Novinky

Informace o osmém slosování Účtenkovky

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Účtenková loterie
  • Daň
  • Daně a cla
  • Elektronická evidence tržeb
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor

Do osmého kola Účtenkovky zaregistrovalo 394 476 soutěžících celkem 17 312 564 účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 15 164 421.

Následující tabulka ukazuje data květnového slosování ve srovnání s dubnovým.

  duben květen 
Souhrnné statistiky
Počet aktivních hráčů (*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) 407 777 394 476 
Počet všech zaregistrovaných účtenek 16 969 966 17 312 564 
Počet účtenek ve slosování 14 831 880 15 164 421 
Průměrný počet zaregistrovaných účtenek za jeden den 378 824 402 618 
Průměrný počet účtenek ve slosování za jeden den  329 825 352 661 
Nejvyšší počet účtenek zařazených jedním hráčem 4 690 5 950 
Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg./akt.hr.) 41,62 43,89 

Zájem o Účtenkovku projevili opět hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). V tomto kole se do Účtenkovky nově zaregistrovalo 14 308 hráčů. Nejpočetnější skupinu opět tvořili noví soutěžící ve věkovém rozmezí 30 - 50 let. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení všech nových soutěžících.

Věkové rozložení Procentní vyjádření
NOVí hráči dle věkových skupin - květen
18-30 29,62%
30-50 46,64%
50-70 20,11%
70+ 3,63%

 

Graf - Počet hráčů dle věkových skupin - květen
Počet nově registrovaných hráčů - květen (%)
18-30 30-50 50-70 70+
Počet hráčů 29,62 46,64 20,11 3,63

I květnové slosování ukázalo, že soutěžící mnohem častěji registrují účtenky prostřednictvím webového formuláře (77,36 %) než pomocí mobilní aplikace. Z nově registrovaných hráčů si téměř 64 % založilo hráčský účet, který usnadňuje registraci účtenek do slosování a přehledně informuje o stavu účtenek a výhrách.

Základní registrace 31,77%
Hráčský účet 68,23%
Webový formulář 13 393 112
Mobilní aplikace 3 919 452

Výrazně rychlejší a snazší možnost registrace účtenek přináší do dalších slosování rozšíření mobilní aplikace o čtečku QR kódů, které obchodníci mohou na účtenky tisknout. Více informací o registraci účtenek prostřednictvím QR kódů je k dispozici zde.

 

Doporučované

Nejčtenější