Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2017

Ze dne: 21. září 2017

  1. Judikatura ke správě odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 15.9.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 15.9.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 9852.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 15.9.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 15.9.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 56788 kusů.

Vydáno

Zákon o mezinárodní výměně informací o strukturách korporací vyšel ve Sbírce

Právní úprava výrazně posilující mechanismy výměny informací a napomáhající k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní – novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – vyšla 19. 9. ve Sbírce zákonů a je tak účinná. Zároveň s ní byla také publikována vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"jaké dotace, subvence a příspěvky ze státního rozpočtu šly v letech 1998-2017 na následující subjekty:

1) Česká sportovní a.s. IČO: 25748521 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 392/393, PSČ 11000, v letech 1999-2001 s názvem C - one, a.s. se sídlem Praha 6, Nad alejí 14
2) Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s., IČO: 44159919 se sídlem Anenská 936/17, 79601, 796 01 Prostějov
3) Sportovní klub Prostějov, z. s., IČO: 00544264, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
4) Tenisový klub Olymp Praha o.s., IČO: 22606092, se sídlem Za Císařským mlýnem 1063/5, 17000, 170 00 Praha
5) Tenisový klub Sparta Praha, z.s., IČO: 45250413, se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha

Pokud by byly tyto informace příliš rozsáhlé, moc Vás prosím o jejich rozdělení po letech 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014,2014-do současnosti."

Aktualizováno

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA). Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování (CRS).