Novinky

Zpravodaj MF - 10/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 10/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministr financí Andrej Babiš podepsal Mnohostrannou dohodu o výměně informací (Tisková zpráva MF)

Ministr financí Andrej Babiš podepsal Mnohostrannou dohodu o výměně informací (Tisková zpráva MF)

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš v Berlíně podepsal Deklaraci, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech. K podpisu došlo na závěr sedmé konference Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech, které se zúčastnilo 320 delegátů ze 101 členských zemí Globálního fóra, čtrnáct mezinárodních organizací a dvacet pět ministrů.

„Daňová kriminalita je mezinárodní problém, a proto jej musíme řešit ve spolupráci s ostatními státy,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Podepsaná dohoda představuje významný pokrok v našem společném boji proti daňovým únikům a bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty,“ dodal.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí Andrej Babiš podepsal Mnohostrannou dohodu o výměně informací (Tisková zpráva MF)

Makroekonomická predikce - říjen 2014

Makroekonomická predikce - říjen 2014

Podle aktuálních dat, která již vycházejí ze standardu národních účtů ESA 2010 a odrážejí i další metodické změny, reálný HDP ve 2. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně vzrostl o 0,3 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2014 tak sice došlo k jistému zpomalení růstu, tento vývoj byl ale v souladu s očekáváními.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - říjen 2014

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy

Aktualizovaný přehled Klíčových analytických ukazatelů (KAU) v systému sledování a vyhodnocování efektivnosti jednotek státní správy za rok 2013. Přehled zahrnuje tři základní ukazatele KAU 38 kapitol státního rozpočtu, a to mzdovou náročnost, provozní nákladovost a majetkovou nákladovost.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy

Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled

Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled

Ministerstvo financí publikuje materiály ze semináře konaného dne 24. září 2014 k tématu: „Pomocný analytický přehled“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled

Konference Hazardní hry (mezinárodní konference)

Konference Hazardní hry (mezinárodní konference)

Mezinárodní konference - Hazardní hry v České republice a jejich nová regulace. Konference je organizována Ministerstvem financí České republiky ve spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Konference se uskuteční ve čtvrtek 9. října 2014 v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konference Hazardní hry (mezinárodní konference)

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.9.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57370 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2014

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při skládání peněžních prostředků dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů, v případě výherních hracích přístrojů, k jejichž provozování vydává povolení příslušní obec, vydává nový metodický pokyn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2014

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2014

Přehled penzijních společností povolených Českou národní bankou.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2014

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2014

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2014

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR k 30.9.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2014

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2014

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2014

Přehled cenových map

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2014

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013

Aktualizováno - zveřejněn II. Monitoring hospodaření obcí za rok 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2014

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2014

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 pokračuje pokles korunové hodnoty hrubého státního dluhu. Oproti konci prvního pololetí 2014 činí tento pokles 297 mil. Kč, oproti konci roku 2013 pak 332 mil. Kč. Pokles korunové hodnoty hrubého státního dluhu je v souladu s plánem Ministerstva na stabilizaci státního dluhu, která přináší pozitivní dopady zejména ve formě úspory úrokových výdajů státního rozpočtu souvisejících s emisní činností státu v průběhu roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014

K 30.9.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 826,4 mld. Kč, celkové výdaje 860,8 mld. Kč a schodek hospodaření 34,4 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 38,2 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2014

Aktualizováno ke dni: 30. září 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2014

Legislativa MF

Legislativa MF
Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014)

Cenový věstník 11/2014

Cenový věstník 11/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) – [stav k 30. 9. 2014]

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 11/2014

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Přehled právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Přehled právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Aktualizace přehledů právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Vyhláška č. 199/2014 Sb.

Vyhláška č. 199/2014 Sb.

Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností od 1. října 2014. Aktualizováno - doplnění oceňovacích předpisů od 1.10.2014 (zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhláška) - pracovní úplná znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 199/2014 Sb.

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Aktualizace právních rámců. Doplnění k vyhlášce č. 199/2014 Sb. - zveřejněny oceňovací předpisy od 1.10.2014 (zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhláška) - pracovní úplná znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. 9. 2014

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. 9. 2014

Dne 30. 9. 2014 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty následujících spořicích státních dluhopisů...

