Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Aktualizováno

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Informace k meziresortní skupině pro spolupráci v unijních projektech Twinning a TAIEX v zemích sousedství Evropské unie zřízenou usnesením vlády č. 349 ze dne 15. května 2013.

Vydáno

Záznam z konference Programu Inostart

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z konference Programu Inostart, která se konala dne 2. června 2015 v prostorách Novoměstské radnice v Praze.

Vydáno

Konference Programu Inostart

Dnes se v budově Novoměstské radnice v Praze uskutečnila konference Programu Inostart, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2015

  • Bod č. 3: Návrh zákona o evidenci tržeb
  • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
  • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 8: Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
  • Bod č. 14: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
  • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
    Pro informaci:
  • Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)

Vydáno

Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR, na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Bogotě, oznamuje, že dne 6. května 2015 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOLUMBIJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012. Ustanovení Smlouvy se tak budou provádět následovně: ....