Novinky

Zpravodaj MF - 7/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 7/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - červen 2014

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - červen 2014

Pravidelné Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Primární dealeři jsou hodnoceni za období od 3. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - červen 2014

Ministerstvo financí nechce zavádět daň ze životního stylu

Ministerstvo financí nechce zavádět daň ze životního stylu

Deník Právo ve svém pondělním vydání tvrdí, že úředníci MF připravují návrh na zavedení takzvané „daně ze životního stylu“. MF žádnou takovou daň ale rozhodně neprosazuje a na středečním jednání vlády ji nebude navrhovat. Resort při prokazování původu majetku preferuje cestu zvláštního soudního řízení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí nechce zavádět daň ze životního stylu

Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí vydává novou makroekonomickou predikci. Reálný HDP vykázal v 1. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletní růst o 0,8 % (hrubá přidaná hodnota v mezičtvrtletním srovnání vzrostla dokonce o 1,1 %), což velmi výrazně předčilo odhad z dubnové makroekonomické predikce.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2014

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2014

V průběhu prvního pololetí 2014 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 83,2 mld. K č a odvedla do něj 26,8 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2014 je velice pozitivní, získali jsme o 56,4 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli. Výsledná čistá pozice ČR je tak za první pololetí roku vůbec nejvyšší od doby vstupu ČR do EU v roce 2004.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2014

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014. Aktualizováno ke dni 25.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013

předložena vládě pro informaci dne 9. července 2014.

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013

Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“

Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“

V návaznosti na předchozí sdělení, uveřejněné dne 17.1.2014, sděluje Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi další informace k tzv. „Kvízomatům“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013

V roce 2013 bylo sázejícími vloženo do hry 123,9 mld. Kč, zároveň 95,3 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách a příjmy provozovatelů byly 28,6 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1.7.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1.7.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - ke dni 1.7.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1.7.2014

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 6. 2014

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 6. 2014

Přehled k 30.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 6. 2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2014

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Aktualizace obsahu odpovědi - Otázka č. 1/2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2014

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2014

I ve druhém čtvrtletí 2014 pokračuje stabilizace korunové hodnoty hrubého státního dluhu na úrovni konce roku 2013, když hrubý státní dluh v tomto období poklesl o 82 mil. Kč. Oproti konci roku činí pokles korunové hodnoty hrubého státního dluhu 35 mil. Kč. Stabilizace státního dluhu souvisí zejména s pokračujícím efektivnějším zapojováním disponibilní likvidity státní pokladny. Stabilizace korunové hodnoty hrubého státního dluhu je taktéž v souladu s přebytkovým rozpočtem České republiky, jehož výše ke konci prvního pololetí 2014 činila 1,5 mld. Kč. Ke konci prvního pololetí loňského roku byl státní rozpočet ve schodku ve výši 31,5 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2014

K 30.6.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 589,1 mld. Kč, celkové výdaje 587,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 1,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 31,5 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2014

Aktualizováno ke dni: 30. června 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 8/2014

Cenový věstník 8/2014

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2014]
  • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2014
  • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 8/2014

Informace Ministerstva financí týkající se sjednávání Dohody „Foreign Account Tax Compliance Act“ - FATCA (USA - ČR) - pro finanční instituce v ČR

Informace Ministerstva financí týkající se sjednávání Dohody „Foreign Account Tax Compliance Act“ - FATCA (USA - ČR) - pro finanční instituce v ČR

Ministerstvo financí informuje, že na jednání vlády ČR, které se konalo dne 21. července 2014, bylo schváleno usnesení vlády č. 618 k návrhu na sjednání Dohody FATCA mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Dohoda bude podepsána dne 4. srpna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace Ministerstva financí týkající se sjednávání Dohody „Foreign Account Tax Compliance Act“ - FATCA (USA - ČR) - pro finanční instituce v ČR

Usnesení vlády ČR č. 583/2014

Usnesení vlády ČR č. 583/2014

ze dne 14. července 2014 - o Pravidlech spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Usnesení vlády ČR č. 583/2014

Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

Ministerstvo financí sděluje, že zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, byl dne 22. července 2014 publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2014 Sb. Tento předpis tedy nabude účinnosti dne 1. srpna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

Novela zákona o dluhopisech podepsána prezidentem

Novela zákona o dluhopisech podepsána prezidentem

Ministerstvo financí informuje, že dne 8. července 2014 podepsal prezident České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh bude v nejbližších dnech doručen k podpisu premiérovi a bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o dluhopisech podepsána prezidentem

