Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. září 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014
 • Bod č. 10: Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh postupu České republiky ve věci další existence této dohody
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
  Pro informaci:
 • Bod č.3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Optimalizace a upgrade webového portálu MF“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 31. srpna 2011

 • Bod č. 13: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 15: Aktualizace složení ustanovené hodnotící komise, pro posouzení a hodnocení nabídek podaných na komplexní veřejnou zakázku Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, Usnesením vlády č. 1251 ze dne 5. října 2009

Vydáno

Rezervy máme na 15 minut

 • Rozhovor s Oldřichem Dědkem, národním koordinátorem pro zavedení eura v ČR.
 • Zdroj: Respekt | 8.8.2011 | rubrika: Rozhovor | strana: 42 | autor: Kateřina Šafaříková, Ondřej Kundra

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. července 2011

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2010
 • Bod č. 7: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 17: Informace o využití centrálního systému účetních informací státu pro naplnění programového prohlášení vlády a o zajištění metodické podpory
 • Bod č. 24: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti