Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Pokyny pro refundaci v 2. a 3.čtvrtletí roku 2012

V souvislosti s výsledky konsolidace čerpání prostředků určených na proplácení cest.nákladů na dopravu delegátů na jednání Rady EU za 1.čtvrtletí vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka tento pokyn:

 • S účinností od 1.4.2012 může každá instituce požadovat refundaci cestovních nákladů pouze za jednoho delegáta na každé jednání.
 • V případě dostatku finančních prostředků v druhé polovině kalendářního roku vyzve CFCU k předložení žádostí o refundaci i pro 2.osobu. Doporučujeme proto vést si evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií požadovaných podkladů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. května 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 • Bod č. 3: Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
 • Bod č. 10: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 13: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011
 • Bod č. 16: Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011

Vydáno

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: Švýcarská strana odsouhlasila granty pro 6 individuálních projektů v oblasti obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

V průběhu dubna - května 2012 odsouhlasila švýcarská strana grant v celkové výši 30 532 063 CHF pro níže uvedené individuální projekty zaměřené na komunální/ regionální systémy veřejné dopravy.

Granty byly poskytnuty těmto projektům:

 1. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník – grant ve výši 3 025 674 CHF
 2. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě - grant ve výši 3 472 021 CHF
 3. Město Pardubice: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – grant ve výši 4 514 999 CHF
 4. Město Uherský Brod: Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - grant ve výši 5 520 758 CHF
 5. Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny - grant ve výši 2 645 709 CHF
 6. Statutární město Olomouc: Tramvajová Trať Nové Sady - grant ve výši 11 352 902 CHF

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 16. května 2012

 • Bod č. 6: Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
 • Bod č. 13: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011
 • Bod č. 21: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146

Vydáno

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 15. května v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

V úvodu řádného květnového zasedání Rady ECOFIN se ministři vrátí k návrhu novelizace pravidel o kapitálových požadavcích u bank (Capital Requirements Directive - CRD IV) a naváží na své předchozí mimořádné jednání z 2. května, kde se podařilo dánskému předsednictví získat všeobecnou politickou podporu poslednímu kompromisnímu návrhu.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. května 2012

 • Bod č. 6: Podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012
 • Bod č. 12: Ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995

Pro informaci:

 • Bod č. 19: Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u SF/FS, EFF