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Právní rámce pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Aktualizace přehledů právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

Ministerstvo financí informuje, že dne 8. července 2014 podepsal prezident návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Návrh zahrnuje zejména nutné úpravy v zákonu o daních z příjmů podložené analýzou změn daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a rozpracování záměrů vyplývajících z Programového prohlášení vlády.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. 6. 2014

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. 6. 2014

Dne 30. 6. 2014 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty následujících spořicích státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. 6. 2014

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2014

Datum uveřejnění: 21.07.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2014

Datum uveřejnění: 21.07.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2014

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU. Směrnice MCD přináší právní úpravu v oblasti nabízení a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Náměty pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů (Výzva MF)

Náměty pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů (Výzva MF)

Ministerstvo financí zvažuje potřebu novelizace nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti vyzýváme účastníky kapitálového trhu a odborou veřejnost k zaslání případných konkrétních návrhů i s odůvodněním navrhované změny, které by mohly být při přípravě případné novely zohledněny.

Připomínky je možno zaslat na adresu kapitalovy.trh(zavinac)mfcr.cz do 15. srpna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Náměty pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů (Výzva MF)

Výsledky veřejné konzultace č. III/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - vybrané procesní otázky kapitálového trhu

Výsledky veřejné konzultace č. III/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - vybrané procesní otázky kapitálového trhu

Všem, kteří se v rámci konzultace vyjádřili, děkujeme za jejich podněty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky veřejné konzultace č. III/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - vybrané procesní otázky kapitálového trhu

Výsledky veřejné konzultace č. II/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - fondové podnikání

Výsledky veřejné konzultace č. II/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - fondové podnikání

Všem, kteří se v rámci konzultace vyjádřili, děkujeme za jejich podněty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky veřejné konzultace č. II/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - fondové podnikání

Výsledky veřejné konzultace č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – dluhopisy

Výsledky veřejné konzultace č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – dluhopisy

Všem, kteří se v rámci konzultace vyjádřili, děkujeme za jejich podněty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky veřejné konzultace č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – dluhopisy

Úřední věstník EU – publikována prováděcí rozhodnutí Komise k nařízení o ratingových agenturách

Úřední věstník EU – publikována prováděcí rozhodnutí Komise k nařízení o ratingových agenturách

Dne 3. května 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována prováděcí rozhodnutí Komise o uznání právního a dohledového rámce pěti států jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, a to s účinností od 23. května 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úřední věstník EU – publikována prováděcí rozhodnutí Komise k nařízení o ratingových agenturách

Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

Ministerstvo financí sděluje, že zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, byl dne 22. července 2014 publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2014 Sb. Tento předpis tedy nabude účinnosti dne 1. srpna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

Novela zákona o dluhopisech podepsána prezidentem

Novela zákona o dluhopisech podepsána prezidentem

Ministerstvo financí informuje, že dne 8. července 2014 podepsal prezident České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh bude v nejbližších dnech doručen k podpisu premiérovi a bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o dluhopisech podepsána prezidentem

Právní rámce pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Právní rámce pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Aktualizace přehledů právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

Ministerstvo financí informuje, že dne 8. července 2014 podepsal prezident návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2013

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2013

Daňová statistika - Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím a s Generálním ředitelstvím cel zveřejňuje Zprávu o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2013.

Materiál byl předložen pro informaci na jednání vlády dne 9. července 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2013

Informace ke změnám v odepisování nákladů na investiční životní pojištění ze základu daně

Informace ke změnám v odepisování nákladů na investiční životní pojištění ze základu daně

Účelem navrhovaného opatření není získat dodatečné zdroje do veřejných rozpočtů, ale omezit daňovou podporu produktům investičního životního pojištění, které se odchylují od sledovaného záměru, kterým je spoření na stáří.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke změnám v odepisování nákladů na investiční životní pojištění ze základu daně

Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu (Informace GFŘ)

Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu (Informace GFŘ)

Metodický pokyn představuje obecné, transparentní, neselektivní opatření vylučující diskreci správce daně při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkané částky.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 28.7.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu (Informace GFŘ)

Informace ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 25.7.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou (Informace GFŘ)

Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou (Informace GFŘ)

Finanční správa zjednodušuje elektronickou komunikaci pro poplatníky – nevyžaduje uznávaný elektronický podpis. Navíc usnadňuje poplatníkům nahlížení do jejich daňové informační schránky.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 1.7.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou (Informace GFŘ)

Daňový kalendář pro srpen 2014

Daňový kalendář pro srpen 2014

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář pro srpen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - červenec 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - červenec 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí - červenec 2014

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Strukturální fondy

Strukturální fondy

Zveřejněny Finanční alokace na fondy Politiky soudržnosti pro ČR a Metodické dokumenty a legislativa pro období 2014 – 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strukturální fondy

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Tádžikistánu

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Tádžikistánu

Konkrétně jde o zpracování komplexního technického posudku městské hromadné dopravy ve městě Khujand.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Tádžikistánu

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgyzstánu

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgyzstánu

Konkrétně jde o zpracování studie proveditelnosti týkající se zlepšení systému dodávek vody a nakládání s odpadními vodami ve městě Kara – suu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgyzstánu

Ohlédnutí za letošními stabilizačními a konvergenčními programy

Ohlédnutí za letošními stabilizačními a konvergenčními programy

Fiskální plány členských zemí EU musí řešit obtížné dilema mezi fiskální konsolidací a podporou hospodářského růstu.

Zdroj: Web Zavedení eura v ČR, publikováno 28. 7. 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ohlédnutí za letošními stabilizačními a konvergenčními programy

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) vydal 1. června 2014 veřejné prohlášení v souvislosti s naplňováním procesu posilování těchto opatření v Bosně a Hercegovině.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. července 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. července 2014 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Martin Pros.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. července 2014 v Bruselu

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB - Mezinárodní investiční banka

Hlavní činností Banky je nyní poskytování komerčně orientovaných střednědobých a dlouhodobých úvěrů na realizaci společných investičních projektů v členských zemích. Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora malých a středních podniků prostřednictvím úvěrových linek přes partnerské instituce či účast v syndikovaných úvěrech. Aktualizace obsahu, doplnění aktuálních informací ke dni 15.7.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MIB - Mezinárodní investiční banka

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS funguje jako moderní mezinárodní banka s regionálním významem, která poskytuje všechny běžné bankovní služby (jako běžná komerční banka, včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky. Aktualizace obsahu, doplnění aktuálních informací ke dni 15.7.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních fondech. Sídlem CEB je Paříž. Aktualizace obsahu ke dni 30.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku. Aktualizace obsahu ke dni 30. června 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Dotace

Dotace
Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Multimédia MF (červenec 2014)

Multimédia MF (červenec 2014)

Aktuální témata: Norské fondy, elektronická evidence tržeb a další. 

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (červenec 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2014)

Aktuální témata: státní rozpočet 2015, boj s daňovými podvodníky, daně a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2014)

Finanční a ekonomické informace 6/2014

Finanční a ekonomické informace 6/2014

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci, nová pravidla pro odměňování bankéřů, nová éra mezinárodní spolupráce při výměně daňových informací, trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce, evropský systém pojištění vkladů, změny v zatížení z přidané hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR, aspekty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, vnější ekonomická rovnováha ČR, daňová politika v zemích OECD, 20 let české ekonomiky ve srovnání se Slovenskem, pojišťovací zprostředkovatelé a DPH, subjektivní blahobyt v ČR a střední Evropě, DPH ve zdravotnictví a veřejné zakázky.
  • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované legální možnosti snížení daňové povinnosti, daňové optimalizaci formou cum-ex (trade), srážkové dani z kapitálových příjmů, obavám z nového porušení Paktu stability a deflaci v Řecku a Itálii. Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma budoucnost EU, směrnice MiFID2, daňové pobídky na výzkum, vývoj a inovace v EU a pravidla státní pomoci, zdanění majetku bohatých jako způsob snižování veřejného dluhu, určující faktory volatility fiskální diskrece a ekonomický význam finanční gramotnosti a dále článek o knize Thomase Pikettyho Kapitál ve 21. století (o sociální nerovnosti). Ve francouzštině jsou články na téma přehodnocení mezinárodního daňového systému, hlavní trendy v oblasti úspor ve Francii, posouzení nevyhnutelnosti úsporných opatření a systém tvorby cen léků ve Francii.
    Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný prvním výsledkům identifikace daňových podvodů v oblasti DPH (daňové vratky) prostřednictvím kontrolních daňových výkazů a z rusky psaného pak článek k evropským institucím finanční stabilizace.
  • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Vyhýbání se dani a společenská odpovědnost firem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 6/2014

Ministerstvo financí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele Generálního ředitelství cel

Ministerstvo financí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele Generálního ředitelství cel

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na základě ustanovení § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro doručení přihlášky: do 4. 8. 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele Generálního ředitelství cel

Doporučované

Nejčtenější