Novinky

Zpravodaj MF - 12/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 12/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministerstvo financí vydalo Zprávu o daňových úlevách za roky 2011-2015

Ministerstvo financí vydalo Zprávu o daňových úlevách za roky 2011-2015

Zveřejnění Zprávy přispívá ke zvýšení transparentnosti veřejných financí a zároveň je cenným nástrojem pro tvorbu fiskální politiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí vydalo Zprávu o daňových úlevách za roky 2011-2015

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Strategie vychází a je v souladu s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, včetně střednědobého výhledu do roku 2017, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2014 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2014.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2014

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2014

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 15. prosince 2014

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2014

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2014

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2014

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2014

Metodické pomůcky - Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. (vyhláška č. 410/2009 Sb.)

Metodické pomůcky - Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. (vyhláška č. 410/2009 Sb.)

Ministerstvo financí zveřejňuje Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb..

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické pomůcky - Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. (vyhláška č. 410/2009 Sb.)

Základní informace

Základní informace

Základní teze účetní konsolidace státu - procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v oblasti veřejných financí - průvodní informace publikované Ministerstvem financí. Aktualizace úvodní informace a schémat.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní informace

Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál ve verzi 1.0.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

Účetní konsolidace státu - Přehled účetních jednotek a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Přehled účetních jednotek a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje přehled účetních jednotek a dalších subjektů v souvislosti s účetní konsolidací státu. Nejedná se o oficiální výčet podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Přehled se může od oficiálního výčtu lišit zejména z důvodu vzniku či zániku účetních jednotek v závěru roku. Výčet bude zveřejněn v souladu s konsolidační vyhláškou státu do 10. 2. 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu - Přehled účetních jednotek a dalších subjektů

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí (prezentace)

Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí (prezentace)

Ministerstvo financí publikuje materiál ze XVII. ročníku Celostátní finanční konference (CFK) pořádané Svazem měst a obcí ČR ve dnech 4. – 5. prosince 2014. V rámci dokončování legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) na konferenci zazněl příspěvek na téma „Konsolidované účetní výkazy za ČR - zapojení obcí“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí (prezentace)

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.12.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.12.2014

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo peněžité a věcné loterie, tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.12.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.12.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.11.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57135 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2014

Aktualizováno ke dni: 30. listopadu 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2014

Prezentace ROSC Report Accounting and Auditing - 20. listopad 2014

Prezentace ROSC Report Accounting and Auditing - 20. listopad 2014

U příležitosti aktualizace zprávy Světové banky ROSC Report A&A (Accounting and Auditing Report on the Observance of Codes and Standards) II. se 20. listopadu 2014 uskutečnil odborný workshop, kterého se zúčastnili zástupci Světové banky, Komory auditorů ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vysoké školy ekonomické a Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Prezentace ROSC Report Accounting and Auditing - 20. listopad 2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2014

K 30.11.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 003,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 072,6 mld. Kč a schodek hospodaření 68,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 79,4 mld. Kč).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2014

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 28. listopadu 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Legislativa MF

Legislativa MF
Finanční zpravodaj číslo 5/2014

Finanční zpravodaj číslo 5/2014

 • DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
 • Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených fi nančních úřadů po 1. 1. 2015
 • Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2015
 • Změna Českého účetního standardu č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 703 – Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 705 – Rezervy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 709 – Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 5/2014

Cenový věstník 14/2014

Cenový věstník 14/2014

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 14/2014

Cenový věstník 13/2014

Cenový věstník 13/2014

 • Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2014

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti reaguje na zmocňovací ustanovení § 92f navrhované do zákona o dani z přidané hodnoty tzv. řádnou novelou zákona o dani z přidané hodnoty (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

Zákon byl publikován ve Sbírce dne 29. prosince 2014 pod číslem 336/2014 a vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2015. Zákonem se novelizuje zejména zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

Dne 18. prosince 2014 byla publikována ve Sbírce zákonů vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) pod číslem 312/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015

Ministerstvo financí informuje, že dne 11. prosinec 2014 ministr financí podepsal vyhlášku o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), která je prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví v oblasti účetní konsolidace státu. Vyhláška bude do konce roku zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015

Přehled základních změn podle novely zákona o DPH

Přehled základních změn podle novely zákona o DPH

Na svém mimořádném zasedání dne 22. prosince 2014 projednala Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 291, senátní tisk 380). Návrh zákona byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, se kterými jej Senát vrátil Poslanecké sněmovně dne 10. prosince 2014.

Upozorňujeme na několik základních změn. Pro přehlednost uvádíme i datum, od kterého začínají být tyto změny účinné.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled základních změn podle novely zákona o DPH

Změny v daňových zákonech v roce 2015

Změny v daňových zákonech v roce 2015

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
 • Změny v daňovém řádu
 • Změny v zákoně o DPH

Celý obsah článku Celý obsah článku - Změny v daňových zákonech v roce 2015

Novela zákona o spotřebních daních a dalších souvisejících zákonů v oblasti pohonných hmot a biopaliv je ve vnějším připomínkovém řízení

Novela zákona o spotřebních daních a dalších souvisejících zákonů v oblasti pohonných hmot a biopaliv je ve vnějším připomínkovém řízení

Dne 5. prosince 2014 rozeslalo MF do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv. Termín pro uplatnění připomínek k tomuto návrhu zákona uplyne dne 8. ledna 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o spotřebních daních a dalších souvisejících zákonů v oblasti pohonných hmot a biopaliv je ve vnějším připomínkovém řízení

Deklarace, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech - v českém, anglickém a francouzském znění

Deklarace, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech - v českém, anglickém a francouzském znění

Ministerstvo financí zveřejňuje text Deklarace i Mnohostranné dohody, kterou podepsal první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš v Berlíně dne 29. října 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Deklarace, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech - v českém, anglickém a francouzském znění

Zprávy MF - číslo 3/2014 (komplet ke stažení)

Zprávy MF - číslo 3/2014 (komplet ke stažení)

Ze dne: 9. prosince 2014

 1. Upřesňující informace pro obce k zahrnutí výdajů národní APZ do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu
 2. Financování voleb
 3. Podprogram 298213 – nový termín pro předkládání žádostí (2. výzva)
 4. Nová položka výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – zpoplatnění užití autobusových nádraží
 5. Oprava tiskové chyby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 3/2014 (komplet ke stažení)

Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních a souvisejících zákonů v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních a souvisejících zákonů v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Předkládaná novela upravuje podmínky v oblasti biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti, výše kaucí pohonných hmot a zavádí zdanění surového tabáku a registr osob, které s ním nakládají. Účinnost novely je navržena k 1. červenci 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních a souvisejících zákonů v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2015

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2015

Prezident republiky podepsal dne 6. listopadu 2014 zákon (veden jako sněmovní tisk 252 a senátní tisk č. 343), kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 21. listopadu 2014 jako zákon č. 267/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2015

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

Zákon byl publikován ve Sbírce dne 29. prosince 2014 pod číslem 336/2014 a vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2015. Zákonem se novelizuje zejména zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

Změna formátu Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů

Změna formátu Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů

Z důvodu změny formátu komunikace MF s veřejností, ke které došlo počínaje uveřejněním Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015, dochází i k úpravě formátu uveřejnění Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Změna formátu Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů

Změna formátu Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia

Změna formátu Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia

Z důvodu změny formátu komunikace MF s veřejností, ke které došlo počínaje uveřejněním Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015, dochází i k úpravě formátu a data uveřejnění Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Změna formátu Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2015

V lednu 2015 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné státní pokladniční poukázky.
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2015

V lednu 2015 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy.
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2015

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Strategie vychází a je v souladu s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, včetně střednědobého výhledu do roku 2017, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2014 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2014.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Změny v daňových zákonech v roce 2015

Změny v daňových zákonech v roce 2015

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
 • Změny v daňovém řádu
 • Změny v zákoně o DPH

Celý obsah článku Celý obsah článku - Změny v daňových zákonech v roce 2015

Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty (Tisková zpráva GFŘ)

Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty (Tisková zpráva GFŘ)

S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty (Tisková zpráva GFŘ)

Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank (Tisková zpráva GFŘ)

Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank (Tisková zpráva GFŘ)

U zboží darovaného potravinové bance lze ve stanovených případech pro výpočet DPH vycházet ze základu daně, který je v minimální hodnotě i blížící se nule. Jedná se o případy, kdy jde o zboží s končícím datem spotřeby či trvanlivosti nebo o zboží jinak nevyhovující pro běžný prodej (například s poškozeným obalem), avšak stále upotřebitelné.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 17.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank (Tisková zpráva GFŘ)

Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 (Tisková zpráva GFŘ)

Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům příslušenství daně, tj. penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, účinná od 1. ledna roku 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 (Tisková zpráva GFŘ)

Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů - DPPO

Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů - DPPO

Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u právnických osob. odkaz přímo na dokument

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů - DPPO

Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů - DPFO

Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů - DPFO

Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u fyzických osob a plátců daně. Další změny související např. se společnými ustanoveními zákona najdete v Informaci k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u právnických osob. odkaz přímo na dokument

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů - DPFO

Daňový kalendář 2015 (Upozornění GFŘ na daňové povinnosti)

Daňový kalendář 2015 (Upozornění GFŘ na daňové povinnosti)

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2015. odkaz přímo na dokument

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 15.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář 2015 (Upozornění GFŘ na daňové povinnosti)

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2014 a otevření na začátku roku 2015 (Informace GFŘ)

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2014 a otevření na začátku roku 2015 (Informace GFŘ)

Posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2014 bude středa 17.12.2014. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 5.1.2015. Ve dnech, kdy budou pokladny uzavřeny, lze daň i nadále uhradit bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 10.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2014 a otevření na začátku roku 2015 (Informace GFŘ)

Nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“ (Informace GFŘ)

Nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“ (Informace GFŘ)

S účinností od 1. ledna 2015 se u DPH mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 10.12.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“ (Informace GFŘ)

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Veřejné prohlášení FATF z 24. října 2014 – rizikové jurisdikce

Veřejné prohlášení FATF z 24. října 2014 – rizikové jurisdikce

rizikové jurisdikce

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejné prohlášení FATF z 24. října 2014 – rizikové jurisdikce

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. prosince 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. prosince 2014 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Jan Gregor.

Prosincové zasedání Rady ECOFIN bude věnováno především diskusi o aktuálních iniciativách v oblasti podpory investic a správy hospodářských záležitostí, které nová Komise v čele s předsedou Jeanem Claudem Junckerem představila minulý týden.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. prosince 2014 v Bruselu

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2014)

Aktuální témata: elektronická evidence tržeb, DPH, daňové úniky, veřejné finance a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2014)

Multimédia MF (prosinec 2014)

Multimédia MF (prosinec 2014)

Aktuální témata: hazard

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (prosinec 2014)

Finanční a ekonomické informace 12/2014

Finanční a ekonomické informace 12/2014

Informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Vánoce a daně: daň z vánočních stromků v USA. Na první pohled poněkud odlehčené téma s vánoční tématikou v sobě skrývá zajímavý příklad kontroverzních daňových opatření, která si kladou za cíl ochranu domácích producentů ve vybraném odvětví, navíc mimo prostor EU, který je obvykle středem našeho zájmu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 12/2014

Finanční a ekonomické informace 11/2014

Finanční a ekonomické informace 11/2014

Z tohoto čísla bychom k Vaší pozornosti doporučili zejména několik článků týkajících se změn v regulaci hazardních her

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Zátěžové testy v eurozóně: reakce na zveřejněné výsledky a názory na metodiku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 11/2014

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější