Novinky

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2020

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
 • Portál MONITOR
 • Soustava informativních a monitorujících ukazatelů
 • Státní pokladna
 • Územní samosprávný celek
 • Veřejný sektor
 • Tisková zpráva
 • Ministerstvo financí
Aktualizováno 20. 7. 2021 9:00
 • Doplnění textu

Do monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) za rok 2020 bylo zahrnuto 6 263 ÚSC České republiky (tj. 6 250 obcí vč. hl. m. Prahy a 13 krajů).

Výsledky monitorujících ukazatelů souhrnně:

 • monitorující ukazatel pravidla rozpočtové odpovědnosti byl u 575 obcí vyšší než 60 %, tzn. že výše jejich dluhu překročila 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky;
 • monitorující ukazatel celkové likvidity byl u 84 obcí v intervalu <0;1>, což signalizuje platební neschopnost;
 • monitorující ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl u 165 územních samosprávných celků (155 obcí a 10 krajů) vyšší než 25 %.

Do kategorie územních samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření se zařadilo 7 obcí. Tyto obce vykázaly překročení hraničních hodnot všech tří monitorujících ukazatelů současně. Vedle dluhu se jedná o podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu. Výsledné hodnoty ukazatelů pouze indikují možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamenají, že je obec v tíživé finanční situaci. To lze vyhodnotit až na základě důkladnější analýzy finančních a účetních výkazů. Ministerstvo nemuselo žádné obci pozastavit vyplácení daňových příjmů kvůli porušení pravidel rozpočtové odpovědnosti. Zcela bez dluhu pak v loňském roce hospodařilo 3555 obcí a Jihočeský a Plzeňský kraj.

„Obecně hodnotíme přístup obcí a krajů k jejich hospodaření v roce 2020 za stabilní a dlouhodobě pak za odpovědný. Podle analýzy, kterou Ministerstvo financí vypracovalo, funguje dokonce 57 % obcí z celkového počtu 6250 sledovaných zcela bez dluhu. Nepochybně velkou měrou se pod to podepsal i vzestupný trend transferů ze státního rozpočtu určených právě pro obce a kraje. Konkrétně evidujeme v loňském roce 14% meziroční navýšení transferů, což pro kraje dělá zhruba 97,6 mld. Kč a pro obce 33,1 mld. Kč,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Výsledné hodnoty ukazatelů monitoringu hospodaření ÚSC jsou veřejně dostupné na informačním portálu Monitor. Tabulku ukazatelů lze nalézt na profilu vybrané obce či kraje v záložce Monitoring a audit.

Nejčtenější