Novinky

Zpravodaj MF - 4/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 4/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
37. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

37. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 37. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

Makroekonomická predikce - duben 2014

Makroekonomická predikce - duben 2014

Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP za celý rok 2013 snížil o 0,9 %. Překvapivě silný mezičtvrtletní růst o 1,8 % ve 4. čtvrtletí 2013 byl sice z větší části dán jednorázovými faktory (předzásobení se cigaretovými kolky v souvislosti se zvýšením spotřební daně z cigaret k 1. 1. 2014), což se negativně promítne do růstu zejména v 1. čtvrtletí tohoto roku, pozvolné oživování ekonomické aktivity by ale mělo pokračovat. HDP by tak v letošním roce mohl vzrůst o 1,7 %, v roce 2015 by se růst mohl zrychlit na 2,0 %. V tomto i příštím roce by k růstu ekonomiky měly všechny výdajové složky přispívat kladně, přičemž růst by zhruba ze dvou třetin měl být dán domácí poptávkou a z jedné třetiny saldem zahraničního obchodu.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - duben 2014

Informační brožura „Státní rozpočet v kostce“

Informační brožura „Státní rozpočet v kostce“

Ministerstvo financí připravilo publikaci „Státní rozpočet v kostce“, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti. Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na rok 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informační brožura „Státní rozpočet v kostce“

Ministr financí a ministr vnitra podepsali dohodu o spolupráci při boji proti daňovým únikům

Ministr financí a ministr vnitra podepsali dohodu o spolupráci při boji proti daňovým únikům

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec dne 11. dubna 2014 podepsali dohodu o spolupráci, výměně informací a koordinaci při boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Hlavním cílem dohody je zajištění řádného výběru daní a navrácení nelegálně získaných prostředků do státního rozpočtu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a ministr vnitra podepsali dohodu o spolupráci při boji proti daňovým únikům

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled účetních jednotek a dalších subjektů na základě dobrovolně zaslaných výkazů seznam spravujícími jednotkami a na základě údajů z CSÚIS, které mohou být konsolidovanými jednotkami státu. Aktualizováno ke dni 11. dubna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výčet konsolidovaných jednotek státu

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.03.2014 (Doplňující upozornění)

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.03.2014 (Doplňující upozornění)

Zdroj: MF - 26 - odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování; Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.03.2014

 • Upozornění k Přehledu cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2014 po jeho uzávěrce

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.03.2014 (Doplňující upozornění)

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při skládání peněžních prostředků dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,loterní zákon“) k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím (dále jen ,,jistota“), vydává nový metodický pokyn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.3.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.3.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.3.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58841 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.3.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2014

Aktualizováno ke dni: 31. března 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2014

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2014

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2014

Během prvního čtvrtletí 2014 došlo ke stabilizaci korunové hodnoty hrubého státního dluhu na úrovni konce roku 2013. Ke konci prvního čtvrtletí byl hrubý státní dluh vyšší pouze o 46 mil. Kč oproti konci roku 2013. Stabilizace hrubého státního dluhu souvisí zejména s novým taktickým plánem postupného efektivnějšího zapojování disponibilní likvidity státní pokladny a z něj plynoucího přizpůsobení emisní činnosti v rámci alternativního scénáře programu financování, které se projevilo mimo jiné poklesem stavu instrumentů peněžního trhu v oběhu o 20,1 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2014

K 31.3.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 324,2 mld. Kč, celkové výdaje 280,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 43,6 mld. Kč (v březnu 2013 vykázán přebytek 14,0 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2014

Publikace dat za 4. čtvrtletí 2013 na informačním portálu MONITOR (Informace Kompetenčního centra IISSP)

Publikace dat za 4. čtvrtletí 2013 na informačním portálu MONITOR (Informace Kompetenčního centra IISSP)

Ministerstvo financí informuje, že na portálu Monitor byla publikována rozpočtová a účetní data za 4. čtvrtletí 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Publikace dat za 4. čtvrtletí 2013 na informačním portálu MONITOR (Informace Kompetenčního centra IISSP)

Náklady státního dluhu (Dluhová statistika)

Náklady státního dluhu (Dluhová statistika)

Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Náklady státního dluhu (Dluhová statistika)

Struktura a vývoj státního dluhu (Dluhová statistika)

Struktura a vývoj státního dluhu (Dluhová statistika)

Aktualizace Tabulky - Struktura a vývoj státního dluhu; data za rok 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Struktura a vývoj státního dluhu (Dluhová statistika)

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 5/2014

Cenový věstník 5/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 4. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP), [stav k 31. 3. 2014]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV č. 2/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou byla vydána 1. cenová mapa stavebních pozemků města Klatov
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Kyšice č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se vydala 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Kyšice

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 5/2014

FATCA (ČR - USA)

