Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2010

Dne 17. prosince 2009 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2010. Celkové výdaje jsou stanoveny na 141,452 mld. EUR v závazcích a 122,937 mld. EUR v platbách.

Vydáno

Státní pojištění exportu pomáhá

  • Autor článku: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí.
  • Zdroj: Hospodářské noviny | 26.2.2010 | rubrika: Názory | strana: 8

Vydáno

Pokyny pro refundace v roce 2010

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF upozorňuje, že s ohledem na výši přidělených finančních prostředků pro 1. pololetí 2010 je možno nárokovat refundaci cestovného pouze 1 delegáta z každé instituce na jedno jednání. Tento pokyn platí až do odvolání.

Pokud instituce vyšle na jednání 2-3 další experty, doporučujeme si vést evidenci cestovného ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů (t.j. faktury za letenku, letenku, palubní vstupenku a pozvánku na jednání). V závislosti na průběžné výši čerpání, můžete být instituce případně vyzvána k podání dodatečné žádosti ve 4. čtvrtletí 2010.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. února 2010

  • Bod č. 34: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
  • Bod č. 36: Návrh Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
  • Bod č. 37: Návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF  z vládní rozpočtové rezervy obsažené v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010

Vydáno

Konvergenční program České republiky (leden 2010)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.