Novinky

Zpravodaj MF - 11/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 11/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
38. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

38. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 38. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

Fiskální výhled ČR - listopad 2014

Fiskální výhled ČR - listopad 2014

Fiskální výhled je zpracováván s pololetní periodicitou (zpravidla v květnu a v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Další podrobné údaje o makroekonomickém vývoji je možné nalézt v publikaci Makroekonomická predikce ČR, která je zveřejňována se čtvrtletní periodicitou, zpravidla ve druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Fiskální výhled ČR - listopad 2014

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál

Ministerstvo financí v souvislosti s legislativním procesem konsolidační vyhlášky státu, která se v současné době nachází v pracovních komisích Legislativní rady vlády, zveřejňuje aktualizovanou pracovní verzi Konsolidačního manuálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konsolidační manuál

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou tabulku - Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku ČR. Tabulka definuje podmínky pro zahrnutí účetních jednotek a zahraničních subjektů do příslušného konsolidačního celku státu a jejich informační povinnosti a od které doby budou zahrnuty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výčet konsolidovaných jednotek státu

Základní informace

Základní informace

Základní teze účetní konsolidace státu - procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v oblasti veřejných financí - průvodní informace publikované Ministerstvem financí. Aktualizace schémat.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní informace

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2014 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2014 včetně Komentáře

Celkový objem úvěrů k 30.09.2014 dosáhl hodnoty 251,8 mld. Kč, což představuje pokles oproti stavu k 31.12.2013 o 9,7 mld. Kč (- 3,7 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 30.09.2014 činil 61,7 %, oproti stavu ke konci roku 2013 tedy došlo k jeho mírnému zvýšení (+ 1,3 %).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2014 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 30.9.2014 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 30.9.2014 včetně Komentáře

Celkový objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za první tři čtvrtletí roku 2014 činí 5,141 mld. Kč; počet evidovaných neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření dosáhl ke konci uvedeného období výše 4,844 mil.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 30.9.2014 včetně Komentáře

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. - 3. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. - 3. čtvrtletí

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2014 projednal na své 15.schůzi dne 12.11.2014 a přijal usnesení č.163. Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2014 projednala dne 27.10.2014 a přijala usnesení č. 866.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. - 3. čtvrtletí

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.10.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.10.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.10.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57453 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.10.2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2014

K 31.10.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 910,8 mld. Kč, celkové výdaje 956,2 mld. Kč a schodek hospodaření 45,4 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 47,7 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2014

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - září 2014

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - září 2014

Primární dealeři jsou hodnoceni za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2013 do konce třetího čtvrtletí roku 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - září 2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2014

 • Aktualizováno ke dni: 31. října 2014
 • Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 12/2014

Cenový věstník 12/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 12/2014

Informace k podpisu protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Informace k podpisu protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Dne 24. listopadu 2014 byl v Astaně podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k podpisu protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) předkládá v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku - informace o legislativním procesu

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku - informace o legislativním procesu

Ministerstvo financí informuje dotčené subjekty o stavu legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku - informace o legislativním procesu

Vyhláška č. 242/2014 Sb.

Vyhláška č. 242/2014 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2015 - s účinností od 1. ledna 2015. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 242 dne 4. listopadu 2014.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 242/2014 Sb.

Finanční zpravodaj číslo 4/2014

Finanční zpravodaj číslo 4/2014

 • Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
 • Sdělení k Pokynu č. D – 288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 4/2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Aktualizace Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 7.11.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
ČNB zveřejnila odpověď na kvalifikovaný dotaz týkající se zápisu do seznamu osob podle § 15 ZISIF

ČNB zveřejnila odpověď na kvalifikovaný dotaz týkající se zápisu do seznamu osob podle § 15 ZISIF

Dne 25. listopadu 2014 zveřejnila Česká národní banka kvalifikovanou odpověď na dotaz týkající se zápisu do seznamu osob spravujících majetek srovnatelně s obhospodařováním investičních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČNB zveřejnila odpověď na kvalifikovaný dotaz týkající se zápisu do seznamu osob podle § 15 ZISIF

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Cílem této konzutace je zahájit veřejnou diskusi k budoucí komplexní právní úpravě poskytování a zprostředkování retailových úvěrů, která by měla vést ke zvýšení nároků kladených na osoby sjednávající tyto produkty a ke zlepšení podmínek pro výkon státního dohledu v tomto segmentu finančního trhu.

Odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty lze prostřednictvím přiloženého formuláře zasílat nejpozději do pátku 19. prosince 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

ČNB vydala opatření obecné povahy v souvislosti s nařízením Evropské unie upravujícím obezřetností požadavky

ČNB vydala opatření obecné povahy v souvislosti s nařízením Evropské unie upravujícím obezřetností požadavky

Dne 16. října 2014 vydala Česká národní banka (dále jen „ČNB“) níže uvedená opatření obecné povahy na základě § 199 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, který zmocňuje ČNB k vydání opatření obecné povahy na základě a v mezích nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, tam, kde toto nařízení umožňuje ČNB udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel obchodníkům s cennými papíry nebo skupině druhově určených obchodníků s cennými papíry.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČNB vydala opatření obecné povahy v souvislosti s nařízením Evropské unie upravujícím obezřetností požadavky

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 10.11. 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2014

V prosinci 2014 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy.
Datum uveřejnění: 10.11. 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2014

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Upozornění GFŘ k tiskopisům 2014

Upozornění GFŘ k tiskopisům 2014

 • Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 26.11.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění GFŘ k tiskopisům 2014

Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti

Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti

Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 zůstává nezměněn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Informace o proběhlém semináři „Doing business with International Finance Corporation“

Informace o proběhlém semináři „Doing business with International Finance Corporation“

Dne 31. října 2014 byla na Ministerstvu financí přijata delegace Mezinárodní finanční korporace (IFC), která je součástí Skupiny Světové banky. Při příležitosti návštěvy delegace IFC byl ve spolupráci Ministerstva financí a Hospodářské komory České republiky uspořádán seminář s názvem „Doing business with International Finance Corporation”. V příloze naleznete prezentace členů delegace IFC a fotogalerii.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o proběhlém semináři „Doing business with International Finance Corporation“

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 7. listopadu 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 7. listopadu 2014 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 7. listopadu 2014 v Bruselu

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Podprogram 298213 - Doplnění k Výzvě obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Podprogram 298213 - Doplnění k Výzvě obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Doplnění k Výzvě obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (podprogram 298213) - s ohledem na požadavky žadatelů, mj. také z důvodu časové náročnosti zpracování této dokumentace v souvislosti s právě proběhlými volbami do místních zastupitelstev, Ministerstvo financí vyhlašuje nový termín pro předkládání žádostí o dotaci nejpozději do 31.12.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podprogram 298213 - Doplnění k Výzvě obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2014)

Aktuální témata: státní rozpočet, hazard a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2014)

Finanční a ekonomické informace 10/2014

Finanční a ekonomické informace 10/2014

 • Z tohoto čísla bychom k Vaší pozornosti doporučili zejména několik článků k různým aspektům problematiky výběru daní.
 • Ve fondu Odborné knihovny jsou též dostupná letošní vydání každoročních přehledových publikací IBFD k daňovým systémům vybraných zemí světa.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj proti korupci v celní správě.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 10/2014

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější