Novinky

Zpravodaj MF - 2/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 2/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Seznam neplatných pokutových bloků - ke dni 27.2.2014

Seznam neplatných pokutových bloků - ke dni 27.2.2014

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 27. února 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků - ke dni 27.2.2014

Metodické pomůcky - pro účetnictví státu

Metodické pomůcky - pro účetnictví státu

 • Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady
 • Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické pomůcky - pro účetnictví státu

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zveřejňuje požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Otázky a odpovědi - Schvalování účetních závěrek

Otázky a odpovědi - Schvalování účetních závěrek

Aktualizováno ke dni 28. 2. 2014. Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Schvalování účetních závěrek

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013

Poslanecká sněmovna tento materiál projednala dne 14. února 2014 a přijala usnesení č. 154. Rozpočtový výbor tento materiál projednal dne 11. prosince 2013 a přijal usnesení č. 24. Vláda tento materiál projednala dne 16. října 2013 a přijala usnesení č. 762.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2013

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2013

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů Strategie je Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení má nápomoci k větší důvěře veřejnosti k státní správě a její transparentnosti. Seznam se bude aktualizovat vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2014

Aktualizováno ke dni: 31. ledna 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2014

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2013

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2013

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU. ČR je tak dlouhodobě čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.2.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.2.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.2.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.2.2014

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 4. února 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 45 miliard

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 45 miliard

K 31.1.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 129,0 mld. Kč, celkové výdaje 84,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 45,0 mld. Kč (v lednu 2013 vykázán přebytek 42,4 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přebytek státního rozpočtu za leden činil 45 miliard

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2013

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2013

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2013

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2013

 • Tabulka č. 1: Přehled přijatých podání za období roku 2013 podle druhů
 • Tabulka č. 2: Přehled počtu stížností a ostatních podání podle způsobu vyřízení
 • Tabulka č. 3: Přehled počtu podání v roce 2013 podle věcného obsahu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2013

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailových adres Ministerstva financí za rok 2013

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailových adres Ministerstva financí za rok 2013

 • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
 • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
 • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailových adres Ministerstva financí za rok 2013

Legislativa MF

Legislativa MF
Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s platností od 1. dubna 2014)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s platností od 1. dubna 2014)

Aktualizace tohoto dokumentu s účinností od 1. dubna 2014 vychází z dodatečných požadavků Evropské komise k Akčnímu plánu ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy ČR. Hlavním cílem této aktualizace je minimalizace rizika pozastavení plateb ze strany Evropské komise.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s platností od 1. dubna 2014)

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 21.2.2014)

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 21.2.2014)

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků z finančních mechanismů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 21.2.2014)

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Tato část přílohy poslouží k získání relevantní datové základny nezbytné pro sledování klíčového analytického ukazatele – Mzdová náročnost v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci státní správy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Cenový věstník 3/2014

Cenový věstník 3/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DOUBRAVČICE č. 1/2013, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 12. 12. 2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 6
 • Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013, Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů
 • Přehled o provedených cenových kontrolách, Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský
 • Přehled o provedených cenových kontrolách, Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Hlášení o provedených kontrolách za rok 2013 dle § 2 odst. 1 vyhl. č. 450/2009 Sb., Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 3/2014

Finanční zpravodaj číslo 2/2014

 • Pokyn GFŘ D-16 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013
 • Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., ze dne 2. 1. 2014
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 2/2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Aktualizace - Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 3.2.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Dnem 1. února 2014 vstoupila v platnost mnohostranná Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (dále jen „Úmluva“), která představuje z pohledu právního řádu České republiky tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvu ve smyslu článku 49 Ústavy České republiky. Úmluva byla vyhlášena dne 27. ledna 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv č. 2/2014.

Úmluva vstoupí v platnost podle svého článku 28 a bude použitelná ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím dnem 1. ledna 2015 včetně či později. Tam, kde zdaňovací období neexistuje, se bude vztahovat na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 2015 včetně. Vstupem Úmluvy v platnost nepozbývá platnosti jiná mezinárodní smlouva.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě v platném znění - aktualizována dle novely č. 464/2013 Sb. - dnem 1.1.2014

 • Příloha k vyhlášce - Rozpočtová skladba - platná pro rok 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Státní pokladna

Státní pokladna
Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15
Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 501/2012 Sb. stanovuje s účinností od 1. března 2014 peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15 ve výši 0,00 % p.a.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Číselníku nástrojů v RIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Číselníku nástrojů v RIS

V číselnících RIS byl k 5. 2. 2014 změněn Číselník nástrojů (IISSP_RISRE_Nastroje_NNN_01_01_2014.xlsx).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Číselníku nástrojů v RIS

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-01-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-01-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-01-2014

Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. ledna 2014

Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. ledna 2014

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. ledna 2014

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2013

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2013

Celkově byl za rok 2013 státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vyplacen ve výši 6,861 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2012 činí zvýšení o 948 mil. Kč (+ 16 %).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2013

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2013

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2013

Za rok 2013 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 450 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 167,5 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 371 tis. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2013

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 17.02.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 17.2.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2014

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákon o změně některých zákonů v oblasti finančního trhu

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákon o změně některých zákonů v oblasti finančního trhu

Ministerstvo financí předložilo dne 13. února 2014 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti finančního trhu.

