Novinky

POVODNĚ

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Povodně
 • Živelní pohromy
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Povodňové škody
 • Odhad nákladů
 • Regulace
 • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 31. 12. 2013
 • Aktualizace obsahu prezentace

Povodeň – postup při financování krizových situací a škod pro územní samosprávné celky - kraje a obce. Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou.

Všechny informace k tématu Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou - Živelní pohromy naleznete v sekci:

Veřejný sektor - Podpora z národních zdrojů - Živelní pohromy

Na stránce naleznete:

 • Metodiku pro financování povodňových škod - konkrétní postup pro okamžitou pomoc a následnou obnovu území.
 • Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Tabulka pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Vzor písemného pověření osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství

Doporučované

Nejčtenější