Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V zastoupení svého klienta společnosti PAŠEK s.r.o., IČ: 27963781, se sídlem Rybnice č.p. 165, 331 51 Kaznějov, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1990 Sb., a to sdělení informace zda Česká Republika – Ministerstvo financí uzavřela se společností Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Velká hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738, DIČ CZ 25041738, smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky ,,Sanace a rekultivace Severozápadních svahů lomu ČSA – druhá část,“ kterou byla zadavatelem právě ČR – Ministerstvo financí. Smlouva o dílo měla být uzavřena někdy v průběhu roku 2016.
V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se dále dotazuji, zda předmět plnění byl ze strany zhotovitele již naplněn, tedy dílo bylo řádně Ministerstvu financí ČR předáno, a došlo ze strany zadavatele tedy ČR – Ministerstva financí k úhradě sjednané ceny za provedené dílo. Pokud došlo k úhradě této ceny, pak žádám o sdělení data poslední úhrady, týkající se zaplacení ceny tohoto díla."

Aktualizováno

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG) je tvořena pěti subjekty: IBRD a IDA, IFC, MIGA a ICSID. Hlavním cílem činnosti WBG je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroje k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.

Aktualizováno

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Akcionáři je devět států – Ruská federace, Česká republika, Maďarsko , Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Mongolsko a Vietnam. Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora středně velkých podniků přímými úvěry, velkých podniků pomocí syndikovaného financování a zaměření na exportní financování.

Aktualizováno

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS byla založena vládami členských států RVHP v roce 1963. Akcionáři banky je osm států – Ruská federace, Česká republika, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Mongolsko a Vietnam. MBHS poskytuje všechny běžné bankovní služby (včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu, s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky.

Aktualizováno

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Banka byla založena v roce 1990, sídlem je Londýn.

Vydáno

Novela zákona o evidenci tržeb míří na vládu

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi.

Aktualizováno

Číselník účelových znaků

  • pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně
  • aktualizace ke dni: 18.5.2018

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 10 – Kancelář ministra

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2300, v odboru 10 – Kancelář ministra, odd. 1003 – Informační kancelář, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.