Novinky

Poslanci schválili rozpočet

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Jan Gregor
  • Lidé MF
  • Náměstek ministra pro veřejné rozpočty
  • Návrh zákona o státním rozpočtu
  • Rozhovor
  • Státní rozpočet
  • Veřejné finance
  • ČT 24

Rozhovor s Janem Gregorem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 6.12.2013 | 21:05 | Pořad: Ekonomika

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
A podrobně Jan Gregor, náměstek ministra financí pro rozpočet, vítejte ve studiu, dobrý večer. Pane náměstku, žádné zjednodušení není optimální, ale přeci jen když to zjednodušíme a řekněme, vy dáváte o 30 miliard víc než letos, znamená to, že ten váš rozpočet, jehož jste spoluautorem, má ambici být více prorůstový než tomu bylo u toho letošního a méně spořivý, šetřivý?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak při nárůstu nominálních výdajů státního rozpočtu je určitě potřeba zmínit, že nám takzvaným autonomním vývojem rostou mandatorní výdaje a sociální dávky. Takže to je první část těch 30 miliard.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jinými slovy, část těch peněz, které jsou navíc zmizí v sociálních dávkách, v důchodech a podobných věcech, abychom tomu rozuměli?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČRs
--------------------
Ano a vedle toho se vláda rozhodla reflektovat doporučení mezinárodních organizací a ten státní rozpočet zaměřit prorůstově, takže jsou tam výdaje související s proexportní politikou, s dopravní infrastrukturou.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Buďte přeci jen trochu konkrétnější, v jakých těch kapitolách dochází k tomu navýšení, abychom mohli posoudit alespoň tak trochu laicky, jestli opravdu jsou prorůstové kroky.


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Ty prorůstové prostředky lze vysledovat v kapitole ministerstva průmyslu a obchodu,kde jsou předány tři miliardy na obnovitelné zdroje, čímž se uleví českým podnikům a měla by se díky tomu lepšit jejich konkurenceschopnost. Dále jsou zvýšeny platy ve státní sféře a doufáme, že díky tomu by se mohla zlepšit nálada v české společnosti a tudíž jakýsi stimul pro domácí poptávku.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
I když nevím, jestli je to to pravé prorůstové opatření. Na druhé straně zaznívala i kritika, že dáváte méně peněz, než by bylo zdrávo na podporu vědy, výzkumu a také že dáváte zbytečně mnoho peněz například ministerstvu vnitra na nábor nových policistů.


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Co se týče výzkumu a vývoje, tak tam je samozřejmě snaha vlády pokračovat v analýzách efektivity těchto výdajů a lépe je zacílit na ty výdaje, které jsou efektivní a přináší reálné propojení s domácí ekonomikou.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Vy plánujete také vyšší příjmy rozpočtu o 18 a něco miliard. Z čeho tak usuzujete, že vyberete navíc, protože pohledem té dnešní ekonomické situace to úplně zjevné není. Předpokládám, že chcete vybrat více daní, jakých a kde?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Ten hlavní objem výdajů státního rozpočtu a i příjmů se odvíjí od odhadů růstu české ekonomiky, ten původní návrh, vlastně který byl schválen v polovině roku, takzvané limity kapitol, vycházel z růstu 1,2 % HDP.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme, ale přeci jen kde tedy se mají objevit ty miliardy navíc?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Příjmy samozřejmě jsou rozloženy v daňových příjmech, v daních z přidané hodnoty, ve spotřebních daních.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
To znamená, počítáte s tím, že ekonomika posílí a každá daň přinese něco navíc do rozpočtu?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Ano. Je to přesně tak, je to rozloženo přes všechny daňové příjmy.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Vy už jste tady zmínil, že počítáte s lepší prognózou vývoje české ekonomiky v příštím roce, 1,3 % by měla poporůst. Ale upřímně řečeno, zase pohledem té dnešní situace, kdy ekonomika klesala ve třetím čtvrtletí, tak není to příliš optimistický odhad?
 
Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Ministerstvo financí se dlouhodobě ve svých odhadech chová poměrně konzervativně, pro sestavení nebo finální verzi státního rozpočtu byl zvolen spíše ta vyšší část odhadu ministerstva financí, tak která se následně i potvrdila v aktualizaci makroekonomické predikce a ve světle i devizových intervencí České národní banky se domníváme, že tento předpoklad 1,3 % růstu je realistický.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Můžete stručně zmínit, v čem by se ekonomika měla pohnout, protože na domácí poptávku to stále zatím moc nevypadá. Export nevím, z Německa přichází ne úplně nejlepší data.


Jan GEGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
My předpokládáme, že v tom příštím roce by ten příspěvek k růstu HDP měl být zhruba vyvážen mezi exportem taženým růstem a jak stimulem do domácí poptávky, takže zhruba 50 na 50.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Ve chvíli, kdy ten váš rozpočet byl už hotový, byl na papíře, tak přišla měnová intervence České národní banky. Jak může nebo nemůže ovlivnit plnění rozpočtu?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Pokud se podíváme na ty dopady signalizované Českou národní bankou, tak je to jednak do vyššího růstu HDP, jednak do inflace, takže tyto dva parametry samozřejmě ovlivní jednak výši daní s pozitivním efektem. Na výdajové stránce státního rozpočtu určitě budou stát více cizoměnové výdaje na zahraniční službu, na české ambasády, na zahraniční vojenské mise.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Porovnáte pozitiva, co vám vychází, nula od nuly pojde?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Já se domnívám, že ty dopady jsou v řádu jednotek miliard a že to je něco, s čím se dokáže bilance státního rozpočtu určitě poradit.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Plus nebo minus?


Jan GEGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Na té příjmové stránce plus, na té výdajové stránce také plus, takže to jsou dva efekty, které se vzájemně vykompenzují.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Ministr financí Fischer říká, že tento rozpočet považuje za umění možného. Vy jako jeho spoluautor opět v čem vidíte případná rizika nebo co se podle vás dalo udělat lépe? Kdyby třeba politická situace byla příznivější nebo byly tady ještě nějaká podobná hlediska?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Z mého osobního pohledu, z toho úřednického pohledu samozřejmě zapracováváme priority vlády, takže to se stalo i v tomto případě. Souhlasím v zásadě s panem ministrem, že jde o maximum možného, samozřejmě, pokud to bude možné v rámci pozměňovacích návrhů bude možné zapracovat priority formující se koalice.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Nicméně, kdyby v tuto chvíli jste měl zmínit jedno riziko, které tam vidíte, že by se nemusel rozpočet vyvíjet tak, jak jste ho nalajnovali.


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Rozhodně rizikem jsou poměrně velkým evropské fondy, takže jejich rychlost čerpání samozřejmě ovlivňuje jednak celkové plnění státního rozpočtu, jednak výši takzvaných nároků, které se převádí z roku na rok.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Je to jasné, ještě stručně k harmonogramu. My jsme v podobné situaci jako v loňském roce, tam tuším byl rozpočet schválen 19. prosince a vlastně zveřejněně byl ten poslední možný den, to znamená, 1. ledna. Vidíte toho letos podobně, nemůže se to celé nějak zašmodrchat?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Máte pravdu, že třetí čtení státního rozpočtu vychází plus minus stejně. V loňském roce bylo předložení nebo zahájení jednání v Poslanecké sněmovně o týden delší, bylo zahájeno dříve, takže tady si myslím, že se pohybujeme v podobných časových liniích. Samozřejmě ta publikace je velmi důležitá. Musí proběhnout rozhodně do Silvestra, takže to je pro nás klíčové.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Takže pokud se nestane nic mimořádného na rozpočtové provizorium v těch prvních dnech nového roku to nevidíte?


Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Já pevně doufám, že ne, ten harmonogram to předpokládá, ale samozřejmě se na to provizorium chystáme i tak.


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Díky za vaše názory, hezký večer. Na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější