Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. prosince 2014

  • Bod č. 12: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014
  • Bod č. 17: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015
  • Bod č. 18: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“
  • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky

Vydáno

Prezentace ROSC Report Accounting and Auditing - 20. listopad 2014

U příležitosti aktualizace zprávy Světové banky ROSC Report A&A (Accounting and Auditing Report on the Observance of Codes and Standards) II. se 20. listopadu 2014 uskutečnil odborný workshop, kterého se zúčastnili zástupci Světové banky, Komory auditorů ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vysoké školy ekonomické a Ministerstva financí.

Vydáno

Informace k podpisu protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Dne 24. listopadu 2014 byl v Astaně podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998.