Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. října 2014

  • Bod č. 10: Rozdělení státního podniku Státní tiskárna cenin odštěpením se současným vznikem nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb
  • Bod č. 12: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2013
  • Bod č. 18: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 879 k návrhu na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
    Pro informaci:
  • Bod č. 4: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS programového financování EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. září 2014

  • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 8: Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020
  • Bod č. 11: Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků