Novinky

Stát díky centrálním nákupům ušetřil již 3,3 mld. Kč

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Společný nákup

Stát v rámci centrálních nákupů v loňském roce nakoupil celkem za 5,7 mld. Kč a dokázal ušetřit přibližně 1,7 mld. Kč. Nejvyšší úspory dosáhl u nákupu osobních automobilů a software produktů. Vyplývá to ze Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018, kterou na dnešní jednání vlády předložilo Ministerstvo financí.

Centrální nákupy státu jsou realizovány dvěma různými způsoby. Prostřednictvím tzv. resortního systému nakupují ministerstva pro sebe a organizace, které pod ně spadají. V rámci tohoto systému uskutečnila ministerstva v loňském roce nákupy za 4,5 mld. Kč, v důsledku čehož uspořila cca 500 mil. Kč. Od roku 2014, kdy je centrální nákup systematicky sledován a vyhodnocován se již podařilo tímto způsobem resortům ušetřit cca. 3,3 mld. Kč.

Druhým způsobem realizace centrálních nákupů je Centrální nákup státu (CNS), kde pro celou státní správu nakupuje Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Předmětem nákupů jsou například osobní automobily, xerografický papír, software, výpočetní technika, kancelářské potřeby nebo elektrická energie. Obě ministerstva nakoupila v roce 2018 celkem za 1,2 miliardy korun a uspořila oproti ceníkovým cenám částku zhruba ve stejné výši. Celkově od roku 2016 přinesly CNS úspory přes 3 mld. Kč.

V rámci CNS uzavřelo loni Ministerstvo financí rámcové dohody na nákup 1426 osobních automobilů pro deset ministerstev a jejich podřízené organizací za více než 948 milionů korun. U této objednávky dosáhl úřad úspory 220 mil. Kč oproti ceníkovým cenám. Úspěchem je také uzavření rámcových dohod na nákup software produktů pro 725 organizací či jejich místních složek, v rámci kterého se podařilo vyjednat zhruba o 50 procent nižší ceny oproti cenám ceníkovým. V roce 2019 Ministerstvo financí pokračovalo v centrálním nákupu pro ostatní státní organizace a vysoutěžilo pro jejich potřeby počítače a notebooky za 150 mil. Kč, automobily na alternativní pohon za 41 mil. Kč a např. i tonery.

Ministerstvo financí usiluje o maximální využívání centrálních nákupů všude tam, kde tento způsob dává smysl a představuje efektivní řešení. Kromě hodnotící zprávy proto předložilo Vládě také dílčí návrhy snižující administrativní zátěž centrálního nakupování a sjednocení postupů v rámci společného nákupu, například povinným sdílením plánů nákupů. Díky těmto úpravám, které Vláda schválila, se společné nákupy dále zefektivní a zjednoduší, čímž se vytváří předpoklady pro generování dalších provozních úspor i v budoucích letech.

Nejčtenější