Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Příprava 1. výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (ke dni 21. ledna 2013)

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy připravuje vyhlášení 1. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant.

Fond je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko) v daných prioritních oblastech. Alokovaná částka pro 1. výzvu bude 150 000 EUR. Další informace současně s Pokynem pro žadatele a příjemce z Fondu budou zveřejněny na webových stránkách https://www.eeagrants.cz/  a https://www.norwaygrants.cz/ v den vyhlášení výzvy, tedy 21. ledna 2013.

  • Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Vydáno

Výroční zasedání k EHP a Norským fondům – zápis a aktualizovaná Strategická zpráva

Dne 26. září 2012 proběhlo Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorů – Výborem pro Finanční mechanismy (VFM) a Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV Norska). Na jednání byly diskutovány aktuální otázky a problémy související s implementací EHP a Norských fondů v ČR a přípravou a schvalováním jednotlivých programů, o kterých informovala aktualizovaná Strategická zpráva.

  • Aktualizace Strategické zprávy schválené donory a zápis z jednání, včetně příloh, jsou přiloženy k této zprávě (soubor ke stažení ve formátu ZIP).

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Vydáno

PF 2013

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013.

Vydáno

Mimořádné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 12. prosince 2012 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra Tomáš Zídek.

Mimořádné jednání Rady ECOFIN bude věnováno výhradně jednání o jednotném mechanismu bankovního dohledu nad úvěrovými institucemi. Na předešlém jednání Rady minulý týden bylo dle kyperského předsednictví dosaženo výrazného pokroku, nicméně přetrvaly některé sporné body, které byly následně projednány na pracovní úrovni. Cílem mimořádného jednání ministrů financí bude snaha o přijetí obecného přístupu Rady, který by umožnil otevřít jednání s Evropským parlamentem.

Vydáno

Eurobankovky budou měnit svou tvář

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi představil začátkem listopadu záměr uvést do oběhu novou, v pořadí druhou sérii eurobankovek. Nazývána je série Europa. A to z toho důvodu, že dva ochranné prvky této série – hologram a vodoznak – budou zachycovat tvář mytologické postavy bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent a od něhož je odvozen název měny euro. Nové bankovky budou zaváděny postupně v pořadí od nejmenších nominálních hodnot k největším. Vzhled nejmenší pětieurové bankovky ze série Europa bude představen 10. ledna 2013. Obíhat by tato bankovka měla od května 2013.

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 5.12.2012

Vydáno

Eurobankovky budou měnit svou tvář

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi představil začátkem listopadu záměr uvést do oběhu novou, v pořadí druhou sérii eurobankovek. Nazývána je série Europa. A to z toho důvodu, že dva ochranné prvky této série – hologram a vodoznak – budou zachycovat tvář mytologické postavy bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent a od něhož je odvozen název měny euro. Nové bankovky budou zaváděny postupně v pořadí od nejmenších nominálních hodnot k největším. Vzhled nejmenší pětieurové bankovky ze série Europa bude představen 10. ledna 2013. Obíhat by tato bankovka měla od května 2013.

Vydáno

Informace o vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. listopadu 2012 vstoupil v platnost  „PROTOKOL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A RAKOUSKOU REPUBLIKOU, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A RAKOUSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A PROTOKOL K NÍ PODEPSANÉ DNE 8. ČERVNA 2006 V PRAZE“, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást Smlouvy, se bude v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později. Text dokumentu bude co možná nejdříve publikován ve Sbírce mezinárodních smluv .

Vydáno

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 4. prosince 2012 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením kyperského předsednictví má na programu obsáhlou agendu. Po tradičním neformálním úvodu v podobě poskytnutí informace z předcházejícího jednání euroskupiny a výměny názorů nad aktuální hospodářskou situací EU a eurozóny se ministři budou zabývat aktuálním stavem projednávání dvojice legislativních návrhů (tzv. two-pack), které posilují ekonomické řízení v rámci eurozóny. Cílem předsednictví je přijmout obecný přístup Rady k aktuální podobě návrhů, jež je výsledkem intenzivního vyjednávání s Evropským parlamentem (EP) v rámci několik měsíců trvajícího trialogu.