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. 9. 2014

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2014

Vyhodnocení námětů pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů

Vyhodnocení námětů pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů

Dne 15. července 2014 zveřejnilo Ministerstvo financí výzvu k námětům pro novelizaci nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Na výzvu zareagovala pouze Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zaslala několik připomínek. Ministerstvo financí za tyto připomínky děkuje.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení námětů pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů

Výsledky veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Výsledky veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Ministerstvo financí předkládá výsledky veřejné konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, v reakci na Prohlášení Rady EU ze dne 15. listopadu 2013, které vyzývá členské státy k vytvoření právního rámce umožňujícího přijmout na národní úrovni nezbytná opatření, která členským státům umožní poskytnout bance v problémech pomoc z veřejných prostředků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu byl postoupen Senátu

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu byl postoupen Senátu

Dne 7. října 2014 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu (sněmovní tisk 216) Senátu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu byl postoupen Senátu

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů

Ministerstvo financí předložilo dne 8. října 2014 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů

Ve Sbírce zákonů publikováno sdělení MF o dni nabytí účinnosti směrnice UCITS V

Ve Sbírce zákonů publikováno sdělení MF o dni nabytí účinnosti směrnice UCITS V

Dne 26. září 2014 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 203/2014 Sb. publikováno sdělení Ministerstva financí ze dne 10. září 2014 o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 (tzv. směrnice UCITS V).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ve Sbírce zákonů publikováno sdělení MF o dni nabytí účinnosti směrnice UCITS V

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů! (Tisková zpráva GFŘ)

Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů! (Tisková zpráva GFŘ)

Kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení.

Částka platby mu bude vrácena zpět, jelikož k poslednímu prosincovému dni letošního roku skončí dvouleté přechodné období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky (tvar = předčíslí-matrika/0710).

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů, naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a pojistné“, „Placení daní“.  

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 29.10.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů! (Tisková zpráva GFŘ)

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony a postoupila tento návrh zákona Senátu

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony a postoupila tento návrh zákona Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7. října 2014, který je veden jako senátní tisk č. 343. Návrh by měl být zařazen na pořad schůze Senátu do 6. listopadu 2014, kdy končí lhůta pro jeho projednání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony a postoupila tento návrh zákona Senátu

Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců (Tisková zpráva GFŘ)

Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců (Tisková zpráva GFŘ)

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců (Tisková zpráva GFŘ)

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce (Informace GFŘ)

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce (Informace GFŘ)

Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013 (Informace GFŘ pro poplatníky pobírající starobní důchod).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce (Informace GFŘ)

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 19. září 2014

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 19. září 2014

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) vydal 19. září 2014 veřejné prohlášení v souvislosti s naplňováním procesu posilování těchto opatření v Bosně a Hercegovině.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 19. září 2014

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. října 2014 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. října 2014 v Lucemburku

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. října 2014 v Lucemburku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Aktualizace obsahu - Vztahy ČR a EIB ke dni 30.9.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Aktualizace obsahu - Vztahy ČR a CEB ke dni 30.9.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

ECB přechází na rotaci hlasovacích práv

ECB přechází na rotaci hlasovacích práv

Nejvyšším řídícím orgánem Evropské centrální banky je Rada guvernérů. Složena je ze šestičlenné Výkonné rady a dále ze všech guvernérů národních centrálních bank členských zemí eurozóny. Po vstupu Litvy do eurozóny na začátku r. 2015 se početní stav přestavitelů národních centrálních bank v Radě guvernérů zvýší na 19. To bude současně okamžik, od něhož evropská legislativa ukládá povinnost uplatňovat při hlasování jmenované rady systém rotace hlasovacích práv.

Zdroj: Internetové stránky Zavedení eura v ČR, publikováno 29.9.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - ECB přechází na rotaci hlasovacích práv

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2014)

Aktuální témata: odhalování daňových úniků, hazard a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2014)

Multimédia MF (říjen 2014)

Multimédia MF (říjen 2014)

Aktuální témata: tiskoví konference k návrhu zákona o prokazování původu majetku, mezinárodní konference o hazardních hrách v ČR, summit šesti ministrů financí v Praze.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (říjen 2014)

Finanční a ekonomické informace 9/2014

Finanční a ekonomické informace 9/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchyceny např. články věnující se přesnosti makroekonomických predikcí Ministerstva financí v období let 1995-2012, zdanění veřejných a soukromých penzí, poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné správy, limitaci veřejného zadlužení v zemích Visegrádské čtyřky a právním aspektům ochrany osobních údajů u dat ukládaných v cloudu.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované změnám v právu veřejných zakázek na úrovni EU, platové kultuře v Německu a v EU, boji německé celní správy s organizovanými podvody, důvodům tlaku Bundesbanky na zvýšení mezd, boji s podvody v oblasti daně z obratu v německém prostředí, nižšímu růstu v zemích střední a východní Evropy.
  • Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma měnící se role státu při financování zdravotní péče, ceny a oceňování aktiv, zhoršujícího se stavu státních financí Ukrajiny, metodologického zlepšení v oblasti generačního účetnictví a srovnávací analýzy environmentálních daňových reforem.
  • Z francouzského tisku upozorňujeme na článek na téma daňového zvýhodnění soukromého důchodového spoření.
  • Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované postupnému zvyšování odvodové zátěže živnostníků v SR a činnosti slovenské státní správy v oblasti prevence daňových úniků.
 • Z knižní produkce upozorňujeme zejména na Průvodce evropskými finančními trhy a institucemi.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Spotřební daně a nezdravé potraviny: teoretická východiska a příklady ze světa.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 9/2014

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější