Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. února 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 11: Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a  vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. ledna 1997 v Tunisu
 • Body č. 15 a 16: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech / Návrh na sjednání  Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky

Vydáno

15. února 2011, Brusel - TISKOVÁ ZPRÁVA z 3067. zasedání Rady Hospodářské a finanční věci (prozatímní verze)

Zdroj: Rada EU - ECOFIN : TISKOVÁ ZPRÁVA z 3067. zasedání Rady Hospodářské a finanční věci (prozatímní verze) Brusel, 15. února 2011, publikováno 02/2011, ke stažení ve formátu pdf, anglická verze

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 15. února 2011 v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  15. února 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Rada ECOFIN bude pokračovat v projednávání 6 legislativních návrhů k ekonomickému řízení a posílení koordinace hospodářských politik v EU. Reforma zahrnuje jak oblast rozpočtového dohledu, tak dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami. Navrhovaná opatření se týkají také pravidel pro národní fiskální rámce. Únorová Rada ECOFIN by se měla věnovat dosud otevřeným oblastem a zúžit jejich počet tak, aby mohla být na březnové Radě ministrů financí dosažena dohoda předtím, než své stanovisko zaujme Evropský parlament.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. února 2011

 • Bod. č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2011

Dne 15. prosince 2010 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2011. Celkové výdaje jsou stanoveny na 141,909 mld. EUR v závazcích a 126,527 mld. EUR v platbách.

Vydáno

České nestátní neziskové organizace (NNO) budou moci hledat partnery v zahraničí

České neziskovky budou moci hledat partnery v zahraničí. Nadace rozvoje občanské společnosti představuje jedinečný portál, který poskytne základ databázi českých a norských NNO pro výměnu informací. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Norským helsinským výborem (NHV) dne 31. 12. 2010 spustila první oficiální kontaktní místo pro české a norské neziskové organizace. Portál Project Partners Network bude shromažďovat a centralizovat informace o jejich činnosti, aby oběma stranám usnadnil hledání partnerů se společnými oblastmi zájmu.

Na základě našich zkušeností z administrace Blokového grantu pro NNO, jehož prostřednictvím se pro Českou republiku podařilo získat téměř 9,5 milionů EUR, podpořit 122 organizací a 181 projektů, jen 5 z nich realizuje svůj záměr v partnerství s organizacemi z dárcovských států. Výměna zkušeností a informací je přitom pro úspěch jednotlivých aktivit zásadní a do dnešního dne neexistoval žádný systém, jak mezi sebou tyto organizace propojit,“ - říká Bojan Šuh, programový ředitel NROS.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
 • Bod č. 21: Návrh rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 26: Návrh na institucionální sjednocení funkcí guvernéra a alternáta guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance
 • Bod č. 31: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 • Bod č. 32: Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů