Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 22. června v Lucemburku

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Na posledním zasedání Rady ECOFIN pod vedením dánského předsednictví čeká ministry obsáhlá agenda. Ministři zahájí setkání pravidelnou debatou o aktuální hospodářské situaci v EU a eurozóně a o současné situaci na finančních trzích, což by mělo být také jedno z hlavních témat zasedání Euroskupiny dne 21.6., s jejímiž závěry budou ministři na ECOFINu též seznámeni. Aktuálními tématy jsou v tomto směru situace v bankovním sektoru EU a situace ve vybraných členských zemích jako je Španělsko či Řecko. Samotné jednání Rady začne prezentací Evropské komise (EK), která ministrům představí nový legislativní návrh vytvářející evropský rámec pro obnovu a řešení krizových situací úvěrových institucí a investičních společností (tzv. rámec EU pro krizové řízení).

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. června 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
 • Bod č. 14: Konečné vyhodnocení II. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu III. etapy
 • Bod č. 24: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 3: Analýza nárůstu cen pohonných hmot
 • Bod č. 16: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 2. pololetí 2012 a leden 2013“

Vydáno

Další úspěšná arbitráž pro Českou republiku

Ministerstvo financí dnes obdrželo rozhodnutí mezinárodního arbitrážního tribunálu pro rozhodování investičních sporů se sídlem v Paříži.

Toto arbitrážní vítězství je již desátým úspěchem Ministerstva financí od roku 2007 na poli mezinárodního investičního práva a je potvrzením správnosti zvolené strategie. „Jsem rád, že můžeme oznámit  pokračování v úspěšné sérii arbitráží, a že již dávno neplatí výtka, že stát neumí úspěšně vést své mezinárodní spory,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Vydáno

Pokyny pro refundaci v 2. a 3.čtvrtletí roku 2012

V souvislosti s výsledky konsolidace čerpání prostředků určených na proplácení cest.nákladů na dopravu delegátů na jednání Rady EU za 1.čtvrtletí vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka tento pokyn:

 • S účinností od 1.4.2012 může každá instituce požadovat refundaci cestovních nákladů pouze za jednoho delegáta na každé jednání.
 • V případě dostatku finančních prostředků v druhé polovině kalendářního roku vyzve CFCU k předložení žádostí o refundaci i pro 2.osobu. Doporučujeme proto vést si evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií požadovaných podkladů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. května 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 • Bod č. 3: Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
 • Bod č. 10: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 13: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011
 • Bod č. 16: Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011

Vydáno

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: Švýcarská strana odsouhlasila granty pro 6 individuálních projektů v oblasti obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

V průběhu dubna - května 2012 odsouhlasila švýcarská strana grant v celkové výši 30 532 063 CHF pro níže uvedené individuální projekty zaměřené na komunální/ regionální systémy veřejné dopravy.

Granty byly poskytnuty těmto projektům:

 1. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník – grant ve výši 3 025 674 CHF
 2. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě - grant ve výši 3 472 021 CHF
 3. Město Pardubice: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – grant ve výši 4 514 999 CHF
 4. Město Uherský Brod: Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - grant ve výši 5 520 758 CHF
 5. Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny - grant ve výši 2 645 709 CHF
 6. Statutární město Olomouc: Tramvajová Trať Nové Sady - grant ve výši 11 352 902 CHF

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 16. května 2012

 • Bod č. 6: Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
 • Bod č. 13: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011
 • Bod č. 21: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146