Novinky

Zpravodaj MF - 6/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 6/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

Zprávu za rok 2013 projednala vláda dne 16. června 2014 a přijala Usnesení vlády č. 445/2014, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - ke dni: 17.6.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj penzijních fondů a společností v ČR

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013

Odbor Finanční politiky vypracoval stručnou informační studii o charakteristikách čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.
Autor: Ing. Petr Hovorka; Mgr. Ing. Jan Kůs

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013

Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Na základě obdržených dotazů a v souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhlášky státu) Ministerstvo financí informuje, že v rámci Přílohy č. 2a technické vyhlášky o účetních záznamech (Pomocný analytický přehled) vykazují vybrané účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v účetním období roku 2014 nově požadované partnery označené symbolem „P2x“ (P20, P21, P22 a P24) a průměrnou marži na dobrovolné bázi. Tyto informace budou sloužit pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2014 (aktualizováno ke dni 17. června 2014) včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014

Prověrka hospodaření: MF odhalilo 1 207 rizikových obchodních případů za 16 mld. Kč

Prověrka hospodaření: MF odhalilo 1 207 rizikových obchodních případů za 16 mld. Kč

MF zveřejnilo výsledky prověrek hospodaření rezortů hnutí ANO, které vedl 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Prověrka hospodaření: MF odhalilo 1 207 rizikových obchodních případů za 16 mld. Kč

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 19. června 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1.6.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1.6.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - ke dni 1.6.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1.6.2014

Legální provozovatelé internetových kursových sázek - ke dni 6.6.2014

Legální provozovatelé internetových kursových sázek - ke dni 6.6.2014

Seznam legálních provozovatelů internetových kursových sázek - ke dni 6. 6. 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Legální provozovatelé internetových kursových sázek - ke dni 6.6.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.5.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.5.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.5.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 59415 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.5.2014

Centrální loterní systém a interaktivní videoloterní terminál

Centrální loterní systém a interaktivní videoloterní terminál

Podmínky pro povolování interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Centrální loterní systém a interaktivní videoloterní terminál

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 10. června 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. čtvrtletí

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. čtvrtletí

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

K 31. 5. 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 476,3 mld. Kč, celkové výdaje 485,8 mld. Kč a schodek hospodaření 9,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 39,8 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Státní závěrečný účet ČR za rok 2013

Státní závěrečný účet ČR za rok 2013

Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 28.dubna 2014 a přijala usnesení č. 292/2014. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 4. června 2014 a přijal usnesení č. 95/2014. Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 13. června 2014 a přijala usnesení č. 318.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet ČR za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2013

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2014

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Návrh zahrnuje zejména nutné úpravy v zákonu o daních z příjmů podložené analýzou změn daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a rozpracování záměrů vyplývajících z Programového prohlášení vlády, jimiž jsou zvýšení slevy na druhé a další dítě, obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce, omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné a též revize dnes již překonaného textu některých ustanovení již přijatého, ale v rámci většiny ustanovení dosud neúčinného zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Finanční zpravodaj číslo 3/2014

Finanční zpravodaj číslo 3/2014

 • 84.Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených fi nančních úřadů po 1. 1. 2015
 • 85.Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • 86.Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003
 • 87.Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 184/1995)
 • 88.Informace Ministerstva fi nancí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 89.Sdělení o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 3/2014

Cenový věstník 7/2014

Cenový věstník 7/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek
 • Úřad městské části Brno - Bystrc, přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 7/2014

Návrh novely zákona o dluhopisech byl schválen Senátem

Návrh novely zákona o dluhopisech byl schválen Senátem

Ministerstvo financí sděluje, že dne 18. června 2014 schválil Senát Parlamentu České republiky na své 22. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 288). Pro návrh hlasovalo 49 ze 63 přítomných senátorů. K návrhu nebyl podán žádný pozměňovací návrh, návrh novely tedy byl schválen ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu.

Návrh novely bude v nebližších dnech doručen prezidentovi k podepsání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh novely zákona o dluhopisech byl schválen Senátem

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Aktualizace - Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 5.6.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení

Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení

Dne 19. května 2014 byl do vnějšího připomínkového řízení rozeslán návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA). Připomínkové řízení bude pro připomínková místa napojená na systém e-KLEP ukončeno dne 16. 6. 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení

MF předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí

MF předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí

Cílem navrhovaných změn je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. S ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku se navrhuje vymezit jednoznačněji předmět daně, dále upřesnit některé podmínky pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně z nemovitých věcí, upravit některé procesní postupy a sjednotit v zákoně použitou terminologii s daňovým řádem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

Dne 5. června 2014 vstoupí v platnost Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím (dále jen „Dohoda“) na základě svého článku 15.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

Státní pokladna

Státní pokladna
Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 27. 6. 2014 od 19:00 hodin - do 29. 6. 2014 do 23:00 hodin

Celý obsah článku Celý obsah článku - Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Aktualizace prostředí Testování třetích stran IISSP

Aktualizace prostředí Testování třetích stran IISSP

Ministerstvo financí informuje, že provedlo aktualizaci verzí software systémů Testování třetích stran (RISRE i CSÚIS). Uživatelé systémů Testování třetích stran mohou využívat/testovat následující nově podporované verze softwarového vybavení pracovních static.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizace prostředí Testování třetích stran IISSP

Aktualizace produktivního prostředí IISSP

Aktualizace produktivního prostředí IISSP

Ministerstvo financí informuje, že provedlo aktualizaci verzí software IISSP (vyjma systémů Testování třetích stran RISRE i CSÚIS).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizace produktivního prostředí IISSP

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2014 (aktualizováno ke dni 17. června 2014) včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014

Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Na základě obdržených dotazů a v souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhlášky státu) Ministerstvo financí informuje, že v rámci Přílohy č. 2a technické vyhlášky o účetních záznamech (Pomocný analytický přehled) vykazují vybrané účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v účetním období roku 2014 nově požadované partnery označené symbolem „P2x“ (P20, P21, P22 a P24) a průměrnou marži na dobrovolné bázi. Tyto informace budou sloužit pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.14)

Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.14)

Ministerstvo financí zveřejňuje Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.14).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.14)

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-05-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-05-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-05-2014

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Statistika jarní emise spořicích státních dluhopisů

Statistika jarní emise spořicích státních dluhopisů

K dnešnímu datu proběhlo vydání jarní série emisí spořicích státních dluhopisů, které byly upisovány v období od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014, v celkové jmenovité hodnotě 1 441 605 992 Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Statistika jarní emise spořicích státních dluhopisů

Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2014

Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2014

Dne 12. 6. 2014 proběhlo řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2014 (ISIN CZ0001003768), vydaného dne 12. 12. 2012 v celkové jmenovité hodnotě 8 425 362 171 Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2014

Oznámení Ministerstva financí o vydání dalších tranší spořicích státních dluhopisů formou reinvestice výnosu

Oznámení Ministerstva financí o vydání dalších tranší spořicích státních dluhopisů formou reinvestice výnosu

Dne 12. 6. 2014 byla vydána 3. tranše...

Celý obsah článku Celý obsah článku - Oznámení Ministerstva financí o vydání dalších tranší spořicích státních dluhopisů formou reinvestice výnosu

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. 6. 2014

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. 6. 2014

Dne 12. 6. 2014 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty...

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. 6. 2014

MF eviduje sumu objednávek spořicích státních dluhopisů ve výši 1,45 mld. Kč

MF eviduje sumu objednávek spořicích státních dluhopisů ve výši 1,45 mld. Kč

Ministerstvo financí eviduje ke konci upisovacího období jarní emise spořicích státních dluhopisů žádosti o úpis v celkové jmenovité hodnotě 1,45 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF eviduje sumu objednávek spořicích státních dluhopisů ve výši 1,45 mld. Kč

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Právní rámce - pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Právní rámce - pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Aktualizace přehledů právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce - pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 16.06.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

V červenci 2014 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy.

Ve 3. čtvrtletí 2014 je plánovaná celková jmenovitá hodnota SDD prodaných v konkurenčních částech aukcí stanovena ve výši 10,0 až 20,0 mld. Kč

Datum uveřejnění: 16.06.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2014

Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání

Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání

Ministerstvo financí dnes spustilo nový internetový portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“, pokračuje tak v podpoře finančního vzdělávání a snaze o zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání

Daně a cla

Daně a cla
Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace Generálního finančního ředitelství týkající se množících se případů záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 17.6.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou (Informace GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou (Informace GFŘ)

Informace Generálního finančního ředitelství k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.6.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou (Informace GFŘ)

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

O významných změnách, ke kterým došlo právě v oblasti elektronických služeb poskytovaných Finanční správou ČR, jedná se o § 69, § 69a, § 69b a § 71 daňového řádu, jsme informovali v předchozích aktualitách.

Aktuálně jsou již na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz všechny změny zapracovány a k dispozici.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.6.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

Daňový kalendář pro červenec 2014

Daňový kalendář pro červenec 2014

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář pro červenec 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - červen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - červen 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí - červen 2014

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace

Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace

Ke dni 26.6.2014 byla zveřejněna česká verze Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.30/2013 - s platností od 1.7.2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 20. června 2014 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 20. června 2014 v Lucemburku

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 20. června 2014 v Lucemburku

Úřední věstník EU – publikovány nové základní evropské předpisy upravující podnikání na kapitálovém trhu: MiFiD2 a MiFiR

Úřední věstník EU – publikovány nové základní evropské předpisy upravující podnikání na kapitálovém trhu: MiFiD2 a MiFiR

Dne 12. června 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění) (dále jen „MiFID2“). Současně bylo publikováno i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „MiFIR“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úřední věstník EU – publikovány nové základní evropské předpisy upravující podnikání na kapitálovém trhu: MiFiD2 a MiFiR

Úřední věstník EU – publikováno nařízení o zneužívání trhu (MAR) a směrnice upravující trestněprávní postih v této oblasti (CSMAD)

Úřední věstník EU – publikováno nařízení o zneužívání trhu (MAR) a směrnice upravující trestněprávní postih v této oblasti (CSMAD)

Dne 12. června 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dále jen „MAR“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úřední věstník EU – publikováno nařízení o zneužívání trhu (MAR) a směrnice upravující trestněprávní postih v této oblasti (CSMAD)

Dotace

Dotace
Rozšíření kapacity pro vkládání příloh žádostí v systému IS-CEDR

Rozšíření kapacity pro vkládání příloh žádostí v systému IS-CEDR

Dne 17. 6. 2014 došlo k navýšení kapacity pro vkládání příloh žádostí v systému IS-CEDR. Byla spuštěna nová verze aplikace, ve které je možné vkládat přílohy (*.pdf) o velikosti až 300 MB.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rozšíření kapacity pro vkládání příloh žádostí v systému IS-CEDR

Změna - Podklady pro ověření finančního zdraví žadatele

Změna - Podklady pro ověření finančního zdraví žadatele

Způsob dokládání informací o finančním zdraví obcí a krajů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Změna - Podklady pro ověření finančního zdraví žadatele

Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 16.6.2014)

Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 16.6.2014)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 16.6.2014)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 16.6.2014)

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ06 a rozšíření kapacity nahrávaných příloh

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ06 a rozšíření kapacity nahrávaných příloh

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ06 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ, informuje, že dne 20. června 2014 v 19.00h. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy v programové oblasti č. 16.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ06 a rozšíření kapacity nahrávaných příloh

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ08

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ08

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ08 – Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2), informuje, že dne 16. června 2014 v 15.00 hod. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ08

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu, informuje, že dne 2. června 2014 v 15.00h. končí možnost předkládání žádostí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlašuje dne 17. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci otevřené výzvy v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 11.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

MF jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašují dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce

Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce

Dne 26. 6. 2014 se v budově Ministerstva financí v Praze uskutečnila Zahajovací konference Programu CZ10 – „Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady“ podpořená z Norských fondů 2009 – 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce

Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže

Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže

Dne 24. 6. 2014 se v budově Kaiserštejnského paláce v Praze uskutečnila Zahajovací konference Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ podpořená z EHP fondů 2009 – 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže

Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti (Program švýcarsko-české spolupráce)

Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti (Program švýcarsko-české spolupráce)

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti (Program švýcarsko-české spolupráce)

6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 5. 6. 2014 se v Praze, v budově Ministerstva financí, Letenská 15, konalo 6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Výroční zasedání je pravidelné jednání mezi orgány odpovědnými za realizaci Programu, kterými jsou za českou stranu Ministerstvo financí ČR - Národní koordinační jednotka Programu a za švýcarskou stranu Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci, Státní kancelář pro hospodářské záležitosti a Kancelář Programu při švýcarském velvyslanectví v Praze.

 • Zahájení výstavby projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa (Informace)

Celý obsah článku Celý obsah článku - 6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici (Program švýcarsko-české spolupráce)

Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici (Program švýcarsko-české spolupráce)

Odborní pracovníci v justici mohou od dubna sledovat a testovat v pilotní verzi nový systém vzdělávání, který je dostupný jim všem v moderní distanční podobě, tzv. e-learningu. Justiční akademie v Kroměříži zpracovává v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, postupně široký okruh témat ve třech oblastech: vstupního, kvalifikačního a specializačního vzdělávání.  

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici (Program švýcarsko-české spolupráce)

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání

Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání

Ministerstvo financí dnes spustilo nový internetový portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“, pokračuje tak v podpoře finančního vzdělávání a snaze o zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání

Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2014)

Aktuální témata: finanční vzdělávání, VZP, audity na ministerstvech, státní rozpočet, veřejné rozpočty a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2014)

Multimédia MF (červen 2014)

Multimédia MF (červen 2014)

Aktuální témata: Záznam z tiskové konference na téma finančních auditů na ministerstvech, Záznam ze Zahajovacích konferencí programů CZ10 a CZ13 v rámci Norských fondů.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (červen 2014)

Doporučované

Nejčtenější