Novinky

Andrej Babiš: Deset odpovědí k elektronické evidenci tržeb

Ing. Andrej Babiš
Ing. Andrej Babiš ministr financí

Vydáno

  • Komentář
  • Ministr financí
  • Andrej Babiš
  • Elektronická evidence tržeb
  • Právo

Zdroj: Právo | 12.3.2015 | Rubrika: Publicistika | Strana: 6

Elektronická evidence tržeb zasáhne daňové poplatníky, kteří v rozporu se zákonem nevykazují všechny tržby. Nelze se tedy divit, že navrhovaný systém je pod soustředěným tlakem a řada informací publikovaných v médiích je nesmyslná. Rád bych odpověděl na 10 otázek, které trápí poctivé daňové poplatníky.

Proč zavádíme elektronickou evidenci tržeb? Protože stát selhal a od nepoctivců už léta není schopen vybrat žádnou daň. Poctiví podnikatelé nemohou konkurovat. A proto těm nepoctivým chceme vzít jejich „konkurenční výhodu“. To je důvod, proč zavedení elektronické evidence tržeb podporují podnikatelské svazy.

Zatížíme podnikání další administrativou? Nezatížíme. Odeslání datové zprávy o tržbě a tisk účtenky budou stejně „složité“, jako je platba běžnou platební kartou.

Kolik to bude stát? Většinu podnikatelů, kteří platí daně, to nebude stát nic. Náklady na pořízení softwaru si totiž odečtou od daně z příjmů.

Vyženeme podnikatele na úřad práce? Administrativa ani náklady spojené s elektronickou evidencí tržeb na úřad práce nikoho nevyženou. Objevuje se argument, že právě „vyšší“ daně (tedy ty, které se mají podle zákona odvádět) povedou k likvidaci podnikatelů.

Argument, že máme daně vysoké, a je tedy správné je neplatit, považuji za absurdní. Pokud máme daně nastavené příliš vysoko, je nutné daně snížit. Také proto jsme navrhli změny daně z přidané hodnoty u restaurací z 21 % na 15 %. Platit rozumné daně je normální.

Co když nepůjde internet? Nestane se nic. Zákon s touto možností počítá. Pokladny budou dál vydávat účtenky, zákazníci budou v klidu nakupovat a data se odešlou, až internet naskočí. Pokud bude daňovému poplatníkovi vypadávat internetové připojení mnohem častěji než ostatním ve stejné ulici, daňová správa se na to podívá.

Co když se to nestihne? Tak se nic zásadního nestane. Elektronickou evidenci tržeb lze zavést kdykoliv k prvnímu dni měsíce. Když nebude systém spolehlivě vyzkoušený k 1. lednu 2016, jeho spuštění o pár týdnů posuneme.

Už dnes hrajeme na nervy těm, kteří tržby nepřiznávají. Těm chytřejším se už v roce 2015 začíná v podnikání více dařit, aby skok v tržbách evidovaných v roce 2016 nebyl tak nápadný. Vědí totiž, že daňové povinnosti lze kontrolovat několik let zpátky.

Co si počnou drobní řemeslníci, kadeřnice atd.? Povinnost elektronicky evidovat tržby budeme zavádět postupně. Zatím byly navrženy restaurace a maloobchod. Další sektory budeme přidávat výhradně na základě rizikové analýzy daňové správy. U každého sektoru zvážíme přínosy a náklady. Na drobné řemeslníky, kadeřnice atd. se elektronická evidence tržeb vztahovat nebude.

Kolik to vlastně přinese? Hodnotu spravedlivého a rovného podnikatelského prostředí snad ani nelze vyčíslit. A navíc získáme desítky miliard korun do státního rozpočtu.

Jak se to bude kontrolovat? Chceme změnit očekávání podnikatelů i jejich zákazníků. Vystavit účet by mělo být normální. Když se budou vystavovat účty, kontrola nebude potřeba. Když účty někdo úmyslně vystavovat nebude, daňová správa zasáhne.

Nasloucháme připomínkám, a z návrhu zákona proto odstraníme povinnost zákazníka účtenku převzít. Když zákazník vystavenou účtenku nechá na pokladně, systém to nijak neohrozí, neboť data již budou odeslána.

Je to všechno skutečně potřeba? Můžeme vybírat daně jako dřív. Nepoctivý podnikatel drtí cenou bez daně poctivého podnikatele a státní rozpočet s tím roky žije.

Vždy, když státu chyběly daňové příjmy, zvýšil daně zaměstnancům. Tyto daně totiž vybere zaměstnavatel, zaměstnanec příjmy neschová a pro daňovou správu je to jednoduché. Vybírat daně jako dřív mi však nepřipadá spravedlivé.

Doporučované

Nejčtenější