Návrh zákona přináší změny nezásadního charakteru, a to zejména ve vztahu k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V reakci na aplikační praxi se navrhovanými změnami text zákona normativně precizuje a napravují se nepřesnosti, jež mohou znejasňovat výklad předmětné úpravy. Novelou se tak podpoří jednoznačný výklad předmětné úpravy. V návrhu zákona jsou dále obsaženy dílčí novely zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákon o změně některých zákonů v oblasti finančního trhu

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 20.01.2014
INFORMACE: Plánovaná aukce SPP dne 27. 2. 2014 se neuskuteční. - publikováno 26.2.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2014

Daně a cla

Daně a cla
Vyzkoušejte EPO – pomůže vám bezchybně vyplnit daňové přiznání

Vyzkoušejte EPO – pomůže vám bezchybně vyplnit daňové přiznání

Elektronická podání pro finanční správu neboli zkráceně „EPO“ je aplikace, s jejíž pomocí vyplní daňové přiznání k daním z příjmů bez chyb i uživatel, který není zvyklý běžně komunikovat elektronicky. Tato aplikace totiž nabízí rozsáhlé nápovědy, výběry z číselníků, kontroly údajů včetně spolehlivého „průvodce“ celým daňovým přiznáním. Aplikace je nejsnadněji dostupná na Daňovém portálu Finanční správy ČR na www.daneelektronicky.cz.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyzkoušejte EPO – pomůže vám bezchybně vyplnit daňové přiznání

Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí (Informace GFŘ)

Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí (Informace GFŘ)

Seznamy vybraných obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí (Informace GFŘ)

Upozornění k tiskopisům 2014 (Informace GFŘ)

Upozornění k tiskopisům 2014 (Informace GFŘ)

Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2013 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinné od 1.1.2014.

Proto jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.12.2014, t.j. do doby vydání nového vzoru tiskem, k dispozici uvedené tiskopisy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění k tiskopisům 2014 (Informace GFŘ)

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (Informace GFŘ)

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (Informace GFŘ)

S předstihem upozorňujeme, že je žádoucí, zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li (např. v IT systému) nastaveno původní směrování. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (Informace GFŘ)

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických a právnických osob (Informace GFŘ)

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických a právnických osob (Informace GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických a právnických osob (Informace GFŘ)

Daňový kalendář pro březen 2014

Daňový kalendář pro březen 2014

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014 - březen 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář pro březen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - únor 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - únor 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí - únor 2014

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie - 18. února 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie - 18. února 2014 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Radek Urban. V rámci pracovní snídaně budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích. V rámci řádného jednání Rady budou ministři ze strany řeckého předsednictví seznámeni s aktuálním stavem projednávání návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie - 18. února 2014 v Bruselu

Rozpočet EU na rok 2014

Rozpočet EU na rok 2014

Dne 11. listopadu 2013 schválila Rada EU, společně s Evropským parlamentem, rozpočet Evropské unie na rok 2014. Celkové výdaje jsou stanoveny na 142,065 mld. EUR v závazcích a 135,126 mld. EUR v platbách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rozpočet EU na rok 2014

Dotace

Dotace
Fond pro nestátní neziskové organizace (CZ03) – 1. výzvy k předkládání žádostí

Fond pro nestátní neziskové organizace (CZ03) – 1. výzvy k předkládání žádostí

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, zprostředkovatel Programu CZ03, vyhlašují 1. výzvy k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014. Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 24. 3. 2014 v 16.00 hod.

 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Fond pro nestátní neziskové organizace (CZ03) – 1. výzvy k předkládání žádostí

Pokyny a manuály

Pokyny a manuály

Národní fond aktualizuje dokument - Pokyn č.1 NKJ – Oprávněné výdaje projektů Programu švýcarsko-české spolupráce včetně Pokynu s vyznačenými změnami.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokyny a manuály

Vyhlášení výzvy v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Vyhlášení výzvy v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Datum vyhlášení je 17. února 2014, konečný termín pro podání žádosti: 17. dubna 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzvy v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

EHP a Norské fondy 2009 – 2014 - Seznam programových oblastí

EHP a Norské fondy 2009 – 2014 - Seznam programových oblastí

EHP a Norské fondy 2009 – 2014 - Seznam programových oblastí

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - EHP a Norské fondy 2009 – 2014 - Seznam programových oblastí

Přehled schválených Žádostí BFNÚ - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.2.2014)

Přehled schválených Žádostí BFNÚ - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.2.2014)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.2.2014)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled schválených Žádostí BFNÚ - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.2.2014)

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Více informací k jednotlivým programům, jejich schválení či plánovaným výzvám naleznete v přiložené tabulce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Největší program EHP a Norských fondů byl zahájen - EHP fondy podporují kulturu v České republice

Největší program EHP a Norských fondů byl zahájen - EHP fondy podporují kulturu v České republice

Dne 5. února 2014 se v Malém sále paláce Žofín uskutečnila Zahajovací konference Programu CZ06 ,,Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009 – 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Největší program EHP a Norských fondů byl zahájen - EHP fondy podporují kulturu v České republice

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2014)

Aktuální témata: státní rozpočet, kontrolní a auditní činnost a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2014)

Multimédia MF (únor 2014)

Multimédia MF (únor 2014)

Aktuální témata: Konference Programu CZ06 ,,Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009 – 2014.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (únor 2014)

Doporučované

Nejčtenější