Novinky

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Financování státního dluhu
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Státní dluh
  • Dluhopisy

Ministerstvo nadále pokračuje ve stabilizaci absolutní hodnoty státního dluhu, resp. snižování jeho podílu na HDP, když ke konci roku 2019 je odhadován pokles o 11,6 p. b. oproti roku 2013 na úroveň 29,4 % HDP, což je nejnižší hodnota podílu státního dluhu na HDP za posledních deset let, přičemž v roce 2020 je očekáváno zachování tohoto trendu.

Pro rok 2020 činí plánovaná výše potřeby financování 271,1 mld. Kč, včetně schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 40 mld. Kč, což je o přibližně 60 mld. nižší potřeba financování oproti její plánované výši pro letošní rok. Potřeba financování v následujících letech v porovnání s rokem 2020 klesá, a to o 8 mld. Kč v roce 2021 a o 23 mld. Kč v roce 2022 z důvodu nižších splátek střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně.

Potřebu financování v roce 2020 plánuje Ministerstvo pokrýt emisemi střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně, a to na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě minimálně 120 mld. Kč. V závislosti na vývoji na finančních trzích a měnově-politické situaci se plánuje na domácím trhu vydání nových emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně se splatností od roku 2024. Zároveň dojde ke stabilizaci počtu benchmarkových emisí státních dluhopisů denominovaných v domácí měně na hodnotě 20.

V případě zachování výhodných podmínek v podobě záporných či nulových výnosů na eurovém dluhopisovém trhu a zájmu primárních dealerů a dealerů plánuje Ministerstvo pro úplné či částečné refinancování eurové potřeby financování vydat nové emise státního eurodluhopisu na domácím trhu pod českým právem a bude pokračovat v realizaci dalších kroků za účelem rozvoje a zatraktivnění této formy financování pro mezinárodní investory.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2020 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí.

Dokument ke stažení:

Doporučované

Nejčtenější