Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Aktualizováno

Certifikace a akreditace

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020.

Aktualizováno

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. srpna 2017

  • Bod č. 12: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
  • Bod č. 13: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
  • Bod č. 14: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
  • Bod č. 20: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)
  • Bod č. 7: Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017