FATCA (ČR - USA)

Shrnutí hlavních kroků Ministerstva financí, které směřují k podepsání Dohody FATCA pro finanční instituce v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - FATCA (ČR - USA)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. dubna 2014)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. dubna 2014)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (dále také „Metodika certifikace“) stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. dubna 2014)

Státní pokladna

Státní pokladna
Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 1.4.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 1.4.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 7. 4. 2014 na základě aktuálních údajů z RIS.
Záznamy jsou platné k 1. 4. 2014. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti souboru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 1.4.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Technický manuál RISRE – verze 019

Ministerstvo financí zveřejňuje Technický manuál RISRE – verze 019

Tento dokument navazuje na předchozí verzi Technické manuálu. V nové verzi Technického manuálu byly aktualizovány informace k realizaci rozpočtových opatření, včetně nově zaváděného pojmu „budoucí rozpočtové opatření“ a k tomu relevantní informace. Dále byly aktualizovány seznamy možných hlášení v odpovědi a informace o přeúčtování skutečnosti, došlo k upřesnění popisu publikování číselníků kmenových dat a byla vypuštěna kapitola 7 s popisem migrace dat. V dokumentu a přílohách byly dále provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE.
Účinnost úprav popsaných v nové verzi TM RISRE verze 019:

 • v testovacím prostředí T3S: 14. 4. 2014
 • v produktivním prostředí: 28. 4. 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zveřejňuje Technický manuál RISRE – verze 019

Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna registračního formulář ZO/NZO, aktualizace související dokumentace

Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna registračního formulář ZO/NZO, aktualizace související dokumentace

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, že od 3.4.2014 je k dispozici úprava funkčnosti Agendy ZO/NZO spočívající v následující změně:

 • Nový registrační formulář ZO/NZO pro registraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna registračního formulář ZO/NZO, aktualizace související dokumentace

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-03-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-03-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-03-2014

Změna adresy (URL) pro spuštění aplikace Dávkové výkazy

Změna adresy (URL) pro spuštění aplikace Dávkové výkazy

Ministerstvo financí informuje o změně adresy (URL) pro spuštění aplikace Dávkové výkazy. Současně byla aktualizována uživatelská dokumentace „Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS“ (verze 1.04).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Změna adresy (URL) pro spuštění aplikace Dávkové výkazy

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 31. březnu 2014

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 31. březnu 2014

Dne 31. 3. 2014 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty následujících spořicích státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 31. březnu 2014

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 14.04.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 14.04.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2014

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o změně některých zákonů na úseku finančního trhu

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o změně některých zákonů na úseku finančního trhu

Ministerstvo financí předložilo dne 2. dubna 2014 vládě České republiky návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o změně některých zákonů na úseku finančního trhu

Aktualizace seznamů dohod, které jsou předpokladem pro nabízení investic do některých zahraničních investičních fondů v České republice

Aktualizace seznamů dohod, které jsou předpokladem pro nabízení investic do některých zahraničních investičních fondů v České republice

V souvislosti s uzavřením nových dohod se odborné veřejnosti zpřístupňuje aktualizovaný seznam platných smluv ČR v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, který by měl odpovídat požadavkům čl. 26 daňové konvence OECD a aktualizovaný seznam států, se kterými má ČNB uzavřenu dohodu o spolupráci, výměně informací a dohledu s dohledovými autoritami dle směrnice 2009/61/EU („AIFMD“).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizace seznamů dohod, které jsou předpokladem pro nabízení investic do některých zahraničních investičních fondů v České republice

Daně a cla

Daně a cla
Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu 6. 5. 2014 od 17:00 do 22:00 hodin

Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu 6. 5. 2014 od 17:00 do 22:00 hodin

Z důvodu technické odstávky nebudou v úterý 6. 5. 2014 od 17:00 do 22:00 hodin dostupné některé aplikace Daňového portálu.

Odstávka se týká aplikací: Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU a Komunikační schránka pro banky. V aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu a Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) může docházet k občasným problémům s dostupností.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Technická podpora GFŘ

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu 6. 5. 2014 od 17:00 do 22:00 hodin

Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu ve dnech 16. – 18. 5. 2014

Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu ve dnech 16. – 18. 5. 2014

Z důvodu technologické odstávky nebudou ve dnech 16. – 18. 5. 2014 dostupné veškeré aplikace Daňového portálu.

Plánovaná odstávka ve dnech 16. 5. 2014 od 14:00 hodin do 06:00 hodin dne 19. 5. 2014 se týká všech aplikací: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Komunikační schránka pro banky a Registr plátců DPH, včetně služeb vzdáleného volání (webová služba pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH).

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Technická podpora GFŘ

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu ve dnech 16. – 18. 5. 2014

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu (Informace GFŘ)

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu (Informace GFŘ)

Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

O významných změnách, ke kterým došlo právě v oblasti elektronických služeb poskytovaných Finanční správou ČR, jedná se o § 69, § 69a, § 69b a § 71 daňového řádu, jsme informovali v předchozích aktualitách (na internetových stránkách Finanční správy ČR).

Podle § 69a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, správce daně zřídil k 1. 4. 2014 z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud nebyla zřízena DIS. Daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť mu byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední.

Nahlížení do DIS lze, podle § 69b odst. 3 daňového řádu, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem. Další způsob autentizace, ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, je v současné době testován, o jeho nasazení do rutinního provozu budeme informovat.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 27.3.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu (Informace GFŘ)

Daňový kalendář pro květen 2014

Daňový kalendář pro květen 2014

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014 - květen 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář pro květen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - duben 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - duben 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí - duben 2014

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
11. března 2014 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3302. zasedání Rady EU)

11. března 2014 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3302. zasedání Rady EU)

Zdroj: Rada EU - ECOFIN: Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3302. zasedání Rady EU) v Bruselu, 11. března 2014, česká verze

 • Press release - 3302nd ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS Council meeting - Brussels, 11 March 2014 (English version)

Celý obsah článku Celý obsah článku - 11. března 2014 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3302. zasedání Rady EU)

Dotace

Dotace
Avízo: Zahajovací konference představí program financovaný z Norských fondů v oblasti Schengenské spolupráce

Avízo: Zahajovací konference představí program financovaný z Norských fondů v oblasti Schengenské spolupráce

Dne 30. dubna 2014 se v Novoměstské radnici v Praze uskuteční Zahajovací konference Programu CZ14 – „Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“ financovaného z Norských fondů 2009-2014. Cílem konference je oficiální zahájení Programu a jeho představení zainteresovaným subjektům. Pro zástupce médií se bude konat od 12:00 hodin tisková konference za účasti zástupců Velvyslanectví Norského království, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Policejního prezídia. Konferenci bude moderovat Jan Pokorný z ČRO.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Avízo: Zahajovací konference představí program financovaný z Norských fondů v oblasti Schengenské spolupráce

Pokyny a manuály (Program švýcarsko-české spolupráce)

Pokyny a manuály (Program švýcarsko-české spolupráce)

Národní koordinační jednotka vydala Příručky pro implementaci (včetně příloh ke stažení a verze s vyznačenými změnami) v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Příručka je platná od 12. března 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokyny a manuály (Program švýcarsko-české spolupráce)

Vyhlášení výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci v Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vyhlášení výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci v Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Dne 3.4.2014 byla Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem Programu CZ11 vyhlášena výzva Fondu pro bilaterální spolupráci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci v Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu, progr. oblasti „Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu“

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu, progr. oblasti „Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu, progr. oblasti „Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu“

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2014)

Aktuální témata: FAÚ, hazard, veřejné finance, problematika dolu Paskov a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2014)

Multimédia MF (duben 2014)

Multimédia MF (duben 2014)

Aktuální témata: Kolokvium o prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání, loterie a hospodaření s majetkem státu, problematika uzavření dolu Paskov.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (duben 2014)

Dokumentační bulletin 3/2014

Dokumentační bulletin 3/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata dopady dotačních a daňových politik na podporu obnovitelných zdrojů, možnosti hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika, současné systémy financování zdravotní péče v OECD a východní Evropě, hospodaření s majetkem obcí, obhajoba osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu ve světle aktuální judikatury, klíčové ukazatele výkonu ve státní správě, rozsah korupce v EU, navrhované nařízení o fondech peněžního trhu, smlouvy podle zákona o obchodních korporacích a nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. V anglickém jazyce je příspěvek týkající se českých domácností v letech krize.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma úspěšný boj s daňovým únikem v Německu, zjednodušení daní v Německu a přeshraniční zdanění starobních příjmů v Německu.
  Z anglického tisku jsme vybrali články týkající se makroekonomických důsledků fiskální konsolidace, daní z příjmů v USA z hlediska sezdaných nebo nesezdaných párů, vlivů EITC (tzv. daňový kredit k příjmu, forma daňového bonusu) na nabídku práce, vyšetřování údajných tajných dohod a manipulace mezi obchodníky se zahraničními měnami a s tím souvisejících problémů velkých bank, dále vztahů mezi státy a podniky a nakonec zdanění digitální ekonomiky.
  Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované novým standardům FATF (finanční akční skupina) a návrhu směrnice EU v oblasti prevence legalizace příjmů z trestní činnosti a financování terorismu, dále rozpočtovému hospodaření obcí na Slovensku a hodnocení stavu a vývoje cen nemovitostí na bydlení v SR.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj proti korupci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dokumentační bulletin 3/2014

Doporučované

Nejčtenější