Novinky

Celní správa nikoho nešikanuje

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Reakce
  • Nepřesnosti
  • Celní správa
  • Daňová a celní správa
  • Veřejný sektor
  • Kontrola

Reakce Celní správy

Celní správa zastavuje náhodné kolemjedoucí, kontroluje přebírání účtenek a v případě, že si je zákazník nepřevzal, začne lustrovat, zda má zaplacené daně – tak zní nejnovější HOAX šířený na sociálních sítích, proti kterému se Celní správa i Ministerstvo financí důrazně ohrazují. Zpráva z kategorie „fake news“, jejímž cílem je vyvolat dojem represe a šikany a jakési nové kompetence celníků, byla bohužel převzata několika zpravodajskými servery. Jedná se přitom o klasický scénář manipulace: Skutečná událost (celní správa zastaví při integrované kontrole vozidlo vyjíždějící z tržnice) se zasadí do vylhaného kontextu (celníci dohlížejí, zda si zákazníci přebírají účtenky), přidá se jedna či dvě smyšlenky (nemáte účtenku – předložte OP) a podtrhne falešným společenským apelem (nedopusťte policejní stát apod.).

Jak to bylo doopravdy?

Během jedné z mnoha integrovaných kontrolních akcí Celní správy zaměřené kromě kontroly povinnosti vystavování účtenek také na pančovaný alkohol, výskyt drog, pašovaných cigaret, či zkaženého jídla, tentokrát v pražské tržnici SAPA, bylo zastaveno několik vyjíždějících vozidel a jejich řidiči požádáni o legitimaci. Tato skutečnost je asi stejně „alarmující“, jako když dopravní policie zastaví vozidlo za účelem běžné silniční kontroly.

Účelem zastavení vozidla bylo pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, jako je nezdaněný alkohol, tabák, cigarety, padělky či drogy, nebo kontrola nedoplatků vůči státním orgánům. Celní správa je bezpečnostním sborem, který je za tyto oblasti plně zodpovědný a k výkonu svých kompetencí je oprávněna mj. zastavit vozidlo či požádat o legitimaci. Nejedná se pochopitelně o žádnou novou pravomoc. Celní správa důrazně odmítá, že by se zajímala o to, zda si řidiči vyzvedli účtenku, či nikoliv. Přebírání účtenek je plně na uvážení každého spotřebitele, neboť v České republice není zákonem dána povinnost účtenku převzít – na rozdíl například od Rakouska.

Připomínáme, že například při minulé kontrole ve stejné tržnici byla vybrána hotovost ve výši 640 tisíc korun a zajištěno 4 500 kusů padělků. V případě, že by se trhovcům podařilo tyto falzifikáty prodat, škoda by byla téměř 43 milionů korun. Celní správa také zabavila přes 100 kg potenciálně nebezpečného masa. Celní správa je důležitým bezpečnostním sborem a její role například v oblasti ochrany spotřebitelů (kontrola bezpečnosti výrobků), života a zdraví obyvatel (záchyt návykových látek, pančovaného alkoholu), ochrana životního prostředí (kontrola chemických látek, přeprava odpadů), zvířat (zamezení obchodu s volně žijícími živočichy, záchyt zvířecích trofejí), vnitřní a mezinárodní bezpečnost (kontrola přepravy vojenského materiálu, nelegální přechod hranic), je nezastupitelná. Od počátku své existence má Celní správa z povahy věci pravomoc zastavovat vozidla a provádět kontroly za účelem zjištění a prověření, zda nedochází k porušování zákona ve věci případných daňových úniků.

Celní správa vyjadřuje politování nad šířením podobných hoaxů v seriózních médiích. Tyto konstrukce mají charakter vysoce neetického matení veřejnosti, které ve svém důsledku může ohrožovat výkon klíčových agend státu. To, nejen po zkušenostech z tragických úmrtí způsobeným otravami metanolem kvůli šíření nebezpečného alkoholu, ale také ve světle zhoršené bezpečnostní situace ve světě, považujeme v pravdě za politováníhodný trend.

Nejčtenější