Novinky

Janota: Náklady reformy by měl Brusel tolerovat

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Deficit veřejných financí
  • Eduard Janota
  • Evropská komise
  • Lidové noviny
  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Zahraniční sektor

Penzijní reformu bude muset budoucí vláda prosadit nejen v českém parlamentu, ale také v Bruselu, upozorňuje ministr financí Eduard Janota.

* LN Evropská komise zvažuje stanovit termíny, jak mají země EU snižovat podíl deficitu veřejných financí na HDP. Bude ČR schopna takové termíny po započetí nákladné penzijní reformy plnit?

Je pravda, že kdybychom museli dodržovat termíny na snižování podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP stanovené v Bruselu, penzijní reformu bychom v podstatě nemohli provést. Proto jsem se dohodl s polským ministrem financí, že spolu s dalšími ministry financí navrhneme iniciativu, abychom prosadili zohlednění dopadů penzijní reformy na deficit veřejných financí.

* LN Jak konkrétně by měla tato iniciativa vypadat a kdy ji chcete v Bruselu prezentovat?

Mělo by to být co nejdřív, v rámci jednání o stanovení rozpočtových pravidel zemí Evropské unie. Musí se jasně deklarovat, že náklady spojené s penzijní reformou by měly být vyčleněny z ukazatele podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP.

* LN Chcete, aby se náklady na penzijní reformu neuváděly do ukazatele podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP?

Uvádět je budeme, ale chceme, aby byly zohledněny a tolerovány. Kdyby například Evropská komise požadovala, že podíl deficitu na HDP by měl být v roce 2016 nulový, nebyli bychom schopni v případě započetí penzijní reformy takovému požadavku dostát. Chceme proto, abychom měli možnost zohlednit dopady penzijní reformy a operovat v takovém případě s deficitem třeba 1,5 procenta vůči HDP.

* LN Jak dlouho budou náklady na penzijní reformu zatěžovat české veřejné finance?

Minimálně deset let.

* LN Lze k financování využít i jiné zdroje než zvýšení DPH?

Toto je nejlepší řešení. Obávám se však, že nelze zvýšit DPH jednorázově. Spíše by mělo dojít k navýšení DPH v čase, třeba během tří let.


Zdroj: Lidové noviny | 10.6.2010 | rubrika: Téma | strana: 2 | autor: František Bouc

Doporučované

Nejčtenější