Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. března 2010

 • Bod č. 13: Návrh na schválení Vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. března 2010

 • Body č. 9 a 10:
  • Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997
  • Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňujícího Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu
 • Bod č. 11: Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 14: Změna příslušnosti hospodařit s objektem Tyršova č.p. 106, Mělník

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty Mezinárodního měnového fondu z mise MMF (14.- 25. ledna 2010 v ČR)

Dokumenty jsou zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která navštívila  ČR ve dnech 14. - 25. ledna 2010. Oba dokumenty po předchozím připomínkovém řízení schválila Rada výkonných ředitelů  MMF.

 • Czech Republic: Selected Issues Paper
 • Czech Republic: Staff Report for the 2010 Article IV Consultation

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, publikováno 03/2010

Vydáno

Loga ke stažení - Program švýcarsko-české spolupráce

Loga ke stažení

Loga ke stažení (Program švýcarsko-české spolupráce)

 • Varianta č.1
  • Tato varianta loga s bílým podkladem musí být použita u opatření uvedených v kapitole 5. Jedná se o billboardy-reklamní nálepky-pamětní desky-plakát.
 • Varianta č. 2
  • Na ostatní opatření v rámci publicity může být případně použito logo s modrým podkladem.

Vydáno

Postupy pro zajištění publicity - Program švýcarsko-české spolupráce

Postupy pro zajištění publicity (česká verze - platná od 15.2.2010)

Postupy pro zajištění publicity (Program švýcarsko-české spolupráce)

Obsah:
Základní pojmy
1. Úvod
2. Publicita programu švýcarsko-české spolupráce
3. Postup pro zajištění publicity
4. Seznam doporučených opatření pro publicitu
5. Technické podmínky propagačních materiálů (doporučené)
6. Přílohy:

 • Příloha 1: Šablona billboardu
 • Příloha 2: Šablona reklamních nálepek
 • Příloha 3: Šablona pamětní desky
 • Příloha 4: Šablona plakátu

Vydáno

Souhrnné informace - Program švýcarsko-české spolupráce

Brožura Programu švýcarsko české spolupráce

Podpořené aktivity 2007 - 2012

 • Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinac; publikováno 27.11.2012/17.09.2012, Brožura Programu švýcarsko české spolupráce - kompletní ke stažení ve formátu Zip (velikost souboru 56 MB) a dále jednotlivé soubory ke stažení ve formátu Pdf (osnova a obsah):
  - Brožura Programu švýcarsko české spolupráce - OSNOVA (velikost souboru 2,6 MB)
  - Brožura Programu švýcarsko české spolupráce - OBSAH (velikost souboru 58 MB)

Publikace k Programu švýcarsko-české spolupráce

Publikace MF k Programu švýcarsko-české spolupráce - souhrnné informace (2007 - 2012)

 • Zdroj: MF - odd. 585 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koord.: Publikace k Programu švýcarsko-české spolupráce -souhrnné informace, ke stažení ve formátu Pdf, česká a anglická verze