Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Konvergenční program České republiky (duben 2011)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Zástupci resortů a samosprávy zahájili společnou práci na projektu Metodika přípravy veřejných strategií v ČR

Zástupci 16 ústředních úřadů české státní správy, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, které tvoří tzv. Pracovní skupinu systémového projektu Metodika přípravy veřejných strategií, se poprvé sešli k pracovnímu jednání pod vedením projektové manažerky Hany Procházkové ze Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF a zástupců společnosti Ernst & Young, s.r.o. Na tomto jednání schválila Pracovní skupina svůj statut a členové skupiny diskutovali a upřesňovali postup tvorby výstupů, které si kladou ambiciózní cíl zjednodušit administrativu v institucích veřejné i obecné správy ČR.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. května 2011

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky duben 2011
 • Bod č. 6: Návrh změny rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Letiště Praha, a. s., jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a.s.
 • Bod č. 11: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a přijetí změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2011

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014
 • Bod č. 11: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 • Bod č. 20: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
 • Bod č. 21: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Vydáno

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii

MPA - Master of Public Administration - (mezinárodní studium pro veřejnou správu)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Studium je navrženo přímo pro potřeby vedoucích pracovníků ve veřejné správě. Nabízí možnost kvalifikačního růstu pro ty, kteří na vedoucí pozice aspirují, dále je určeno členům zastupitelstev obcí a územních samosprávných celků či vedoucím pracovníkům v dalších organizacích veřejného sektoru. Studijní program představuje ekvivalent standardu MBA pro oblast veřejné správy a Masarykova univerzita jej nabízí jako jediná univerzita v České republice.

Program je zaměřen na rozvoj řídících a právních kompetencí. Studium probíhá v distanční formě po dobu dvou let a je plně absolvováno v České republice a v českém jazyce. Obsahově je zaměřeno na tematiku veřejného práva a práva EU, správního práva a správního soudnictví, strategického řízení institucí, projektů a rizik v oblasti veřejné správy, ekonomie, hospodářské politiky a další.

Studium špičkové kvality staví na odborných znalostech a zkušenostech lektorského týmu, na osobním přístupu a individuální péči o každého jednotlivého účastníka. Úspěšný absolvent získá mezinárodně uznávaný titul MPA a diplom vystavený britskou univerzitou.

Přihlašování je možné do 27. května 2011.

podrobnější informace o nově nabízeném studijním programu, který je určen zejména vedoucím pracovníkům ve veřejné správě: www.law.muni.cz/mpa nebo můžete využít kontakt: mpa@law.muni.cz a tel. čísla: 549 497 501 nebo 723 057 654.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty Mezinárodního měnového fondu z mise MMF (9.- 21. února 2011 v ČR)

Dokumenty jsou zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která navštívila  ČR ve dnech 9. - 21. února 2011. Oba dokumenty po předchozím připomínkovém řízení schválila Rada výkonných ředitelů  MMF.

 • Czech Republic: Public information notice (PIN): IMF Executive Board Concludes 2011 Article IV Consultation with Czech Republic
 • Czech Republic: Staff Report for the 2011 Article IV Consultation

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, publikováno 04/2011

Vydáno

Neformální zasedání ECOFIN 8. - 9. dubna 2011 v Budapešti

Neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí EU – neformální ECOFIN – se bude konat  8. - 9. dubna 2011 v Budapešti. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Ministři budou pokračovat v práci na posílení systému ekonomického řízení v EU –  sadu šesti návrhů již schválili na svém březnovém zasedání a následně jej odsouhlasila i Evropská rada. Ministři budou nyní debatovat o tzv. „scoreboardu“ – sadě ukazatelů a jejich hodnotách, pomocí kterých se v budoucnu budou sledovat vnitřní i vnější makroekonomické nerovnováhy členských států EU.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. dubna 2011

 • Bod č. 15: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 240)
 • Bod č. 20: Návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek Celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Rozhodnutí č.: 32/2011

1.3.2011 vstoupilo v platnost Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.:32/2011, které nahrazuje předchozí Rozhodnutí č.31/2008.

Na základě této změny došlo k úpravě Postupů pro refundaci s účinností od 1.4.2011.

Vydáno

Pozvánka na seminář - Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom - 8. června 2011

Ministerstvo financí vás zve na seminář Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom, který se koná 8. června 2011 od 9:00 hodin v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41 A Brno. Organizačně zajišťuje seminář Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity:

Přihlášky prosíme zaslat do 30. dubna 2011 na uvedenou kontaktní adresu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Vložné 600,- Kč (500,- + 100,-Kč DPH) vám bude fakturováno na adresu, kterou uvedete v přihlášce.