Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Veřejný sektor

Aktualizováno

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. prosince 2018

  • Bod č. 13: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven
  • Bod č. 20: Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
  • Bod č. 22: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. prosince 2018

  • Bod č. 10: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  • Bod č. 11: Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem