Novinky

Andrej Babiš ocenil dlouhodobě velmi dobré hospodaření měst a obcí

samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol
samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Ministerstvo financí

Čtyři členové vlády včetně ministra financí Andreje Babiše zahájili dvoudenní XIX. Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí v hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Zahájení se dále zúčastnil premiér Bohuslav Sobotka, ministryně školství Kateřina Valachová a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Většina měst a obcí hospodaří rozumně a bez dluhů. Za letošní rok očekáváme v součtu přebytek v jejich hospodaření přes 20 mld. Kč a značné úspory vykazují na svých bankovních účtech,“ vyjádřil Andrej Babiš uznání přítomným zástupcům měst a obcí. Dále zdůraznil přínos, který bude mít pro místní samosprávy změna rozpočtového určení daní platná od 1. ledna 2017, která ještě navýší prospěch pro rozpočty obcí vyplývající z efektivnějšího výběru daní.

Vzhledem k tematickému zaměření konference bylo Ministerstvo financí silně zastoupeno dalšími odborníky. Projev ministra financí doplnil ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Miroslav Matej, který uvedl, že zadlužení obcí nepřetržitě klesá od roku 2012 a pokračování tohoto trendu očekává i v příštím roce. V souvislosti s tím zdůraznil, že většina měst a obcí nebude mít problém dodržet nedávno schválené fiskální pravidlo stanovující limit pro jejich zadlužení ve výši 60% průměrného příjmu za poslední 4 roky. O rozpočtových otázkách se zástupci měst a obcí diskutoval také náměstek pro veřejné rozpočty Petr Pavelek.

K tématu přezkumu hospodaření územních samosprávných celků podrobně hovořil v následném odpoledním bloku náměstek pro finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek, o daňových otázkách pak Radim Boháč z odboru obecné daňové legislativy. Náměstek pro majetek státu Ondřej Závodský pak účastníkům konference prezentoval nový zákon o hazardních hrách, který začne platit od 1. ledna 2017. Nová legislativa komplexně upravuje oblast hazardu a zlepšuje postavení obcí, které budou moci nově rozhodovat, zda na svém území hazard zakáží, popřípadě v jaké míře ho povolí. Náměstek Závodský připomněl, že Ministerstvo financí v současnosti ve spolupráci s krajskými metodiky průběžně organizuje školení ve všech krajích o nových podmínkách povolování hazardu, zrušení zvláštního provozního režimu a ostatním změnám v oblasti hazardu a zástupce měst a obcí vyzval k účasti.

Doporučované

Nejčtenější