Novinky

Ministerstvo financí úspěšně dokončilo projekt zpětného hodnocení výdajů

Ing. Mgr. Tomáš Weiss
Ing. Mgr. Tomáš Weiss Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • OECD
  • Tisková zpráva
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Evropská komise
Aktualizováno 6. 9. 2022 17:15
  • Odkaz na anglický překlad tiskové zprávy

Ministerstvo financí ČR dnes 5. září 2022 za podpory OECD a Evropské komise úspěšně dokončilo projekt, jehož cílem je zavést do praxe procesy zpětného hodnocení výdajů (tzv. spending review).

Zpětné hodnocení výdajů je nástrojem, který je ve světě široce využíván a ze strany Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD a dalších nadnárodních organizací je označován jako účelný a efektivní nástroj pro zvyšování transparence, řízení a střednědobé udržitelnosti veřejných financí. 

V praxi se rozlišují dva druhy zpětného hodnocení výdajů, a to komplexní a tematické. Komplexní zpětné hodnocení výdajů si klade za cíl popsat celou strukturu veřejných výdajů a zorientovat se v nich a vyhodnotit jejich efektivitu. Tematické hodnocení výdajů je procesní a výkonové zhodnocení získané hodnoty za peníze již vydaných prostředků na předem vybraném tematickém okruhu výdajů. Hlavním cílem tematického přezkumu výdajů je tak zlepšit účinnost jednotlivých vládních opatření a programů. 

„Zásadním výsledkem projektu je samotný report z historicky prvního uceleného tematického hodnocení výdajů. Ten může po své implementaci do praxe významně přispět k zefektivnění státních výdajů v celé řadě oblastí. Testovanou oblastí našeho projektu bylo zdravotnictví, konkrétně dotace na post-graduální vzdělávání lékařů,“ říká náměstek ministra financí Jiří Valenta. Dalším výsledkem je sada publikací a metodických i procesních postupů pro další kola tematických zpětných hodnocení. 

Projekt byl financován Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (TSI) a realizován OECD ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM).

Ministerstvo financí nyní připravuje návrh dalších tematických hodnocení, která budou realizovány pro další oblasti veřejných výdajů (vzdělávání, bezpečnost, veřejná správa). Zároveň zástupci MF  jednají o novém kole podpory ze strany Evropské komise skrze Nástroj pro technickou podporu, aby byl nový proces rozvíjen ve spolupráci se zahraničními experty a zaměstnanci, kteří se tématu zpětného hodnocení výdajů dlouhodobě věnují. 


Anglická verze tiskové zprávy:

Doporučované

Nejčtenější