Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. července 2014

  • Bod č. 14: Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020
  • Bod č. 16: Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014-2020 a jejich institucionální zabezpečení
  • Bod č. 21: Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků
  • Bod č. 31: Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání
  • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013
  • Bod č. 10: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2013