Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční trh a online identifikace a AML/CFT – vyhodnocení konzultace

Dne 23. dubna 2018 publikoval odbor Finanční trhy II na webových stránkách Ministerstva financí podkladovou studii k online identifikace a AML/CFT na finančním trhu. Součástí studie byly i konzultační otázky určené zástupcům odborné veřejnosti. Do pátku 18. května 2018 zaslalo své odpovědi celkem 21 respondentů. Cílem materiálu je shrnout odpovědi, které MFČR obdrželo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme povinného Ministerstvo financí ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:

  1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
  2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
  3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
  4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
  5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
  6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
  7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12.2017.
  8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
  9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabulce jsou uvedeny příklady)

Prosíme o uvádění cen včetně DPH. Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace."