Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2019

  • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
    Pro informaci:
  • Bod č. 5: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018

Vydáno

Cenový věstník 09/2019

  • Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019