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní výkaznictví státu

Projekt OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“

Projekt OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky připravuje konferenci „Hazardní hry v ČR a jejich nová regulace“. Projekt je realizován v souvislosti s přípravou návrhu nového zákona o provozování hazardních her, na jehož základě Česká republika zejména přistoupí k uvolnění loterního trhu pro právní subjekty usazené v jiných členských státech EU a EHP.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Projekt OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.7.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.7.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.7.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58227 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.7.2014

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 19. června 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2014

K 31.7.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 670,3 mld. Kč, celkové výdaje 665,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 4,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 27,6 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2014

Aktualizováno ke dni: 31. července 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2014

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2014

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2014

 • Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
 • Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území

Celý obsah článku Celý obsah článku - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2014

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 30.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 30.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Novela AML vyhlášky ČNB

Novela AML vyhlášky ČNB

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela AML vyhlášky ČNB

Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie

Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie

Návrh novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích navrhuje zrušit osvobození ekologicky šetrné elektřiny od daně z elektřiny z důvodu zneužitelnosti tohoto opatření a pominutí důvodů pro stimulaci dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie

Cenový věstník 9/2014

Cenový věstník 9/2014

 • Výměr MF č. 02/2014, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2014
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2014, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 4/2014, kterou se vydává 10. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly I – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 9/2014

Podepsané znění dohody FATCA a doprovodného Prohlášení

Podepsané znění dohody FATCA a doprovodného Prohlášení

Ministerstvo financí zveřejňuje znění Dohody FATCA a doprovodného Prohlášení. Dokumenty byly podepsány dne 4. srpna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podepsané znění dohody FATCA a doprovodného Prohlášení

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zákony a související právní předpisy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (Tabulka dohod)

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (Tabulka dohod)

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (Tabulka dohod)

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím

V minulých dnech byla v Monaku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím

Pokyn č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní

Pokyn č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokyn č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní

Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Ustanovení této smlouvy se budou provádět následovně.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA v rámci boje s daňovými úniky

Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA v rámci boje s daňovými úniky

Dne 4.8.2014 podepsala náměstkyně ministra financí paní Simona Hornochová a pan Steven Kashkett ve funkci Chargé d’Affaires dohodu mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování obecně známé jako "Dohoda FATCA“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA v rámci boje s daňovými úniky

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Zahájení veřejné konzultace k využití diskrecí v nových evropských předpisech v oblasti kapitálového trhu

Zahájení veřejné konzultace k využití diskrecí v nových evropských předpisech v oblasti kapitálového trhu

Ministerstvo financí dne 19. srpna 2014 zahájilo veřejnou konzultaci k využití diskrecí ve směrnicích a nařízeních MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V. Tyto předpisy upravují různé oblasti kapitálového trhu a budou transponovány a adaptovány v zákonech, které Ministerstvo financí v současné době připravuje a které by měly nabýt účinnosti v letech 2015 a 2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zahájení veřejné konzultace k využití diskrecí v nových evropských předpisech v oblasti kapitálového trhu

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška ČNB k hypotečním zástavním listům

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška ČNB k hypotečním zástavním listům

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. srpna 2014 pod číslem 164/2014 uveřejněna vyhláška České národní banky (ČNB) o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů provádějící § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona o dluhopisech.

Vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška ČNB k hypotečním zástavním listům

Zveřejněny oficiální překlady obecných pokynů k oznamovacím povinnostem podle AIFMD

Zveřejněny oficiální překlady obecných pokynů k oznamovacím povinnostem podle AIFMD

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil dne 8. srpna 2014 oficiální překlady obecných pokynů k oznamovacím povinnostem podle čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 24 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2011/61/EU (AIMFD) – viz také čl. 110 nařízení Komise č. 231/2013 (nařízení provádějící AIFMD) a § 463 odst. 1 a 2, § 477 odst. 1 a § 464 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zveřejněny oficiální překlady obecných pokynů k oznamovacím povinnostem podle AIFMD

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (Informace GFŘ)

Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (Informace GFŘ)

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ÚS 31/13.

Zdroj: Generální finanční ředitelství - publikováno dne 1.8.2014/aktualizováno: 8.8.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (Informace GFŘ)

Daňový kalendář pro září 2014

Daňový kalendář pro září 2014

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář pro září 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - srpen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - srpen 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí - srpen 2014

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

Odkazy na zdroje informací a doporučení k využití.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky

Hlavním cílem činnosti SB je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroji k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Skupina Světové banky

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Multimédia MF (srpen 2014)

Multimédia MF (srpen 2014)

Aktuální témata: Záznam z tiskové konference po jednání ministra financí s předsedou vlády.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (srpen 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (srpen 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (srpen 2014)

Aktuální témata: zdanění příjmu zaměstnanců a podnikatelů, majetek státu, Ministerstvo financí a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (srpen 2014)

Doporučované

Nejčtenější